công văn triển khai tìm hiểu pháp lật việt nam

Thứ sáu - 10/05/2019 15:35
UBND HUYỆN CAN LỘC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       
          Số:      /CV-MN                                     Xuân Lộc , ngày       tháng 5  năm 2019
       V/v  triển khai cuộc thi
”Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019
  
Kính gửi: CBQL, GV, NV trường MN Xuân Lộc.
 
            Thực hiện công văn số 160/PGDĐT ngày 9 tháng 05 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi ”Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 , nhà trường triển khai tới toàn thể CBGV, NV một số nội dung như sau:
1. Tên gọi cuộc thi ”Tìm hiểu pháp luật trực tuyến”
2. Đối tượng dự thi: Người Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
3. Các đồng chí tham gia thi tại địa chỉ trực tuyến: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx
 4. Đây là một cuộc thi rất hữu ích do vậy nhà trường mong toàn thể CBGV, NV tranh thủ thời gian rảnh rỗi tìm hiểu, nghiên cứu và tham gia cuộc thi một cách chất lượng. Đối với những CBGV, NV khi tham gia nhà trường sẽ tạo điều kiện về thơi gian để tham gia thi.
Trên đây là một số nhiệm vụ quan trọng trong việc tìm hiểu về pháp luật Việt Nam, đề nghị các Đ/c CBGV, NV quan tâm và thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Web: mn xuânloc.edu.vn;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
  
 
}
\

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn