báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019

Thứ ba - 21/05/2019 09:23
 UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
   
 

  Số   12 BC/MN                                 Xuân Lộc, ngày    tháng 5  năm 2019.
 
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 5 NĂM 2019.
Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành về hướng dẫn thực hiện kế hoạch nhiệm vụ tháng 5 năm 2019. Trường Mầm Non Xuân Lộc đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm sau:
1 Nhà trường đã giới thiệu một số văn bản mới liên quan đến GD trong buổi triển khai họp hội đồng giáo viên.
1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình, nhiệm vụ theo biên chế năm học của Bộ GD&ĐT. Tăng cường công tác khảo sát cuối năm ở tất cả các độ tuổi.
2.  Tổ chức cân đo lên biểu đồ lần 4 cho trẻ. Đảm baỏ toàn cho trẻ, ATVS thực phẩm trong mùa hè .        
Cân đo: + TS trẻ được cân, đo: 342/342, tỷ lệ 100%. Trong đó:
           Trẻ có cân nặng PT bình thường:  328 /342 tỷ lệ  96 %
           Trẻ có chiều cao PT bình thường: 321/342 tỷ lệ  93,8%
            Trẻ có chiều cao cao hơn so với tuổi: 0/342 tỷ lệ 0 %
           Trẻ có cân nặng cao hơn so với tuổi: 6/342, tỷ lệ 1,7 %
           Trẻ SDD vừa thể nhẹ cân: 8/342, tỷ lệ 2,3%
            Trẻ SDD nặng  2/342, tỷ lệ 0,6%
           Trẻ SDD thể thấp còi độ 1: 15 /342 tỷ lệ 4,3 %.
           Trẻ SDD thấp còi độ 2: 6/342 tỷ lệ 1,8 %.
           Riêng trẻ 5 tuổi: Cân đo 119/119 tỷ lệ 100%
                Cân nặng BT 114/119 tỷ lệ 95,8 %
                Cân nặng cao hơn so với tuổi: 0
                SDD vừa thể nhẹ cân 5/119 tỷ lệ  4,2%
                Chiều cao  BT 111/119 tỷ lệ 93,3 %
                SDD thể thấp còi độ 1: 6 / 119 tỷ lệ 5,0 %
                SDD thấp còi độ 2:  2/119 tỷ lệ 1,7 %
           Đánh giá theo chỉ số BMI như sau: TS trẻ đánh giá 128 trẻ.
                                       Trong đó: Trẻ BT: 143
                                      Trẻ béo phì: 6/143 tỷ lệ 4,1 %;
                                      Trẻ thừa cân 12/143  tỷ lệ 8,3 %;
                                      Trẻ SDD thể gầy còm: 0, tỷ lệ  %;
3. Tổ chức làm bài kiểm tra  bài kết thúc BDTX  năm học 2018-2019 tổng hợp kết quả gửi về phòng đúng thời gian quy định. Hoàn thành các loại báo cáo, cuối năm học.
 5. Lựa chọn 1 bộ sản phẩm sáng tạo KT tham gia dự thi cấp huyện.
6 . Tổ chức khảo sát các nhóm lớp theo phiếu  đánh gía sự phát triển của trẻ cuối  độ tuổi.
7. Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại CB, GV theo chuẩn của Bộ GD&ĐT.
8. Tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan trải nghiệm làm quen với trường tiểu học. 
9. Chỉ đạo các khối lớp tập một số tiết mục văn nghệ để tổng kết năm  học
10. Chỉ đạo các khối tổ chức đánh giá bình xét danh hiệu thi đua cuối năm đảm bảo công bằng khách quan.
11. Hoàn Thành công tác tự đánh giá nhập vào phần mềm và xuất báo cáo, hoàn thành cơ sở dữ liệu báo cáo.
12. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống đuối nước, đảm bảo ATGT, ANTT trường học.  
13. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế thiếu nhi 1- 6. Hoàn thiện hồ sơ trẻ 5 tuổi để chuyển giáo cho trường TH .
Trên đậy là báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 5 của đơn vị trường MN Xuân Lộc.   
Nơi nhận:                                                                 
    - Lãnh đạo, CV Phòng;
    - Website: mamnonxuanloc.edu.vn;                                                        
    - Lưu: VT.                                                               
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
                                              
 
                                                                                    
 
 

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn