báo cáo hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai

Thứ ba - 21/05/2019 09:12
UBND HUYỆN CAN LỘC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       
          Số:   13   /BC-MN                                 Xuân  Lộc , ngày  22   tháng  5  năm 2019
 
 
BÁO CÁO THỰC HIỆN TUẦN LỄ QUỐC GIA
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
            Thực hiện công văn số 177/PGDĐT  ngày 16 tháng 5 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 , đơn vị mầm non Xuân Lộc thực hiện tốt một số nội dung như sau:
1. Nhà trường  soạn thảo công văn gửi đến tất cả CBGV,NV  để thực hiện Thời gian phát động và hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2019 đến ngày 22/5/
          2, Chủ đề: ”Giảm nhẹ thiên tai rủi ro bắt đầu từ cộng đồng”. Đồng thời tăng cường phổ biến tuyên truyền tới toàn thể CBGV,NV và phụ huynh về tình hình thiên tai trong thơi gian qua.
          3, Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh phòng chống đuối nước cho trẻ trong dịp nghỉ hè vào thời gian đón, trẻ trẻ. Nhà trường đã tuyên truyền lồng ghép vào cuộc họp hội đồng, sinh hoạt công đoàn để giáo viên có trách nhiệm nhắc nhỡ phụ huynh đmả bảo an toàn cho con em mình.
          4. Các hoạt động hưởng ứng:
          - Nhà trường tổ chức treo khẩu hiệu:  ”Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia, phòng chống thiên tai”.
Trên đây là một số hoạt động mà nhà trường đã chỉ đạo thực hiện trong   việc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD& ĐT;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
  
 

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn