Kế hoạch tháng 11/2018

Thứ tư - 13/11/2019 14:11
UBND HUYỆN CAN LỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       
 
 
   
 
 

Số        BC/MN                                         Xuân Lộc, ngày   5  tháng 11   năm 2019                 
 
KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019
Chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt nam (20/11), toàn trường  tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Đẩy mạnh phong trào thi đua “hai tốt”, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham mưu  tổ chức kỷ niệm ngày NGVN 20/11.
2. Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn. Tập trung đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng cho trẻ ở các độ tuổi, chú trọng trẻ 5 tuổi.
3, Xây dựng môi trường ngoài lớp tổ chức thi đua giữa các khối.
4. Tập trung luyện tập đội văng nghệ cô và cháu, để tổ chức lễ bàn giao công trình trường học và mỗi lớp lựa chọn một đội tuyển 10-15 trẻ tập luyện để tổ chức hội thi“ Bé khéo tay, nhanh trí” cấp trường.
 5. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ, GV Tổ chức tốt các chuyên đề cấp trường, thao giảng chào mừng 20/11.   
6. Tăng cường công tác tham mưu, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng CSVC, để hoàn thiện tương bao và cổng trường.
8. Tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục  tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống, Giao lưu với chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Các khối nhóm đã được phân chí đất vườn tập trung ra làm để đảm bảo cảnh quan, Bồ hoa các nhóm lớp cần bón phân để có màu xanh.
9. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra công tác quản lý trường học: Kiểm tra việc quản lý bán trú, hồ sơ GV, Hồ sơ y tế, kế toán. Công khai giáo dục theo quy định tại Thông tư 36 Bộ GDĐT.
10. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai, đảm bảo ATGT, ANTT trường học.
11. Đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ CBGV, HS hoàn cảnh khó khăn.
Lịch công tác cụ thể:
 
Ngày tháng Nội dung
30/10 Họp hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tháng 11
31/11 Xây dựng kế hoạch họp chi bộ, họp HĐ GV
01/11  Họp chi bộ, họp HĐGV
4/11 Các lớp chăm sóc cải tạo lại khu vực vườn rau và bồn hoa cây cảnh.
05/11 Tham gia tập huấn công tác quản lý bán trú. Các khối xây dựng môi trường ngoài lớp. Chú trọng công tác làm vườn đảm bảo thẩm mỹ.
06/11 Duyệt kết quả PCGD-XMC (duyệt chính thức) Đội văn nghệ luyện tập ( Đc Phương đội trưởng; Đc Thảo đội phó.
07/11 Các khối xây dựng môi trường ngoài lớp;  Đội văn nghệ luyện tập
8/11 Sáng : Xây dựng kế hoạch, nội dung chuẩn bị hội thi
Chiếu: Luyện tập dội văn nghệ cô và trẻ
 11/11  Sáng :   Chấm  điểm xây dựng môi trường
Chiều:  Chuyên môn Xây dựng kế hoạch thao giảng.
 12/11 Sáng : Kiểm tra Hồ sơ giáo viên
Chiếu: Luyện tập dội văn nghệ cô và trẻ
13/11  Thao giảng chào  mừng 20/11
14/11  Luyện tập đội dự thi cô “ Bé khéo tay,nhanh trí”
15/11  Luyện tập đội dự thi cô “ Bé khéo tay,nhanh trí
16/11  Tổ chức lễ Bàn giao công trình trường học. Tham mưu kế hoạch, Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
 
18/11  
- Giao lưu “Bé khóe tay, nhanh trí” MN tại  cấp trường.
20/11 Tổ chức Kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
22/11 Chuyên đề cấp trường  
25-29  /11 - Đánh gíá, tổng hợp, xếp loại cuối tháng
3011 Họp hiệu trưởng triển khai nhiệm vụ tháng 12/2019
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
-  CBGV,NV toàn trường
- Lưu: VT.                                                                                          
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn