Kế hoạch năm học 2019-2020

Thứ năm - 10/10/2019 16:38
UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc      
  
       Số:       /KH-MN                                             Xuân lộc, ngày 11 tháng  9  năm 2019
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020
Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Văn bản số 3873/ BGDĐT-GDMN của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non (GDMN); Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Văn bản số 1440/SGDĐT-GDMN ngày 28/8/2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020, Thông báo kết luận số 784-TB/HU ngày 14/8/2019của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ năm học 2019-2020; căn cứ kế hoạch số 374/PGD &ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2010 phương hướng nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020 của Phòng GD – ĐT can Lộc,  Trường MN Xuân Lộc xây dụng kế hoạch năm học 2019-2020 như sau: 
I. Phương hướng chung
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mở; phòng chống bạo lực trong nhà trường. Thực hiện chương trình GDMN theo quy định của Bộ GD& ĐT, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình, thực hiện chương trình hỗ trợ, giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường, đến lớp. Đẩy mạnh nâng cao năng lực quản lý nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ đạt chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.  Thực hiện "Triển khai thực nghiệm/thí điểm chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh tại trường  và đối với nững phụ huynh có nhu cầu  và đủ điều kiện. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, tham mưu hoàn thiện cấp phép cho nhóm trẻ độc lập tại giáo xứ Hòa Mỹ.
Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, xây dựng trường chuẩn QG mức 2 , trang sắm thiết bị, xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp.
 1. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhóm lớp:
          - Toàn trường có 10  nhóm lớp( Giảm 2 nhóm lớp so với năm học trước)
          - Nhóm trẻ: 1 nhóm trẻ 25-36 tháng, số cháu: 25 ; tỷ lệ huy động  11 %
          - Mẫu giáo 9 lớp: 3 lớp 5 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 3 tuổi, số cháu: 268  
          - Tỷ lệ chuyên cần: 95% đối với trẻ 5 tuổi; 85%  trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi;
2. Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
- 100% trẻ ăn BT, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thấp còi 5 tuổi xuống dưới 4%.
- Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT
- 3/3 lớp 5 tuổi được làm quen với máy vi tính. Có đồ dùng đồ chơi đầy đủ.
3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% số trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN, mức ăn BT: 16.000đ/ngày/trẻ. (MG 1 bữa chính và một bữa phụ, NT 2 bữa chính và 1 bữa phụ), trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế độ ăn riêng.
- 100% trẻ được cân đo lên biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, trẻ SDD thể nhẹ cân được theo dõi hàng tháng.
- 100% GV tham gia trồng rau sạch cung cấp cho trẻ ăn bán trú.
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được chải răng hàng ngày.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi độ 1 giảm xuống dưới 4%
- 100% trẻ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- Trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% trẻ được đánh giá theo mục tiêu phát triển, qua các chủ đề.
- 100% lớp tham gia các hội thi trong năm do nhà trường tổ chức.
- 100% trẻ được tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề: GD ATGT, GDBV môi trường, GD phát triển VĐ....
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
- Tổ chức phong trào thao giảng vào những ngày lễ 20/11, 8/3 (mỗi giáo viên 2 tiêt) dự giờ 4 tiết/1GV/ năm.
- 100% trẻ được tham gia ngày hội TDTT.
sạch.
- Lưu mẫu thức ăn 24/24 giờ, công khai tài chính về chế độ ăn của trẻ đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
- 100% nhóm, lớp tham gia Hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi câp trường.
- Thực hiện tốt chuyên đề " Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm", phát triển vận động, các nhóm lớp khai thác sử dụng hiệu quả vườn cổ tích, khu chơi cát nước, gieo hạt, trồng cây.
- 100% các lớp mẫu giáo thực hiện giao lưu chất lượng chăm sóc giáo dục giữa các khối cuối chủ đề 1 tháng 1 lần.
- Tổ chức hội thi bé khỏe ngoan, lể phép
4. Bồi dưỡng đội ngũ:
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.
- Tổ chức ít nhất 16 chuyên đề cấp trường.
- 100% CBQL, 90% giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế, tổ chức hoạt động, mỗi 1 GV trong năm học có ít nhất 2 bài viết đăng trên trang wed của trường.
- Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Tăng cường cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi giao lưu cuối chủ đề, các hoạt động khám phá trải nghiệm.
- Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường tham gia hội thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phân đấu đạt tốp 7.
- 100% CBQL và GV được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp. Trong đó: HT: XS, 1 PHT: XS; 1HP : K;0 . 4 GV xếp loại XS, 14 GV xếp loại khá và 4 GV xếp loại TB.
- 100% CB, GV, NV không vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
 - Đặt đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại và tổ chức cho CBGV, NV đọc báo thường xuyên.
     - 100% CBQL, GV đảm bảo chế độ tiền lương và các chính sách khác theo quy định.
+ Mức phụ cấp cô nuôi dưỡng và giáo viên hợp đồng chi trả từ 2.800.000- 3000.000đ/người/tháng.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
    + Hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 
+ Xây dưng cảnh quan môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. Đáp ứng với môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. 
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi, đồ dùng phục vụ bán trú đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.
- Có đủ các phòng chức năng theo quy định.
- 100% nhóm lớp có bình nóng lạnh để đảm bảo sức khỏe của trẻ về mùa đông
- 100% nhóm lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- 100% công trình vệ sinh sử dụng tốt.
- Sử dụng có hiệu quả vườn rau, vườn hoa,
        -  Tham mưu với địa phương xây dựng các hạng mục theo TT19 để xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
6. Công tác kiểm tra.
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhà giáo: 7/22 GV, tỉ lệ 31%, kiểm tra chuyên đề: 22/22 GV. Đảm bảo 100% được kiểm tra trong năm học.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Kiểm tra đột xuất 100% GV, NV.
 7.  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
          - Tiếp tục hoàn thành công tác tự đánh giá.
          - Cuối năm học hoàn thành công tác tự đánh giá thu thập các minh chứng đầy đủ theo từng tiêu chí.
 8. Công tác thi đua.
* Tập thể:    Trường: “Tập thể Lao động tiên tiến”
                   Công đoàn: “Vững mạnh xuất sắc.”
* Cá nhân: 02 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: Lao động tiên tiến: 14.
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về GD&ĐT để các cấp các ngành và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về những chủ trương đổi mới của ngành như: Thực hiện công tác tuyển sinh theo nghị quyết số 28, Nghị quyết 155 của HĐND tĩnh. Quyết định 07/ QĐ- UBND tĩnh, điều lệ trường mầm non, bố trí đủ 2 giáo viên /nhóm,lớp sĩ số học sinh theo quy định và thực hiện theo thứ tự ưu tiên 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, nhà trẻ.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gư­ơng đạo đức, tự học và sáng tạo" và các phong trào thi đua khác trong nhà trường. Triển khai thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.
Tham mưu với các cấp các ngành liên quan cùng với địa phương hoàn thành hồ sơ  thủ tục để công nhận độc lập tại giáo xứ  Hòa Mỹ
 2 .Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu năm học. Bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN và theo đứng sự chỉ đạo của ngành theo Nghị quyết số 128, Nghị quyết số 155 của HĐND tỉnh, Quyết định 07/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Điều lệ trường mầm non, bố trí đảm bảo tỷ lệ 2 giáo viên/ nhóm (lớp), số trẻ/nhóm (lớp), sĩ số học sinh theo quy định, tuyển sinh thực hiện theo thứ tự ưu tiên trẻ 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi. Đối với trẻ dưới 36 tháng, căn cứ vào số biên chế còn lại để huy động
Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục,
Tập trung huy động nhiều nguồn lực để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường.
Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường mầm non.
3. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, phát triển chương trình GDMN linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ, năng lực của giáo viên. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, quan tâm đến nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, khuyến khích phụ huynh đăng ký cho trẻ MG tham gia cho trẻ làm quen với tiếng Anh.  
4, Thực hiện nghiêm túc thông tư 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN. Tăng cường trồng rau sạch để phục vụ bán trú cho trẻ.
  Thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra.  Phối hợp trạm y tế khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ. Phòng chống một số bệnh do virut gây ra .
 Tập trung huy động nhiều nguồn lực để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường. Thực hiện tốt Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Công văn 5027/UBND-VX về hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho CSGD; Quyết định 37/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản trường học
Mua sắm đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định; rà soát, tu sửa các TB ĐDĐC đã sử dụng; tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, đồ dùng cá nhân trẻ đảm bảo rõ nguồn gốc, chất lượng; các cơ sở GDMN tuyệt đối không được mua sắm hoặc tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, TB ĐDĐC không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng lậu, hàng giả kém chất lượng; tăng cường tự làm ĐDĐC trong các cơ sở GDMN: ĐDĐC tự làm được kết hợp giữa (phụ huynh, giáo viên và trẻ), chú trọng tạo nguồn học liệu, nguyên vật liệu để làm ĐDĐC cho trẻ có chất lượng, đảm bảo an toàn; Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường vật chất, TB ĐDĐC hiện có. Tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả TB dạy học được hướng dẫn tại Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/1/2018 của Sở GDĐT.
  Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng).
5, Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục tham gia đầy đủ các chuyên đề do phòng tổ chức, bồi dưỡng các chuyên đề thiết thực, 1 giáo viên  tham gia học trực tuyến 10 modulle nâng cao đảm baỏ có chất lượng. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, lựa chọn giáo viên tham gia thi GVG cấp huyện. 
 Phát động GV phong trào sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi ngay từ đầu năm học, gắn vào tiêu chí thi đua.
   Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN theo TT 25,26 /2018 BGD&ĐT .
  Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GVMN.
 6. Nâng cao chất lượng tổ chức bán trú, quản lý công tác bán trú về chế độ, khẩu phần, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng, đa dạng hình thức tổ chức bữa ăn , tạo hứng thú, góp phần giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn.
          7. Đổi mới hình thức và hoạt động kiểm tra giáo dục, hoạt động tự kiểm tra của ban kiểm tra nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ nhà trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn quy định trong trường MN.thực hiện tốt TT36/2017 về công khai trong các cơ sở giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT/BGD&ĐT  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT thực hiện tốt các nội dung công khai, cam kết chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, về điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ, cơ sở vật chất), công khai thu chi tài chính, hồ sơ đầy đủ, có bảng công khai cho phụ huynh, nhân dân, CBGV.
8 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục hội đồng tự đánh giá, các thành viên trong hội đồng đều là đại diện của các tổ chức đoàn thể trong trường, có khả năng đánh giá và đưa ra nhận xét khách quan về tình hình hoạt động của nhà trường. Tiếp thục thu thập minh chứng đầy đủ trong năm học, bổ sung vào hồ sơ KĐCL
9, Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ và Ban văn hóa xã để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trẻ 5 tuổi ở vùng giáo ra lớp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thông qua Hội nghị đầu năm nhà trường đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học sát đúng với sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, của địa phương. Ra Nghị quyết và biểu quyết từng chỉ tiêu cụ thể.
- Giao nhiệm vụ cho các Đ/c trong BGH, tổ chuyên môn, từng cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.
- Hàng tháng kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
- Cuối kỳ, cuối năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong năm học tiếp theo.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                        Nguyễn Thị Hương       
 
 
 
 
 
 
                                                                              
                                                                                    
 
 
                                               
                                           
 
                                             
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Lộc, ngày    tháng 8  năm 2018
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng, năm Nhiệm vụ trọng tâm
 
 
 
 
8/2018
-  Làm tốt các công tác tuyển sinh, XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường
- Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2018-2019 cấp  cấp trường.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ mầm non 
 
 
 
 
 
9/2018
- Tổ chức khai giảng năm học mới, 
- Duyệt kết quả và hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN; chức danh tổ trưởng, tổ phó các trường năm học 2018-2019. Tại phòng.
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 14/9/2018)
- Chỉ đạo tổ  đăng ký thi đua năm học 2018-2019.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN. Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ phổ cập, báo cáo số liệu đề nghi huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mùa chữ năm 2018 (trước 30/9/2018)
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Nộp các loại BC: báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2018.
- Đánh giá xếp loại tháng 9
 
 
 
 
10/2018
- Đón đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện (05/10/2018); Hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục- XMC năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở các tổ chuyên môn.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2018.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN năm học 2018-2019
- Kiểm tra chuyên đề  giáo viên.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (15/10/2018)
- Đánh giá xếp lọa tháng 10
 
 
11/2018
- Tổ chức các hoạt động trong các trường mầm non chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).
- Kiểm tra chuyên toàn diện giáo viên.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường với các nội dung: KPKH, thực hành trải nghiêm cho trẻ 5 tuổi, Kỷ năng tự bảo vệ bản thân.
- Thi làm dồ dùng đồ chơi
- Kiểm tra các hoạt động
- Đánh giá xếp loại tháng 11
 
 
12/2018
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên.
- Tổ chức cân đo, lên biểu đồ sức khỏe lần 2 cho trẻ (14/12/2018)
- Nạp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1; BC cân đo (20/12/2018)
- Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/12/2018)
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường.
- Kiểm tra một số hoạt động( Quy chế CM, chất lượng GD trẻ tỷ lệ chuyên cần.
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
- Xếp loại tháng 12
 
 
01/2019
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên
- Kiểm tra thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theoThông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường. phát tiển vận độngcho trẻ nhà trẻ, krre chuyện theo tranh, kỷ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4,5 tuổi.
- Xếp lạo tháng 1/2019.
 
02/2019
 
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện GV
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất
-  Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (28/02/2019).
- Xếp loại  tháng 2
- Kiểm tra các hoạt động.
 
 
3/2019
- Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
- Kiểm tra chuyên đề,KT toàn diện GV
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2019).
- Tham gia hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)
- Xếp loại tháng 3
 
4/2019
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2019. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2019).
- Xếp loại tháng 4
 
 
 
 
5/2019
- Tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Nhập bổ sung số liệu vào phần mềm cáo số liệu phổ cập GDMNT5T năm học 2018-2019
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nộp hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra.
- Chỉ đạo công tác tổng kết, thi đua cuối năm, làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2019.    
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019
- Xếp loại tháng 5.
 
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- CBGV,NV trường MN;                                                                     
- L­ưu: VT.                                                                    Nguyễn Thị Hương                  
                                                                                         
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2019 – 2020

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
BTCB-HT
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập và ra quyết định các tổ trong nhà trường.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển.
- Khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của nhà trường.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
- Làm công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ chính sách cho GV, NV.
- Tham gia hoạt động giáo dục 2 tiết/tuần.
- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Phân công, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.
2 Đặng Thị Châu Vân P.BT
P.HT1
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo. Các hoạt động VHVN trong nhà trường, các hoạt động bề nổi, các hội thi trong năm. Chỉ đạo trang trí nhóm lớp, góc tuyên truyền, …
- Bồi dưỡng GVG các cấp, hướng dẫn viết SKKN. Phụ trách KĐCL giáo dục.
- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn MG
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. bồi dưỡng giáo viên yếu kém,
- Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
- Phu trách tài liệu trẻ, GV
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc
 
 
 
 
 
 
P.HT2
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Phụ trách chuyên môn NT, Phụ trách bán trú, VSMT, xây dựng cảnh quan, lao động.
- Phụ trách phần mềm công tác Phổ cập GDMNTNT, phần mềm quản lý công chức.
- Điều hành công tác lao động tập thể của nhà trường.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
-Cùng với PHT1 Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
 
4
 
 
 
Nguyễn Thị Phương TT
CM
MG
 
- Phụ trách lớp 5 tuổi C, TTCMMG, BD GV MG; theo dõi chất lượng trẻ MG; Phối hợp triển khai các chuyên đề về MG. Tổ chức Sinh hoạt CM theo quy định. Dạy CĐ cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. HD chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường MN.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2019-2019
5 Trần Thị Thảo TP CM MG - Phụ trách lớp 5 tuổi B, tổ phó CMMG. Dạy CĐ cấp trường. Cùng với TTCM chỉ đạo các HĐ về chuyên môn.  Bồi dưỡng giáo viên mẫu giáo.
- cùng với BGH tổ chức tốt  hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường năm học 2019-2020
6 Tô Thị Hoa CTCĐ - Phụ trách lớp 5 tuổi B – CTCĐ - Chỉ đạo, phát động tốt các hoạt động Công đoàn; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chi em tham giao vào các hoạt động tập thể, “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực” Trong năm học phát động một công trình nhỏ tặng nhà trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2019-2020.
7 Lê Thị Long TTCM NT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng . Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT, chuyên môn  khối nhà trẻ
8 Trần Thị Thu Thủy GV - Trường ban TTND, làm nhiệm vụ công tác kiểm tra trường học theo đúng thẩm quyền của mình. Phụ Trách lớp 4 tuổi A, chỉ đạo công tác xây dựng vườn trường phía sau, vệ sinh khối 4 tuổi. Có nhiệm vụ nhắc nhở công tác VS phong quang trường lớp
9 Nguyễn Thị Tâm GV Phụ trách lớp 5 tuổi A. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Phương  mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ Chuyên môn.
10 Nguyễn Thị Chinh GV - Phụ trách lớp 4 tuổi C. Chịu trách nhiệm chuyên  môn khối 4 tuổi   .
11 Phan Thị Dung GV Phụ trách lớp 4 tuổi B chỉ đạo công tác lao động khối 4 tuổi.
Quản lý, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh.
12 Nguyễn Thị Thủy GV Phụ trách lớp 4 tuổi B. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.   
13 Trần Thị Tú Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi B. Phụ trách vườn rau, báo cáo lên BGH và nhắc nhỡ những lớp có vườn rau chưa đảm bảo.
 
14 Nguyễn Thị Thanh Hương GV Phụ trách lớp 5 tuổi A - Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động xây dựng môi trường trong và ngoài lớp. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở những lớp chưa kịp thời
15 Hà Thị Thủy GV TTCMNT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A. Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT khối nhà trẻ
16 Nguyễn Thanh Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi C
Phụ trách bồn hoa trước lớp luôn sạch sẽ. nhắc nhỡ các lớp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
17 Tôn Thị Hạnh GV - Phụ trách NT25 -36T  
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
18 Trần Thị Thu GV - Phụ trách lớp MG 4T B
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ ra lớp đảm bảo tỷ lệ  chuyên cần
19 Ngô Thị Ân GV Phụ trách lớp 3T A , Chịu trách  nhiệm chuyên môn  khối 3 tuổi
20 Trần Thị Vỹ GV Phụ trách lớp 5 tuổi A  Phụ trách công tác vệ sinh khối 5 tuổi.
21 Nguyễn Thị Xuân Thủy GV
 
 Nghỉ sinh
22 Từ Thị Mai GV Nghỉ sinh
23 Nguyễn Thị Thúy GV HĐ Nghỉ sinh
24 Nguyễn Thị Tâm GV HĐ Phụ lớp 3 tuổi C
25 Nguyễn Thị Hạnh GVHĐ Phụ lớp 3 tuổi A
26 Trần Thị Thu VGHĐ Phụ lớp 4 tuổi B
27 Lê Thị Thanh Long NV Kế toán trường, phu trách bán trú, chế độ chính sách, đảm bảo lương kịp thời cho tập thể CBQLGV, phụ trách CNTT
28 Nguyễn Thị Hà NV y tế
TPVP
TT tổ VP, Phụ trách công tác cân đo, vệ sinh toàn trường, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho GV- các cháu, chỉ đạo phòng tránh các dịch bệnh trong năm hoc, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ, sơ kết, tổng  kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
Phối hợp làm tốt công tác bán trú, tuyên truyền phòng bệnh trẻ em, ..
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung của hoạt động y tế.
29-34 Nguyễn Thị Bảy
Phan Thị Hiệp
Phan Thị Thu
Hoàng Thị Mai
Từ Thị Quế
  Đ/c Nguyễn Thị Bảy: TT tổ nuôi dưỡng. Từ thị Quế tổ phó ND
- Thực hịên đúng chức trách nhiệm vụ cô nuôi, tham gia xây dựng thực đơn, đảm bảo chất lương bán trú, chất lượng bữa ăn cho cô và trẻ.
- Tự giác lao động khu vực VS được phân công.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                                              
    Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
 TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LỘC

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH
 HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019
( Thời gian 1 buổi,  sáng ngày 29/8/2018)
Thời gian Nội dung Người điều hành
7h-7h15’ Đón tiếp đại biểu Nguyễn Thị Ngọc – PHT
7h15’- 7h 25’ Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần, giới thiệu chủ trì, thư ký Hội nghị. Thông qua chương trình hội nghị Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7hh25’-7h33’     Khai mạc giới  thiệu đại biểu Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7h33’- 8h Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Nguyễn Thị Hương
8h – 8h20’  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 -2018; phát động phong trào thi đua 2018 -2019. Tô Thị Hoa, CTCĐ
8h 20’ – 8 h35’ Báo cáo hoạt động của Ban thành tra nhân dân năm học 2017 -2018, kế hoạch nhiệm vụ 2018 -2019 Phan Thị Tâm. Trưởng ban thanh tra nhân dân
8h35’ – 9h Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận về các báo cáo trình bày tại Hội nghị và các Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tham quan học tập. Tô Thị Hoa, CTCĐ
9h- 9h20’ Thảo luận Chủ trì Hội nghị
9h20 – 9h35’ Ý kiến chỉ đạo của cấp huyện
 
Đ/C Nguyễn Thị Hương, HT
9h35 - 9h50’ Ý kiến phát biểu của Địa Phương NguyễnThị Hương, HT
  Thi Đua khen thưởng Nguyễn Thị Hương
9h50 – 10h5’ Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hiệu trưởng về các ý kiến chỉ đạo của Đại biểu và Thảo luận của CBGVNV NguyễnThị Hương, HT
10h05’ – 10h20’ Thông qua  Nghị quyết của Hội nghị Phan Thị Tâm, Thư ký
10 h 20’ – 10 h 30’  Biểu quyết các chỉ tiêu Nguyễn Thị Hương, HT
10h30’- 10h40’ Chia tay GV chuyển trường Tô Thị Hoa, CTCĐ
10 h40 – 10h50’ Bế mạc Hội nghị Nguyễn Thị Hương, HT
 
* Chủ trì: 1. Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng
                              2.Tô Thị Hoa. Chủ tịch Công đoàn
                             3. Đặng Thị Châu Vân, Phó hiệu trưởng
* Thư kí: Phan Thị Tâm; Nguyễn Thị Phương, GV MG 5 tuổi.
* Ma két, âm thanh: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Chuẩn bị CSVC, Giấy mời: Đặng Thị Châu Vân, Tô Thị Hoa
* Trang trí, Đời sống: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Tiếp khách: Nguyễn Thị Xuân Thủy, Trần Thị Thảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc      
  
       Số:       /KH-MN                                             Xuân lộc, ngày     tháng  9  năm 2018
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019
I. Phương hướng chung:
Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; Thông báo Kết luận số 683-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghi quyết 96/2018 /NQQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554-TB-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.
Tiếp tục sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống mạng lưới trường lớp theo lộ trình điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình; thực hiện chương trình hỗ trợ,giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường – cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, chú trọng phát triển loại hình mầm non ngoài công lập. Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Tăng cường các giải pháp đảm bảo điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường và giảm sỹ số học sinh trên nhóm, lớp (tại các trường mầm non quá tải), chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trang sắm thiết bị. Tiếp tục tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, chú trọng xây khu vực để tổ chức cho trẻ chơi với cát và nước nhằm phát triển tư duy”
II. Chỉ tiêu chủ yếu
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
 Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị 2919/BGD-ĐT ngày 10/8/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của Bộ của ngành GD&ĐT; Thông báo Kết luận số 683-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghi quyết 96/2018 /NQQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554-TB-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. phương hướng nhiệm vụ GDMN của Sở GD&ĐT, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của UBND huyện Can Lộc, Phòng GD&ĐT, bộ phận MN;
Tăng cường nề nếp, kỹ cương, dân chủ  trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mở; phòng chống bạo lực trong nhà trường. Tập trung triển khai thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa, tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường, đến lớp
-Tăng cường các giải pháp đảm bảo các điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường và giảm tỷ số học sinh trên nhóm, lớp.
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan trường học, nâng cao chất lượng PCGDMNT5T. Tôn tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn, thân thiện. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm khám phá, giáo dục kỷ năng sống cho trẻ.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
          Năm học 2018- 2019 nhà trường tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của phòng GD & ĐT Can Lộc, được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của quý bậc phụ huynh. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ giáo viên từng bước nâng cao chất lượng. Các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động chăm lo cho giáo dục MN. Các bậc phụ huynh có sự đổi mới về nhận thức, biết quan tâm đến con cái và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cơ sở vật chẩt, phòng học tiếp tục được đầu tư để đảm bảo yêu cầu. Đời sống của CBGV đã ổn định, giúp GV yên tâm công tác, là động lực thúc đẩy các hoạt động, các phong trào thi đua của nhà trường. Đặc biệt, tập thể CBGVNV có sự đoàn kết nhất trí cao, BGH làm tốt công tác tham mưu huy động nguồn lưc, XHH giáo dục.
2. Khó khăn:  
          - Là địa phương nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp tỷ lệ giáo dân chiếm 47%  nên đời sống của nhân dân nói chung và các bậc phụ huynh MN nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.
          - Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự quan tâm và chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục con cái. Đóng nộp các khoản còn chậm. Cũng như đưa trẻ đến trường.
- Việc ứng dụng các phần mềm dạy học của các GV còn hạn chế.
- Chưa có GV nòng cốt cho cụm, phòng. Kết quả các hội thi còn chưa cao.
II. Chỉ tiêu chủ yếu
  1. Phát triển quy mô nhóm, lớp:
- Duy trì 1 trường mầm non với 2 điểm trường. Tham mưu thành lập trường, nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn xã.
- Tổng số nhóm lớp: 12, trong đó: Nhóm trẻ 2, mẫu giáo 10 lớp (giảm 2 lớp)
- Nhóm trẻ: 2 nhóm, 35 cháu đạt tỷ lệ 17,6 %; không có nhóm trẻ ghép.
- Mẫu giáo: 10 lớp,  tỷ lệ huy động đạt 100%
- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần: 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 90% trở lên đối với trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, 80% trở lên đối với trẻ NT.
 + Số liệu cụ thể như sau:
0 - < 1
tuổi
 
1 - < 2 tuổi 2 - < 3
tuổi
3 - < 4
tuổi
4 - < 5
 
5 - < 6
tuổi
ĐT
 
ĐT ĐT ĐT ĐT ĐT
50 0 62 0 86 27 101 86 131 111 150 129
 
DỰ KIẾN NHÓM LỚP VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
 
TT Tên giáo viên Thuộc nhóm lớp Số
cháu
Số cháu đặc biệt Trẻ
trai
Trẻ
Gái
Ghi Chú
1
2
Trần Thị Thu Thủy
Phan Thị Dung
5 tuổi A 43   20 23  
3
4
Trần Thị Thảo
 Nguyễn Thị Thanh Hương
5 tuổi B 43   21 22  
5
6
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Chinh
5 tuổi C 43   19 24  
 
7
8
Trần Thị Mận
Nguyễn Thị Tâm B
4 tuổi A 27   21 6  
9
10
Tô Thị Hoa
Nguyễn Thị Tâm A
4 tuổi B 27   13 14  
11
12
Từ Thị Mai
Đậu Thị Phương
4 tuổi C 24   11 13  
13
14
Trần Thị Vỹ
Lê Thị Long
4 tuổi D 33   14 19  
15
16
Phan Thị Tâm
Nguyễn Thị Thủy
 
3 tuổi A 34   15 19  
17
18
Nguyễn Thị Xuân Thủy
Trần Thị Tú Bình
 
3 tuổi B 36   19 17  
19
20
Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngô Thị Ân
3 tuổi C 16   11 5  
21
22
23
Hà Thị Thủy
Nguyễn Thị Hoàn,
 
Nguyễn Thị Hạnh
NT 25-36T 23   14 9  
24
25
Tôn Thị Hạnh
 
Trần Thị Thu
NT 13-24T 4   2 2  
                  Tổng 12 353   180 173  
2. Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
- 100% trẻ ăn BT, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thấp còi 5 tuổi xuống dưới 4%.
- Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT
- 3/3 lớp 5 tuổi được làm quen với máy vi tính. Có đồ dùng đồ chơi đầy đủ.
3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% số trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN, mức ăn BT: 15.000đ/ngày/trẻ. (MG 1 bữa chính và một bữa phụ, NT 2 bữa chính và 1 bữa phụ), trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế độ ăn riêng.
- 100% trẻ được cân đo lên biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, trẻ SDD thể nhẹ cân được theo dõi hàng tháng.
- 100% GV tham gia trồng rau sạch cung cấp cho trẻ ăn bán trú.
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được chải răng hàng ngày.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi độ 1 giảm xuống dưới 4%
- 100% trẻ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- Trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% trẻ được đánh giá theo mục tiêu phát triển, qua các chủ đề.
- 100% lớp tham gia các hội thi trong năm do nhà trường tổ chức.
- 100% trẻ được tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề: GD ATGT, GDBV môi trường, GD phát triển VĐ....
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
- Tổ chức phong trào thao giảng vào những ngày lễ 20/11, 8/3 (mỗi giáo viên 2 tiêt) dự giờ 4 tiết/1GV/ năm.
- 100% trẻ được tham gia ngày hội TDTT.
4. Bồi dưỡng đội ngũ:
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.
- Tổ chức ít nhất 18 chuyên đề cấp trường.
- 100% CBQL, 90% giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế, tổ chức hoạt động, mỗi 1 GV trong năm học có ít nhất 2 bài viết đăng trên trang wed của trường.
- Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường
- Tăng cường cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi giao lưu cuối chủ đề, các hoạt động khám phá trải nghiệm.
- Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường tham gia hội thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phân đấu đạt tốp 7.
- 100% CBQL và GV được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp. Trong đó: HT: XS, 1 PHT: XS; 1HP : K . 5 GV xếp loại XS, 15 GV xếp loại khá và 6 GV xếp loại TB.
- 100% CB, GV, NV không vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
 - Đặt đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại và tổ chức cho CBGV, NV đọc báo thường xuyên.
     - 100% CBQL, GV đảm bảo chế độ tiền lương và các chính sách khác theo quy định.
+ Mức phụ cấp cô nuôi dưỡng và giáo viên hợp đồng chi trả từ 2.300.000- 2.500.000đ/người/tháng.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
+ Tham mưu xây dựng thêm 12 phòng học, các phòng chức năng đạt tiêu chuẩn theo TT 02 và 1 bếp ăn đảm bảo quy trình bếp một chiều với trang thiết bị đầy đủ hiện đại.
+ Xây dưng cảnh quan môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. Đáp ứng với môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. 
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi, đồ dùng phục vụ bán trú đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.
- Có đủ các phòng chức năng theo quy định.
- 100% nhóm lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- 100% công trình vệ sinh sử dụng tốt.
- Sử dụng có hiệu quả vườn rau, vườn hoa,
* Cảnh quan môi trường xếp loại tốt.
6. Công tác kiểm tra.
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhà giáo: 8/26GV, tỉ lệ 31%, kiểm tra chuyên đề: 25/25 GV. Đảm bảo 100% được kiểm tra trong năm học.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Kiểm tra đột xuất 100% GV, NV.
 7.  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
          - Tiếp tục hoàn thành công tác tự đánh giá.
          - Cuối năm học hoàn thành công tác tự đánh giá thu thập các minh chứng đầy đủ theo từng tiêu chí.
 8. Công tác thi đua.
* Tập thể:   Trường: “Tập thể Lao động tiên tiến”
                   Công đoàn: “Vững mạnh xuất sắc.”
* Cá nhân: 03 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: Lao động tiên tiến: 18.
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tăng cường nề nếp, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở GDMN, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong nuôi dưỡng CSGD trẻ.
2. Bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Tăng cường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình phù hợp với điều kiện của từng trường; chú trọng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá, xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ 5 tuổi được tham quan dã ngoại. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu cuối chủ đề.
Tiếp tục triển khai các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh để lồng ghép vào hoạt động chăm sóc GD trẻ. Lồng ghép kỷ năng giao tiếp có văn hóa yêu thương tôn trọng mọi người.
3. Làm tốt công tác tham mưu để thành lạp nhóm trẻ tư thục đên địa bàn xã.
Tiếp tục tăng cường điều kiện thực hiện có hiệu quả các chuyên đề “Giáo dục vệ sinh cá nhân”, “Giáo dục phát triển vận động”, “Giáo dục an toàn giao thông”; tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
4. Tăng chế độ đảm bảo khẩu phầndinh dưỡng cho trẻ, có chế độ ăn riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì. Tập trung nâng cao chất lương bán trú đảm bảo vệ sinh ATTP, đảm bảo chế độ ăn hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại thông tư 01/ VBHN-BGD ĐT ngày 21/01/2017. Thực hiện tốt công tác phòng chồng suy dinh dưỡng, chú trọng rèn kỷ năng sống giáo dục có văn hóa thông qua bữa ăn, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
Tổ chức kiểm tra sức khỏe đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của tổ chức y tế thế giới( cân nặng, chiều cao theo tuổi( trẻ 01-60 tháng ) hoặc BMI theo tuổi trẻ từ 61 tháng trở lên)
5. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác ở mỗi CBGV, NV. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tiếp tục  tạo cơ hội, động viên, khuyến khích toàn thể CBGV, NV ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
6. Nâng cao năng lực đội ngũ CBGV,NV Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi giáo viên và cán bộ quản lý có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của ngành. Tiếp tục đổi mói công tác quản lý. Thục hiện  nghiêm tục về các quy định quản lý tài chính, quy chế dân chủ, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường. Thực hiện tốt về đạo đức nhà giáo, các điều kiện đảm bảo trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
7. Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo khối, tổ, nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GV toàn trường. Tăng cường các giải pháp bồi dương đội ngũ giáo viên giỏi,giáo viên nòng cốt cho trường cho cụm. Tổ chức tốt hội thi GVG cấp trường, thi làm đồ dùng đồ chơi tham gia hội thi cấp huyện. Tăng cường kiểm tra đánh giá các nhóm lớp việc thực hiện các quy định về môi trường GD an toàn lành mạnh , thân thiện phòng chống bạo lực học đường.
Nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường MN, theo TT 16/2018/TT BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định kiểm định chất lượng GD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường MN.
8. Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ quản lý theo chuẩn. Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong các nhà trường.  Đổi mới hình thức và hoạt động kiểm tra giáo dục, hoạt động tự kiểm tra trong  nhà trường, nâng cao hiệu quả hoạt động  của ban kiểm tra nội bộ của trường học, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai trong nhà trường .  
9. Tập trung huy động nhiều nguồn lực tranh thủ dự án đầu tư để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2018-2019.  Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động vui chơi tại trường.
Thực hiện tốt công tác xây dựng vườn trường trồng cây bóng mát , trồng rau phục vụ ăn bán trú
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ; tiếp tục thực hiện tốt quản lý mua sắm và các khoản thu trong nhà trường.
         10. Nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi; thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường MN, chú trọng công tác tự đánh giá đúng thực chất, khách quan.
         Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các nhóm lớp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toan, lành mạnh thân thiện, phòng chống bạo lục đường, xâm hại trẻ em.
11. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.
12. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ CBGV, NV, nhất là Luật ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, bão lụt./.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                     
  Nguyễn Thị Hương   
 
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
                                            Phạm Quốc Đạt
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Lộc, ngày    tháng 8  năm 2018
 
 
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng, năm Nhiệm vụ trọng tâm
 
 
 
 
8/2018
-  Làm tốt các công tác tuyển sinh, XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường
- Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2018-2019 cấp  cấp trường.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ mầm non 
 
 
 
 
 
9/2018
- Tổ chức khai giảng năm học mới,  
- Duyệt kết quả và hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN; chức danh tổ trưởng, tổ phó các trường năm học 2018-2019. Tại phòng.
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 14/9/2018)
- Chỉ đạo tổ  đăng ký thi đua năm học 2018-2019.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN. Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ phổ cập, báo cáo số liệu đề nghi huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mùa chữ năm 2018 (trước 30/9/2018)
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Nộp các loại BC: báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2018.
- Đánh giá xếp loại tháng 9
 
 
 
 
10/2018
- Đón đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện (05/10/2018); Hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục- XMC năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở các tổ chuyên môn.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2018.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN năm học 2018-2019
- Kiểm tra chuyên đề  giáo viên.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (15/10/2018)
- Đánh giá xếp lọa tháng 10
 
 
11/2018
- Tổ chức các hoạt động trong các trường mầm non chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).
- Kiểm tra chuyên toàn diện giáo viên.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Thi làm dồ dùng đồ chơi
- Kiểm tra các hoạt động
- Đánh giá xếp loại tháng 11
 
 
12/2018
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên.
- Tổ chức cân đo, lên biểu đồ sức khỏe lần 2 cho trẻ (14/12/2018)
- Nạp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1; BC cân đo (20/12/2018)
- Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/12/2018)
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường.
- Kiểm tra một số hoạt động
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
- Xếp loại tháng 12
 
 
01/2019
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên
- Kiểm tra thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theoThông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Xếp lạo tháng 1/2019.
 
02/2019
 
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện GV
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất
-  Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (28/02/2019).
- Xếp loại  tháng 2
- Kiểm tra các hoạt động.
 
 
3/2019
- Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
- Kiểm tra chuyên đề,KT toàn diện GV
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2019).
- Tham gia hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)
- Xếp loại tháng 3
 
4/2019
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2019. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2019).
- Xếp loại tháng 4
 
 
 
 
5/2019
- Tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Nhập bổ sung số liệu vào phần mềm cáo số liệu phổ cập GDMNT5T năm học 2018-2019
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nộp hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra.
- Chỉ đạo công tác tổng kết, thi đua cuối năm, làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2019.    
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019
- Xếp loại tháng 5.
 
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- CBGV,NV trường MN;                                                                     
- L­ưu: VT.                                                                            Nguyễn Thị Hương                      
                                                                                            
 
 
 
 
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
BTCB-HT
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập và ra quyết định các tổ trong nhà trường.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển.
- Khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của nhà trường.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
- Làm công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ chính sách cho GV, NV.
- Tham gia hoạt động giáo dục 2 tiết/tuần.
- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Phân công, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.
2 Đặng Thị Châu Vân P.BT
P.HT1
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo. Các hoạt động VHVN trong nhà trường, các hoạt động bề nổi, các hội thi trong năm. Chỉ đạo trang trí nhóm lớp, góc tuyên truyền, …
- Bồi dưỡng GVG các cấp, hướng dẫn viết SKKN. Phụ trách KĐCL giáo dục.
- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn MG
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. bồi dưỡng giáo viên yếu kém,
- Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
- Phu trách tài liệu trẻ, GV
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc
 
 
 
 
 
 
P.HT2
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Phụ trách chuyên môn NT, Phụ trách bán trú, VSMT, xây dựng cảnh quan, lao động.
- Phụ trách phần mềm công tác Phổ cập GDMNTNT, phần mềm quản lý công chức.
- Điều hành công tác lao động tập thể của nhà trường.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
-Cùng với PHT1 Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
 
4 Nguyễn Thị Xuân Thủy TPCMMG, TBNC
 
- Phụ trách lớp 3 tuổi B, tổ phó CMMG, BCH CĐ, chỉ đạo mặc đồng phục trẻ, đồng phục GV vào các ngày quy định. Dạy CĐ cấp trường. Cùng với TTCM chỉ đạo các HĐ về chuyên môn. Cùng CTCĐ bàn bạc về các chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ cho tập thể CBGV, NV trong trường, phụ trách công tác nữ công
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
5 Phan Thị Tâm GV - Trường ban TTND, làm nhiệm vụ công tác kiểm tra trường học theo đúng thẩm quyền của mình. Phụ Trách lớp 3 tuổi A, chỉ đạo công tác xây dựng vườn trường phía sau, vệ sinh khối 3 tuổi. Có nhiệm vụ nhắc nhở công tác VS phong quang trường lớp. Thư ký hội đồng
6 Tô Thị Hoa CTCĐ - Phụ trách lớp 4 tuổi B – CTCĐ - Chỉ đạo, phát động tốt các hoạt động Công đoàn; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chi em tham giao vào các hoạt động tập thể, “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực” Chỉ đạo nhắc nhở GV tăng cường đưa bài hát dân ca TC dân gian vào dạy trẻ. Trong năm học phát động một công trình nhỏ tặng nhà trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019.
7 Nguyễn Thị Tâm A GV Phụ trách lớp 4 tuổi B. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Hoa mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ Công đoàn.
8
 
 
 
Nguyễn Thị Phương TT
CM
MG
 
- Phụ trách lớp 5 tuổi C, TTCMMG, BD GV MG; theo dõi chất lượng trẻ MG; Phối hợp triển khai các chuyên đề về MG. Tổ chức Sinh hoạt CM theo quy định. Dạy CĐ cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. HD chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường MN.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
9 Nguyễn Thị Chinh GV - Phụ trách lớp 5 tuổi C. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Phương mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường.
10 Phan Thị Dung GV Phụ trách lớp 5 tuổi A 
Quản lý, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh.
11 Trần Thị Thảo GVHĐ Phụ trách lớp 5 tuổi B
Phụ trách các chương trình VN trong nhà trường, phụ trách bật nhạc buổi sáng.
12 Trần Thị Mận GV Phụ trách lớp 4 tuổi B – Chịu trách nhiệm công tác vệ sinh khối 4 tuổi. Nhắc nhở các thành viên trong khối 4 tuổi công tác vệ sinh, bồn hoa cây cảnh trong nhà trường. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường,
13 Từ Thị Mai TPCMGV Phụ trách lớp 4 tuổi C chỉ đạo tập VN cho cô và trẻ vào các ngày lễ hội. Phối hợp tốt với CĐ, xây dựng cảnh quan môi trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
14 Nguyễn Thị Thủy GV Phụ trách lớp 3 tuổi A. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động thể thao trong nhà trường. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở một số Đ/c còn đi chưa đúng giờ.
15 Trần Thị Tú Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi B. Phụ trách vườn rau, báo cáo lên BGH và nhắc nhỡ những lớp có vườn rau chưa đảm bảo.
 
16 Nguyễn Thị Thanh Hương GV Phụ trách lớp 5 tuổi B - Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động xây dựng môi trường trong và ngoài lớp. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở những lớp chưa kịp thời
17 Hà Thị Thủy GV TTCMNT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A. Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT khối nhà trẻ
18 Đậu Thị Phương GV Phụ trách lớp 4 tuổi C, Phụ trách nhiệm cắt tỉa bồn hoa cây cảnh luôn đẹp và sạch sẽ.
19 Nguyễn Thanh Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi C
Phụ trách bồn hoa trước lớp luôn sạch sẽ. nhắc nhỡ các lớp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại cụm Mỹ yên
20 Nguyễn Thị Hoàn GV - Phụ trách NT 25-36TA  - Chịu trách nhiệm vệ sinh khối NT. Hỗ trợ đ/c Thủy khi làm công tác chuyên môn
 
21 Trần Thị Thu Thủy GV Phụ Trách lớp 5 tuổi A, - Chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc làm vườn rau phù hợp theo mùa
22 Tôn Thị Hạnh GV - Phụ trách NT25 -36TB
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
23 Trần Thị Thu GV - Phụ trách NT 13-24T
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
24 Nguyễn Thị Tâm B GVHĐ Phụ trách lớp 4 tuổi A, chịu trách nhiệm trang trí trong và ngoài lớp theo MTGD lấy trẻ làm trung tâm
25 Nguyễn Thị Thúy GVHĐ Phụ Nhóm trẻ 25-36T. Làm công tác văn thư, lưu trữ văn bản đi – đến..
26 Nguyễn Thị Hạnh GVHĐ Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A
27 Ngô Thị Ân GV Phụ trách lớp 3TC ( cụm Mỹ yên)
28 Trần Thị Vỹ GV Phụ trách lớp 4 tuổi D ( cụm Mỹ yên)
29 Lê Thị Long GV Phụ trách lớp 4 tuổi D ( cụm Mỹ yên)
30 Lê Thị Thanh Long NV Kế toán trường, phu trách bán trú, chế độ chính sách, đảm bảo lương kịp thời cho tập thể CBQLGV, phụ trách CNTT
31 Nguyễn Thị Hà NV y tế
TPVP
TT tổ VP, Phụ trách công tác cân đo, vệ sinh toàn trường, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho GV- các cháu, chỉ đạo phòng tránh các dịch bệnh trong năm hoc, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ, sơ kết, tổng  kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
Phối hợp làm tốt công tác bán trú, tuyên truyền phòng bệnh trẻ em, ..
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung của hoạt động y tế.
32-35     Đ/c Hoàng Thị Mai: TT tổ nuôi dưỡng.
- Thực hịên đúng chức trách nhiệm vụ cô nuôi, tham gia xây dựng thực đơn, đảm bảo chất lương bán trú, chất lượng bữa ăn cho cô và trẻ.
- Tự giác lao động khu vực VS được phân công.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                                              
    Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc      
  
       Số:       /KH-MN                                             Xuân lộc, ngày 11 tháng  9  năm 2019
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020
Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Văn bản số 3873/ BGDĐT-GDMN của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non (GDMN); Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Văn bản số 1440/SGDĐT-GDMN ngày 28/8/2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020, Thông báo kết luận số 784-TB/HU ngày 14/8/2019của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ năm học 2019-2020; căn cứ kế hoạch số 374/PGD &ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2010 phương hướng nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020 của Phòng GD – ĐT can Lộc,  Trường MN Xuân Lộc xây dụng kế hoạch năm học 2019-2020 như sau: 
I. Phương hướng chung
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mở; phòng chống bạo lực trong nhà trường. Thực hiện chương trình GDMN theo quy định của Bộ GD& ĐT, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình, thực hiện chương trình hỗ trợ, giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường, đến lớp. Đẩy mạnh nâng cao năng lực quản lý nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ đạt chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.  Thực hiện "Triển khai thực nghiệm/thí điểm chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh tại trường  và đối với nững phụ huynh có nhu cầu  và đủ điều kiện. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, tham mưu hoàn thiện cấp phép cho nhóm trẻ độc lập tại giáo xứ Hòa Mỹ.
Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, xây dựng trường chuẩn QG mức 2 , trang sắm thiết bị, xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp.
 1. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhóm lớp:
          - Toàn trường có 10  nhóm lớp( Giảm 2 nhóm lớp so với năm học trước)
          - Nhóm trẻ: 1 nhóm trẻ 25-36 tháng, số cháu: 25 ; tỷ lệ huy động  11 %
          - Mẫu giáo 9 lớp: 3 lớp 5 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 3 tuổi, số cháu: 268  
          - Tỷ lệ chuyên cần: 95% đối với trẻ 5 tuổi; 85%  trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi;
2. Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
- 100% trẻ ăn BT, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thấp còi 5 tuổi xuống dưới 4%.
- Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT
- 3/3 lớp 5 tuổi được làm quen với máy vi tính. Có đồ dùng đồ chơi đầy đủ.
3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% số trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN, mức ăn BT: 16.000đ/ngày/trẻ. (MG 1 bữa chính và một bữa phụ, NT 2 bữa chính và 1 bữa phụ), trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế độ ăn riêng.
- 100% trẻ được cân đo lên biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, trẻ SDD thể nhẹ cân được theo dõi hàng tháng.
- 100% GV tham gia trồng rau sạch cung cấp cho trẻ ăn bán trú.
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được chải răng hàng ngày.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi độ 1 giảm xuống dưới 4%
- 100% trẻ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- Trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% trẻ được đánh giá theo mục tiêu phát triển, qua các chủ đề.
- 100% lớp tham gia các hội thi trong năm do nhà trường tổ chức.
- 100% trẻ được tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề: GD ATGT, GDBV môi trường, GD phát triển VĐ....
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
- Tổ chức phong trào thao giảng vào những ngày lễ 20/11, 8/3 (mỗi giáo viên 2 tiêt) dự giờ 4 tiết/1GV/ năm.
- 100% trẻ được tham gia ngày hội TDTT.
sạch.
- Lưu mẫu thức ăn 24/24 giờ, công khai tài chính về chế độ ăn của trẻ đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
- 100% nhóm, lớp tham gia Hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi câp trường.
- Thực hiện tốt chuyên đề " Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm", phát triển vận động, các nhóm lớp khai thác sử dụng hiệu quả vườn cổ tích, khu chơi cát nước, gieo hạt, trồng cây.
- 100% các lớp mẫu giáo thực hiện giao lưu chất lượng chăm sóc giáo dục giữa các khối cuối chủ đề 1 tháng 1 lần.
- Tổ chức hội thi bé khỏe ngoan, lể phép
4. Bồi dưỡng đội ngũ:
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.
- Tổ chức ít nhất 16 chuyên đề cấp trường.
- 100% CBQL, 90% giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế, tổ chức hoạt động, mỗi 1 GV trong năm học có ít nhất 2 bài viết đăng trên trang wed của trường.
- Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Tăng cường cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi giao lưu cuối chủ đề, các hoạt động khám phá trải nghiệm.
- Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường tham gia hội thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phân đấu đạt tốp 7.
- 100% CBQL và GV được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp. Trong đó: HT: XS, 1 PHT: XS; 1HP : K;0 . 4 GV xếp loại XS, 14 GV xếp loại khá và 4 GV xếp loại TB.
- 100% CB, GV, NV không vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
 - Đặt đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại và tổ chức cho CBGV, NV đọc báo thường xuyên.
     - 100% CBQL, GV đảm bảo chế độ tiền lương và các chính sách khác theo quy định.
+ Mức phụ cấp cô nuôi dưỡng và giáo viên hợp đồng chi trả từ 2.800.000- 3000.000đ/người/tháng.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
    + Hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 
+ Xây dưng cảnh quan môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. Đáp ứng với môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. 
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi, đồ dùng phục vụ bán trú đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.
- Có đủ các phòng chức năng theo quy định.
- 100% nhóm lớp có bình nóng lạnh để đảm bảo sức khỏe của trẻ về mùa đông
- 100% nhóm lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- 100% công trình vệ sinh sử dụng tốt.
- Sử dụng có hiệu quả vườn rau, vườn hoa,
        -  Tham mưu với địa phương xây dựng các hạng mục theo TT19 để xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
6. Công tác kiểm tra.
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhà giáo: 7/22 GV, tỉ lệ 31%, kiểm tra chuyên đề: 22/22 GV. Đảm bảo 100% được kiểm tra trong năm học.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Kiểm tra đột xuất 100% GV, NV.
 7.  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
          - Tiếp tục hoàn thành công tác tự đánh giá.
          - Cuối năm học hoàn thành công tác tự đánh giá thu thập các minh chứng đầy đủ theo từng tiêu chí.
 8. Công tác thi đua.
* Tập thể:    Trường: “Tập thể Lao động tiên tiến”
                   Công đoàn: “Vững mạnh xuất sắc.”
* Cá nhân: 02 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: Lao động tiên tiến: 14.
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về GD&ĐT để các cấp các ngành và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về những chủ trương đổi mới của ngành như: Thực hiện công tác tuyển sinh theo nghị quyết số 28, Nghị quyết 155 của HĐND tĩnh. Quyết định 07/ QĐ- UBND tĩnh, điều lệ trường mầm non, bố trí đủ 2 giáo viên /nhóm,lớp sĩ số học sinh theo quy định và thực hiện theo thứ tự ưu tiên 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, nhà trẻ.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gư­ơng đạo đức, tự học và sáng tạo" và các phong trào thi đua khác trong nhà trường. Triển khai thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.
Tham mưu với các cấp các ngành liên quan cùng với địa phương hoàn thành hồ sơ  thủ tục để công nhận độc lập tại giáo xứ  Hòa Mỹ
 2 .Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu năm học. Bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN và theo đứng sự chỉ đạo của ngành theo Nghị quyết số 128, Nghị quyết số 155 của HĐND tỉnh, Quyết định 07/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Điều lệ trường mầm non, bố trí đảm bảo tỷ lệ 2 giáo viên/ nhóm (lớp), số trẻ/nhóm (lớp), sĩ số học sinh theo quy định, tuyển sinh thực hiện theo thứ tự ưu tiên trẻ 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi. Đối với trẻ dưới 36 tháng, căn cứ vào số biên chế còn lại để huy động
Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục,
Tập trung huy động nhiều nguồn lực để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường.
Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường mầm non.
3. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, phát triển chương trình GDMN linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ, năng lực của giáo viên. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, quan tâm đến nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, khuyến khích phụ huynh đăng ký cho trẻ MG tham gia cho trẻ làm quen với tiếng Anh.  
4, Thực hiện nghiêm túc thông tư 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN. Tăng cường trồng rau sạch để phục vụ bán trú cho trẻ.
  Thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra.  Phối hợp trạm y tế khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ. Phòng chống một số bệnh do virut gây ra .
 Tập trung huy động nhiều nguồn lực để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường. Thực hiện tốt Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Công văn 5027/UBND-VX về hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho CSGD; Quyết định 37/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản trường học
Mua sắm đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định; rà soát, tu sửa các TB ĐDĐC đã sử dụng; tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, đồ dùng cá nhân trẻ đảm bảo rõ nguồn gốc, chất lượng; các cơ sở GDMN tuyệt đối không được mua sắm hoặc tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, TB ĐDĐC không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng lậu, hàng giả kém chất lượng; tăng cường tự làm ĐDĐC trong các cơ sở GDMN: ĐDĐC tự làm được kết hợp giữa (phụ huynh, giáo viên và trẻ), chú trọng tạo nguồn học liệu, nguyên vật liệu để làm ĐDĐC cho trẻ có chất lượng, đảm bảo an toàn; Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường vật chất, TB ĐDĐC hiện có. Tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả TB dạy học được hướng dẫn tại Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/1/2018 của Sở GDĐT.
  Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng).
5, Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục tham gia đầy đủ các chuyên đề do phòng tổ chức, bồi dưỡng các chuyên đề thiết thực, 1 giáo viên  tham gia học trực tuyến 10 modulle nâng cao đảm baỏ có chất lượng. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, lựa chọn giáo viên tham gia thi GVG cấp huyện. 
 Phát động GV phong trào sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi ngay từ đầu năm học, gắn vào tiêu chí thi đua.
   Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN theo TT 25,26 /2018 BGD&ĐT .
  Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GVMN.
 6. Nâng cao chất lượng tổ chức bán trú, quản lý công tác bán trú về chế độ, khẩu phần, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng, đa dạng hình thức tổ chức bữa ăn , tạo hứng thú, góp phần giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn.
          7. Đổi mới hình thức và hoạt động kiểm tra giáo dục, hoạt động tự kiểm tra của ban kiểm tra nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ nhà trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn quy định trong trường MN.thực hiện tốt TT36/2017 về công khai trong các cơ sở giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT/BGD&ĐT  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT thực hiện tốt các nội dung công khai, cam kết chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, về điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ, cơ sở vật chất), công khai thu chi tài chính, hồ sơ đầy đủ, có bảng công khai cho phụ huynh, nhân dân, CBGV.
8 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục hội đồng tự đánh giá, các thành viên trong hội đồng đều là đại diện của các tổ chức đoàn thể trong trường, có khả năng đánh giá và đưa ra nhận xét khách quan về tình hình hoạt động của nhà trường. Tiếp thục thu thập minh chứng đầy đủ trong năm học, bổ sung vào hồ sơ KĐCL
9, Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ và Ban văn hóa xã để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trẻ 5 tuổi ở vùng giáo ra lớp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thông qua Hội nghị đầu năm nhà trường đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học sát đúng với sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, của địa phương. Ra Nghị quyết và biểu quyết từng chỉ tiêu cụ thể.
- Giao nhiệm vụ cho các Đ/c trong BGH, tổ chuyên môn, từng cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.
- Hàng tháng kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
- Cuối kỳ, cuối năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong năm học tiếp theo.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                        Nguyễn Thị Hương       
 
 
 
 
 
 
                                                                              
                                                                                    
 
 
                                               
                                           
 
                                             
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Lộc, ngày    tháng 8  năm 2018
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng, năm Nhiệm vụ trọng tâm
 
 
 
 
8/2018
-  Làm tốt các công tác tuyển sinh, XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường
- Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2018-2019 cấp  cấp trường.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ mầm non 
 
 
 
 
 
9/2018
- Tổ chức khai giảng năm học mới, 
- Duyệt kết quả và hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN; chức danh tổ trưởng, tổ phó các trường năm học 2018-2019. Tại phòng.
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 14/9/2018)
- Chỉ đạo tổ  đăng ký thi đua năm học 2018-2019.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN. Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ phổ cập, báo cáo số liệu đề nghi huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mùa chữ năm 2018 (trước 30/9/2018)
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Nộp các loại BC: báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2018.
- Đánh giá xếp loại tháng 9
 
 
 
 
10/2018
- Đón đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện (05/10/2018); Hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục- XMC năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở các tổ chuyên môn.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2018.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN năm học 2018-2019
- Kiểm tra chuyên đề  giáo viên.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (15/10/2018)
- Đánh giá xếp lọa tháng 10
 
 
11/2018
- Tổ chức các hoạt động trong các trường mầm non chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).
- Kiểm tra chuyên toàn diện giáo viên.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường với các nội dung: KPKH, thực hành trải nghiêm cho trẻ 5 tuổi, Kỷ năng tự bảo vệ bản thân.
- Thi làm dồ dùng đồ chơi
- Kiểm tra các hoạt động
- Đánh giá xếp loại tháng 11
 
 
12/2018
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên.
- Tổ chức cân đo, lên biểu đồ sức khỏe lần 2 cho trẻ (14/12/2018)
- Nạp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1; BC cân đo (20/12/2018)
- Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/12/2018)
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường.
- Kiểm tra một số hoạt động( Quy chế CM, chất lượng GD trẻ tỷ lệ chuyên cần.
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
- Xếp loại tháng 12
 
 
01/2019
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên
- Kiểm tra thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theoThông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường. phát tiển vận độngcho trẻ nhà trẻ, krre chuyện theo tranh, kỷ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4,5 tuổi.
- Xếp lạo tháng 1/2019.
 
02/2019
 
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện GV
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất
-  Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (28/02/2019).
- Xếp loại  tháng 2
- Kiểm tra các hoạt động.
 
 
3/2019
- Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
- Kiểm tra chuyên đề,KT toàn diện GV
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2019).
- Tham gia hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)
- Xếp loại tháng 3
 
4/2019
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2019. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2019).
- Xếp loại tháng 4
 
 
 
 
5/2019
- Tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Nhập bổ sung số liệu vào phần mềm cáo số liệu phổ cập GDMNT5T năm học 2018-2019
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nộp hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra.
- Chỉ đạo công tác tổng kết, thi đua cuối năm, làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2019.    
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019
- Xếp loại tháng 5.
 
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- CBGV,NV trường MN;                                                                     
- L­ưu: VT.                                                                    Nguyễn Thị Hương                  
                                                                                         
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2019 – 2020

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
BTCB-HT
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập và ra quyết định các tổ trong nhà trường.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển.
- Khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của nhà trường.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
- Làm công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ chính sách cho GV, NV.
- Tham gia hoạt động giáo dục 2 tiết/tuần.
- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Phân công, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.
2 Đặng Thị Châu Vân P.BT
P.HT1
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo. Các hoạt động VHVN trong nhà trường, các hoạt động bề nổi, các hội thi trong năm. Chỉ đạo trang trí nhóm lớp, góc tuyên truyền, …
- Bồi dưỡng GVG các cấp, hướng dẫn viết SKKN. Phụ trách KĐCL giáo dục.
- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn MG
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. bồi dưỡng giáo viên yếu kém,
- Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
- Phu trách tài liệu trẻ, GV
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc
 
 
 
 
 
 
P.HT2
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Phụ trách chuyên môn NT, Phụ trách bán trú, VSMT, xây dựng cảnh quan, lao động.
- Phụ trách phần mềm công tác Phổ cập GDMNTNT, phần mềm quản lý công chức.
- Điều hành công tác lao động tập thể của nhà trường.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
-Cùng với PHT1 Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
 
4
 
 
 
Nguyễn Thị Phương TT
CM
MG
 
- Phụ trách lớp 5 tuổi C, TTCMMG, BD GV MG; theo dõi chất lượng trẻ MG; Phối hợp triển khai các chuyên đề về MG. Tổ chức Sinh hoạt CM theo quy định. Dạy CĐ cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. HD chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường MN.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2019-2019
5 Trần Thị Thảo TP CM MG - Phụ trách lớp 5 tuổi B, tổ phó CMMG. Dạy CĐ cấp trường. Cùng với TTCM chỉ đạo các HĐ về chuyên môn.  Bồi dưỡng giáo viên mẫu giáo.
- cùng với BGH tổ chức tốt  hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường năm học 2019-2020
6 Tô Thị Hoa CTCĐ - Phụ trách lớp 5 tuổi B – CTCĐ - Chỉ đạo, phát động tốt các hoạt động Công đoàn; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chi em tham giao vào các hoạt động tập thể, “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực” Trong năm học phát động một công trình nhỏ tặng nhà trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2019-2020.
7 Lê Thị Long TTCM NT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng . Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT, chuyên môn  khối nhà trẻ
8 Trần Thị Thu Thủy GV - Trường ban TTND, làm nhiệm vụ công tác kiểm tra trường học theo đúng thẩm quyền của mình. Phụ Trách lớp 4 tuổi A, chỉ đạo công tác xây dựng vườn trường phía sau, vệ sinh khối 4 tuổi. Có nhiệm vụ nhắc nhở công tác VS phong quang trường lớp
9 Nguyễn Thị Tâm GV Phụ trách lớp 5 tuổi A. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Phương  mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ Chuyên môn.
10 Nguyễn Thị Chinh GV - Phụ trách lớp 4 tuổi C. Chịu trách nhiệm chuyên  môn khối 4 tuổi   .
11 Phan Thị Dung GV Phụ trách lớp 4 tuổi B chỉ đạo công tác lao động khối 4 tuổi.
Quản lý, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh.
12 Nguyễn Thị Thủy GV Phụ trách lớp 4 tuổi B. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.   
13 Trần Thị Tú Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi B. Phụ trách vườn rau, báo cáo lên BGH và nhắc nhỡ những lớp có vườn rau chưa đảm bảo.
 
14 Nguyễn Thị Thanh Hương GV Phụ trách lớp 5 tuổi A - Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động xây dựng môi trường trong và ngoài lớp. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở những lớp chưa kịp thời
15 Hà Thị Thủy GV TTCMNT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A. Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT khối nhà trẻ
16 Nguyễn Thanh Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi C
Phụ trách bồn hoa trước lớp luôn sạch sẽ. nhắc nhỡ các lớp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
17 Tôn Thị Hạnh GV - Phụ trách NT25 -36T  
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
18 Trần Thị Thu GV - Phụ trách lớp MG 4T B
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ ra lớp đảm bảo tỷ lệ  chuyên cần
19 Ngô Thị Ân GV Phụ trách lớp 3T A , Chịu trách  nhiệm chuyên môn  khối 3 tuổi
20 Trần Thị Vỹ GV Phụ trách lớp 5 tuổi A  Phụ trách công tác vệ sinh khối 5 tuổi.
21 Nguyễn Thị Xuân Thủy GV
 
 Nghỉ sinh
22 Từ Thị Mai GV Nghỉ sinh
23 Nguyễn Thị Thúy GV HĐ Nghỉ sinh
24 Nguyễn Thị Tâm GV HĐ Phụ lớp 3 tuổi C
25 Nguyễn Thị Hạnh GVHĐ Phụ lớp 3 tuổi A
26 Trần Thị Thu VGHĐ Phụ lớp 4 tuổi B
27 Lê Thị Thanh Long NV Kế toán trường, phu trách bán trú, chế độ chính sách, đảm bảo lương kịp thời cho tập thể CBQLGV, phụ trách CNTT
28 Nguyễn Thị Hà NV y tế
TPVP
TT tổ VP, Phụ trách công tác cân đo, vệ sinh toàn trường, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho GV- các cháu, chỉ đạo phòng tránh các dịch bệnh trong năm hoc, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ, sơ kết, tổng  kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
Phối hợp làm tốt công tác bán trú, tuyên truyền phòng bệnh trẻ em, ..
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung của hoạt động y tế.
29-34 Nguyễn Thị Bảy
Phan Thị Hiệp
Phan Thị Thu
Hoàng Thị Mai
Từ Thị Quế
  Đ/c Nguyễn Thị Bảy: TT tổ nuôi dưỡng. Từ thị Quế tổ phó ND
- Thực hịên đúng chức trách nhiệm vụ cô nuôi, tham gia xây dựng thực đơn, đảm bảo chất lương bán trú, chất lượng bữa ăn cho cô và trẻ.
- Tự giác lao động khu vực VS được phân công.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                                              
    Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
 TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LỘC

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH
 HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019
( Thời gian 1 buổi,  sáng ngày 29/8/2018)
Thời gian Nội dung Người điều hành
7h-7h15’ Đón tiếp đại biểu Nguyễn Thị Ngọc – PHT
7h15’- 7h 25’ Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần, giới thiệu chủ trì, thư ký Hội nghị. Thông qua chương trình hội nghị Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7hh25’-7h33’     Khai mạc giới  thiệu đại biểu Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7h33’- 8h Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Nguyễn Thị Hương
8h – 8h20’  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 -2018; phát động phong trào thi đua 2018 -2019. Tô Thị Hoa, CTCĐ
8h 20’ – 8 h35’ Báo cáo hoạt động của Ban thành tra nhân dân năm học 2017 -2018, kế hoạch nhiệm vụ 2018 -2019 Phan Thị Tâm. Trưởng ban thanh tra nhân dân
8h35’ – 9h Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận về các báo cáo trình bày tại Hội nghị và các Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tham quan học tập. Tô Thị Hoa, CTCĐ
9h- 9h20’ Thảo luận Chủ trì Hội nghị
9h20 – 9h35’ Ý kiến chỉ đạo của cấp huyện
 
Đ/C Nguyễn Thị Hương, HT
9h35 - 9h50’ Ý kiến phát biểu của Địa Phương NguyễnThị Hương, HT
  Thi Đua khen thưởng Nguyễn Thị Hương
9h50 – 10h5’ Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hiệu trưởng về các ý kiến chỉ đạo của Đại biểu và Thảo luận của CBGVNV NguyễnThị Hương, HT
10h05’ – 10h20’ Thông qua  Nghị quyết của Hội nghị Phan Thị Tâm, Thư ký
10 h 20’ – 10 h 30’  Biểu quyết các chỉ tiêu Nguyễn Thị Hương, HT
10h30’- 10h40’ Chia tay GV chuyển trường Tô Thị Hoa, CTCĐ
10 h40 – 10h50’ Bế mạc Hội nghị Nguyễn Thị Hương, HT
 
* Chủ trì: 1. Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng
                              2.Tô Thị Hoa. Chủ tịch Công đoàn
                             3. Đặng Thị Châu Vân, Phó hiệu trưởng
* Thư kí: Phan Thị Tâm; Nguyễn Thị Phương, GV MG 5 tuổi.
* Ma két, âm thanh: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Chuẩn bị CSVC, Giấy mời: Đặng Thị Châu Vân, Tô Thị Hoa
* Trang trí, Đời sống: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Tiếp khách: Nguyễn Thị Xuân Thủy, Trần Thị Thảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc      
  
       Số:       /KH-MN                                             Xuân lộc, ngày     tháng  9  năm 2018
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019
I. Phương hướng chung:
Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; Thông báo Kết luận số 683-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghi quyết 96/2018 /NQQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554-TB-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.
Tiếp tục sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống mạng lưới trường lớp theo lộ trình điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình; thực hiện chương trình hỗ trợ,giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường – cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, chú trọng phát triển loại hình mầm non ngoài công lập. Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Tăng cường các giải pháp đảm bảo điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường và giảm sỹ số học sinh trên nhóm, lớp (tại các trường mầm non quá tải), chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trang sắm thiết bị. Tiếp tục tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, chú trọng xây khu vực để tổ chức cho trẻ chơi với cát và nước nhằm phát triển tư duy”
II. Chỉ tiêu chủ yếu
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
 Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị 2919/BGD-ĐT ngày 10/8/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của Bộ của ngành GD&ĐT; Thông báo Kết luận số 683-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghi quyết 96/2018 /NQQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554-TB-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. phương hướng nhiệm vụ GDMN của Sở GD&ĐT, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của UBND huyện Can Lộc, Phòng GD&ĐT, bộ phận MN;
Tăng cường nề nếp, kỹ cương, dân chủ  trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mở; phòng chống bạo lực trong nhà trường. Tập trung triển khai thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa, tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường, đến lớp
-Tăng cường các giải pháp đảm bảo các điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường và giảm tỷ số học sinh trên nhóm, lớp.
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan trường học, nâng cao chất lượng PCGDMNT5T. Tôn tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn, thân thiện. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm khám phá, giáo dục kỷ năng sống cho trẻ.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
          Năm học 2018- 2019 nhà trường tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của phòng GD & ĐT Can Lộc, được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của quý bậc phụ huynh. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ giáo viên từng bước nâng cao chất lượng. Các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động chăm lo cho giáo dục MN. Các bậc phụ huynh có sự đổi mới về nhận thức, biết quan tâm đến con cái và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cơ sở vật chẩt, phòng học tiếp tục được đầu tư để đảm bảo yêu cầu. Đời sống của CBGV đã ổn định, giúp GV yên tâm công tác, là động lực thúc đẩy các hoạt động, các phong trào thi đua của nhà trường. Đặc biệt, tập thể CBGVNV có sự đoàn kết nhất trí cao, BGH làm tốt công tác tham mưu huy động nguồn lưc, XHH giáo dục.
2. Khó khăn:  
          - Là địa phương nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp tỷ lệ giáo dân chiếm 47%  nên đời sống của nhân dân nói chung và các bậc phụ huynh MN nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.
          - Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự quan tâm và chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục con cái. Đóng nộp các khoản còn chậm. Cũng như đưa trẻ đến trường.
- Việc ứng dụng các phần mềm dạy học của các GV còn hạn chế.
- Chưa có GV nòng cốt cho cụm, phòng. Kết quả các hội thi còn chưa cao.
II. Chỉ tiêu chủ yếu
  1. Phát triển quy mô nhóm, lớp:
- Duy trì 1 trường mầm non với 2 điểm trường. Tham mưu thành lập trường, nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn xã.
- Tổng số nhóm lớp: 12, trong đó: Nhóm trẻ 2, mẫu giáo 10 lớp (giảm 2 lớp)
- Nhóm trẻ: 2 nhóm, 35 cháu đạt tỷ lệ 17,6 %; không có nhóm trẻ ghép.
- Mẫu giáo: 10 lớp,  tỷ lệ huy động đạt 100%
- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần: 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 90% trở lên đối với trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, 80% trở lên đối với trẻ NT.
 + Số liệu cụ thể như sau:
0 - < 1
tuổi
 
1 - < 2 tuổi 2 - < 3
tuổi
3 - < 4
tuổi
4 - < 5
 
5 - < 6
tuổi
ĐT
 
ĐT ĐT ĐT ĐT ĐT
50 0 62 0 86 27 101 86 131 111 150 129
 
DỰ KIẾN NHÓM LỚP VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
 
TT Tên giáo viên Thuộc nhóm lớp Số
cháu
Số cháu đặc biệt Trẻ
trai
Trẻ
Gái
Ghi Chú
1
2
Trần Thị Thu Thủy
Phan Thị Dung
5 tuổi A 43   20 23  
3
4
Trần Thị Thảo
 Nguyễn Thị Thanh Hương
5 tuổi B 43   21 22  
5
6
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Chinh
5 tuổi C 43   19 24  
 
7
8
Trần Thị Mận
Nguyễn Thị Tâm B
4 tuổi A 27   21 6  
9
10
Tô Thị Hoa
Nguyễn Thị Tâm A
4 tuổi B 27   13 14  
11
12
Từ Thị Mai
Đậu Thị Phương
4 tuổi C 24   11 13  
13
14
Trần Thị Vỹ
Lê Thị Long
4 tuổi D 33   14 19  
15
16
Phan Thị Tâm
Nguyễn Thị Thủy
 
3 tuổi A 34   15 19  
17
18
Nguyễn Thị Xuân Thủy
Trần Thị Tú Bình
 
3 tuổi B 36   19 17  
19
20
Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngô Thị Ân
3 tuổi C 16   11 5  
21
22
23
Hà Thị Thủy
Nguyễn Thị Hoàn,
 
Nguyễn Thị Hạnh
NT 25-36T 23   14 9  
24
25
Tôn Thị Hạnh
 
Trần Thị Thu
NT 13-24T 4   2 2  
                  Tổng 12 353   180 173  
2. Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
- 100% trẻ ăn BT, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thấp còi 5 tuổi xuống dưới 4%.
- Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT
- 3/3 lớp 5 tuổi được làm quen với máy vi tính. Có đồ dùng đồ chơi đầy đủ.
3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% số trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN, mức ăn BT: 15.000đ/ngày/trẻ. (MG 1 bữa chính và một bữa phụ, NT 2 bữa chính và 1 bữa phụ), trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế độ ăn riêng.
- 100% trẻ được cân đo lên biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, trẻ SDD thể nhẹ cân được theo dõi hàng tháng.
- 100% GV tham gia trồng rau sạch cung cấp cho trẻ ăn bán trú.
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được chải răng hàng ngày.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi độ 1 giảm xuống dưới 4%
- 100% trẻ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- Trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% trẻ được đánh giá theo mục tiêu phát triển, qua các chủ đề.
- 100% lớp tham gia các hội thi trong năm do nhà trường tổ chức.
- 100% trẻ được tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề: GD ATGT, GDBV môi trường, GD phát triển VĐ....
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
- Tổ chức phong trào thao giảng vào những ngày lễ 20/11, 8/3 (mỗi giáo viên 2 tiêt) dự giờ 4 tiết/1GV/ năm.
- 100% trẻ được tham gia ngày hội TDTT.
4. Bồi dưỡng đội ngũ:
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.
- Tổ chức ít nhất 18 chuyên đề cấp trường.
- 100% CBQL, 90% giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế, tổ chức hoạt động, mỗi 1 GV trong năm học có ít nhất 2 bài viết đăng trên trang wed của trường.
- Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường
- Tăng cường cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi giao lưu cuối chủ đề, các hoạt động khám phá trải nghiệm.
- Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường tham gia hội thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phân đấu đạt tốp 7.
- 100% CBQL và GV được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp. Trong đó: HT: XS, 1 PHT: XS; 1HP : K . 5 GV xếp loại XS, 15 GV xếp loại khá và 6 GV xếp loại TB.
- 100% CB, GV, NV không vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
 - Đặt đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại và tổ chức cho CBGV, NV đọc báo thường xuyên.
     - 100% CBQL, GV đảm bảo chế độ tiền lương và các chính sách khác theo quy định.
+ Mức phụ cấp cô nuôi dưỡng và giáo viên hợp đồng chi trả từ 2.300.000- 2.500.000đ/người/tháng.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
+ Tham mưu xây dựng thêm 12 phòng học, các phòng chức năng đạt tiêu chuẩn theo TT 02 và 1 bếp ăn đảm bảo quy trình bếp một chiều với trang thiết bị đầy đủ hiện đại.
+ Xây dưng cảnh quan môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. Đáp ứng với môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. 
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi, đồ dùng phục vụ bán trú đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.
- Có đủ các phòng chức năng theo quy định.
- 100% nhóm lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- 100% công trình vệ sinh sử dụng tốt.
- Sử dụng có hiệu quả vườn rau, vườn hoa,
* Cảnh quan môi trường xếp loại tốt.
6. Công tác kiểm tra.
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhà giáo: 8/26GV, tỉ lệ 31%, kiểm tra chuyên đề: 25/25 GV. Đảm bảo 100% được kiểm tra trong năm học.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Kiểm tra đột xuất 100% GV, NV.
 7.  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
          - Tiếp tục hoàn thành công tác tự đánh giá.
          - Cuối năm học hoàn thành công tác tự đánh giá thu thập các minh chứng đầy đủ theo từng tiêu chí.
 8. Công tác thi đua.
* Tập thể:   Trường: “Tập thể Lao động tiên tiến”
                   Công đoàn: “Vững mạnh xuất sắc.”
* Cá nhân: 03 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: Lao động tiên tiến: 18.
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tăng cường nề nếp, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở GDMN, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong nuôi dưỡng CSGD trẻ.
2. Bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Tăng cường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình phù hợp với điều kiện của từng trường; chú trọng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá, xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ 5 tuổi được tham quan dã ngoại. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu cuối chủ đề.
Tiếp tục triển khai các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh để lồng ghép vào hoạt động chăm sóc GD trẻ. Lồng ghép kỷ năng giao tiếp có văn hóa yêu thương tôn trọng mọi người.
3. Làm tốt công tác tham mưu để thành lạp nhóm trẻ tư thục đên địa bàn xã.
Tiếp tục tăng cường điều kiện thực hiện có hiệu quả các chuyên đề “Giáo dục vệ sinh cá nhân”, “Giáo dục phát triển vận động”, “Giáo dục an toàn giao thông”; tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
4. Tăng chế độ đảm bảo khẩu phầndinh dưỡng cho trẻ, có chế độ ăn riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì. Tập trung nâng cao chất lương bán trú đảm bảo vệ sinh ATTP, đảm bảo chế độ ăn hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại thông tư 01/ VBHN-BGD ĐT ngày 21/01/2017. Thực hiện tốt công tác phòng chồng suy dinh dưỡng, chú trọng rèn kỷ năng sống giáo dục có văn hóa thông qua bữa ăn, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
Tổ chức kiểm tra sức khỏe đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của tổ chức y tế thế giới( cân nặng, chiều cao theo tuổi( trẻ 01-60 tháng ) hoặc BMI theo tuổi trẻ từ 61 tháng trở lên)
5. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác ở mỗi CBGV, NV. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tiếp tục  tạo cơ hội, động viên, khuyến khích toàn thể CBGV, NV ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
6. Nâng cao năng lực đội ngũ CBGV,NV Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi giáo viên và cán bộ quản lý có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của ngành. Tiếp tục đổi mói công tác quản lý. Thục hiện  nghiêm tục về các quy định quản lý tài chính, quy chế dân chủ, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường. Thực hiện tốt về đạo đức nhà giáo, các điều kiện đảm bảo trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
7. Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo khối, tổ, nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GV toàn trường. Tăng cường các giải pháp bồi dương đội ngũ giáo viên giỏi,giáo viên nòng cốt cho trường cho cụm. Tổ chức tốt hội thi GVG cấp trường, thi làm đồ dùng đồ chơi tham gia hội thi cấp huyện. Tăng cường kiểm tra đánh giá các nhóm lớp việc thực hiện các quy định về môi trường GD an toàn lành mạnh , thân thiện phòng chống bạo lực học đường.
Nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường MN, theo TT 16/2018/TT BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định kiểm định chất lượng GD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường MN.
8. Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ quản lý theo chuẩn. Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong các nhà trường.  Đổi mới hình thức và hoạt động kiểm tra giáo dục, hoạt động tự kiểm tra trong  nhà trường, nâng cao hiệu quả hoạt động  của ban kiểm tra nội bộ của trường học, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai trong nhà trường .  
9. Tập trung huy động nhiều nguồn lực tranh thủ dự án đầu tư để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2018-2019.  Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động vui chơi tại trường.
Thực hiện tốt công tác xây dựng vườn trường trồng cây bóng mát , trồng rau phục vụ ăn bán trú
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ; tiếp tục thực hiện tốt quản lý mua sắm và các khoản thu trong nhà trường.
         10. Nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi; thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường MN, chú trọng công tác tự đánh giá đúng thực chất, khách quan.
         Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các nhóm lớp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toan, lành mạnh thân thiện, phòng chống bạo lục đường, xâm hại trẻ em.
11. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.
12. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ CBGV, NV, nhất là Luật ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, bão lụt./.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                     
  Nguyễn Thị Hương   
 
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
                                            Phạm Quốc Đạt
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Lộc, ngày    tháng 8  năm 2018
 
 
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng, năm Nhiệm vụ trọng tâm
 
 
 
 
8/2018
-  Làm tốt các công tác tuyển sinh, XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường
- Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2018-2019 cấp  cấp trường.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ mầm non 
 
 
 
 
 
9/2018
- Tổ chức khai giảng năm học mới,  
- Duyệt kết quả và hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN; chức danh tổ trưởng, tổ phó các trường năm học 2018-2019. Tại phòng.
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 14/9/2018)
- Chỉ đạo tổ  đăng ký thi đua năm học 2018-2019.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN. Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ phổ cập, báo cáo số liệu đề nghi huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mùa chữ năm 2018 (trước 30/9/2018)
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Nộp các loại BC: báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2018.
- Đánh giá xếp loại tháng 9
 
 
 
 
10/2018
- Đón đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện (05/10/2018); Hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục- XMC năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở các tổ chuyên môn.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2018.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN năm học 2018-2019
- Kiểm tra chuyên đề  giáo viên.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (15/10/2018)
- Đánh giá xếp lọa tháng 10
 
 
11/2018
- Tổ chức các hoạt động trong các trường mầm non chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).
- Kiểm tra chuyên toàn diện giáo viên.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Thi làm dồ dùng đồ chơi
- Kiểm tra các hoạt động
- Đánh giá xếp loại tháng 11
 
 
12/2018
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên.
- Tổ chức cân đo, lên biểu đồ sức khỏe lần 2 cho trẻ (14/12/2018)
- Nạp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1; BC cân đo (20/12/2018)
- Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/12/2018)
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường.
- Kiểm tra một số hoạt động
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
- Xếp loại tháng 12
 
 
01/2019
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên
- Kiểm tra thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theoThông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Xếp lạo tháng 1/2019.
 
02/2019
 
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện GV
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất
-  Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (28/02/2019).
- Xếp loại  tháng 2
- Kiểm tra các hoạt động.
 
 
3/2019
- Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
- Kiểm tra chuyên đề,KT toàn diện GV
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2019).
- Tham gia hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)
- Xếp loại tháng 3
 
4/2019
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2019. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2019).
- Xếp loại tháng 4
 
 
 
 
5/2019
- Tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Nhập bổ sung số liệu vào phần mềm cáo số liệu phổ cập GDMNT5T năm học 2018-2019
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nộp hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra.
- Chỉ đạo công tác tổng kết, thi đua cuối năm, làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2019.    
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019
- Xếp loại tháng 5.
 
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- CBGV,NV trường MN;                                                                     
- L­ưu: VT.                                                                            Nguyễn Thị Hương                      
                                                                                            
 
 
 
 
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
BTCB-HT
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập và ra quyết định các tổ trong nhà trường.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển.
- Khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của nhà trường.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
- Làm công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ chính sách cho GV, NV.
- Tham gia hoạt động giáo dục 2 tiết/tuần.
- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Phân công, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.
2 Đặng Thị Châu Vân P.BT
P.HT1
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo. Các hoạt động VHVN trong nhà trường, các hoạt động bề nổi, các hội thi trong năm. Chỉ đạo trang trí nhóm lớp, góc tuyên truyền, …
- Bồi dưỡng GVG các cấp, hướng dẫn viết SKKN. Phụ trách KĐCL giáo dục.
- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn MG
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. bồi dưỡng giáo viên yếu kém,
- Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
- Phu trách tài liệu trẻ, GV
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc
 
 
 
 
 
 
P.HT2
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Phụ trách chuyên môn NT, Phụ trách bán trú, VSMT, xây dựng cảnh quan, lao động.
- Phụ trách phần mềm công tác Phổ cập GDMNTNT, phần mềm quản lý công chức.
- Điều hành công tác lao động tập thể của nhà trường.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
-Cùng với PHT1 Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
 
4 Nguyễn Thị Xuân Thủy TPCMMG, TBNC
 
- Phụ trách lớp 3 tuổi B, tổ phó CMMG, BCH CĐ, chỉ đạo mặc đồng phục trẻ, đồng phục GV vào các ngày quy định. Dạy CĐ cấp trường. Cùng với TTCM chỉ đạo các HĐ về chuyên môn. Cùng CTCĐ bàn bạc về các chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ cho tập thể CBGV, NV trong trường, phụ trách công tác nữ công
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
5 Phan Thị Tâm GV - Trường ban TTND, làm nhiệm vụ công tác kiểm tra trường học theo đúng thẩm quyền của mình. Phụ Trách lớp 3 tuổi A, chỉ đạo công tác xây dựng vườn trường phía sau, vệ sinh khối 3 tuổi. Có nhiệm vụ nhắc nhở công tác VS phong quang trường lớp. Thư ký hội đồng
6 Tô Thị Hoa CTCĐ - Phụ trách lớp 4 tuổi B – CTCĐ - Chỉ đạo, phát động tốt các hoạt động Công đoàn; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chi em tham giao vào các hoạt động tập thể, “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực” Chỉ đạo nhắc nhở GV tăng cường đưa bài hát dân ca TC dân gian vào dạy trẻ. Trong năm học phát động một công trình nhỏ tặng nhà trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019.
7 Nguyễn Thị Tâm A GV Phụ trách lớp 4 tuổi B. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Hoa mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ Công đoàn.
8
 
 
 
Nguyễn Thị Phương TT
CM
MG
 
- Phụ trách lớp 5 tuổi C, TTCMMG, BD GV MG; theo dõi chất lượng trẻ MG; Phối hợp triển khai các chuyên đề về MG. Tổ chức Sinh hoạt CM theo quy định. Dạy CĐ cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. HD chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường MN.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
9 Nguyễn Thị Chinh GV - Phụ trách lớp 5 tuổi C. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Phương mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường.
10 Phan Thị Dung GV Phụ trách lớp 5 tuổi A 
Quản lý, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh.
11 Trần Thị Thảo GVHĐ Phụ trách lớp 5 tuổi B
Phụ trách các chương trình VN trong nhà trường, phụ trách bật nhạc buổi sáng.
12 Trần Thị Mận GV Phụ trách lớp 4 tuổi B – Chịu trách nhiệm công tác vệ sinh khối 4 tuổi. Nhắc nhở các thành viên trong khối 4 tuổi công tác vệ sinh, bồn hoa cây cảnh trong nhà trường. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường,
13 Từ Thị Mai TPCMGV Phụ trách lớp 4 tuổi C chỉ đạo tập VN cho cô và trẻ vào các ngày lễ hội. Phối hợp tốt với CĐ, xây dựng cảnh quan môi trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
14 Nguyễn Thị Thủy GV Phụ trách lớp 3 tuổi A. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động thể thao trong nhà trường. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở một số Đ/c còn đi chưa đúng giờ.
15 Trần Thị Tú Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi B. Phụ trách vườn rau, báo cáo lên BGH và nhắc nhỡ những lớp có vườn rau chưa đảm bảo.
 
16 Nguyễn Thị Thanh Hương GV Phụ trách lớp 5 tuổi B - Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động xây dựng môi trường trong và ngoài lớp. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở những lớp chưa kịp thời
17 Hà Thị Thủy GV TTCMNT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A. Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT khối nhà trẻ
18 Đậu Thị Phương GV Phụ trách lớp 4 tuổi C, Phụ trách nhiệm cắt tỉa bồn hoa cây cảnh luôn đẹp và sạch sẽ.
19 Nguyễn Thanh Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi C
Phụ trách bồn hoa trước lớp luôn sạch sẽ. nhắc nhỡ các lớp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại cụm Mỹ yên
20 Nguyễn Thị Hoàn GV - Phụ trách NT 25-36TA  - Chịu trách nhiệm vệ sinh khối NT. Hỗ trợ đ/c Thủy khi làm công tác chuyên môn
 
21 Trần Thị Thu Thủy GV Phụ Trách lớp 5 tuổi A, - Chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc làm vườn rau phù hợp theo mùa
22 Tôn Thị Hạnh GV - Phụ trách NT25 -36TB
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
23 Trần Thị Thu GV - Phụ trách NT 13-24T
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
24 Nguyễn Thị Tâm B GVHĐ Phụ trách lớp 4 tuổi A, chịu trách nhiệm trang trí trong và ngoài lớp theo MTGD lấy trẻ làm trung tâm
25 Nguyễn Thị Thúy GVHĐ Phụ Nhóm trẻ 25-36T. Làm công tác văn thư, lưu trữ văn bản đi – đến..
26 Nguyễn Thị Hạnh GVHĐ Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A
27 Ngô Thị Ân GV Phụ trách lớp 3TC ( cụm Mỹ yên)
28 Trần Thị Vỹ GV Phụ trách lớp 4 tuổi D ( cụm Mỹ yên)
29 Lê Thị Long GV Phụ trách lớp 4 tuổi D ( cụm Mỹ yên)
30 Lê Thị Thanh Long NV Kế toán trường, phu trách bán trú, chế độ chính sách, đảm bảo lương kịp thời cho tập thể CBQLGV, phụ trách CNTT
31 Nguyễn Thị Hà NV y tế
TPVP
TT tổ VP, Phụ trách công tác cân đo, vệ sinh toàn trường, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho GV- các cháu, chỉ đạo phòng tránh các dịch bệnh trong năm hoc, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ, sơ kết, tổng  kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
Phối hợp làm tốt công tác bán trú, tuyên truyền phòng bệnh trẻ em, ..
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung của hoạt động y tế.
32-35     Đ/c Hoàng Thị Mai: TT tổ nuôi dưỡng.
- Thực hịên đúng chức trách nhiệm vụ cô nuôi, tham gia xây dựng thực đơn, đảm bảo chất lương bán trú, chất lượng bữa ăn cho cô và trẻ.
- Tự giác lao động khu vực VS được phân công.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                                              
    Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc      
  
       Số:       /KH-MN                                             Xuân lộc, ngày 11 tháng  9  năm 2019
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020
Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Văn bản số 3873/ BGDĐT-GDMN của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non (GDMN); Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Văn bản số 1440/SGDĐT-GDMN ngày 28/8/2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020, Thông báo kết luận số 784-TB/HU ngày 14/8/2019của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ năm học 2019-2020; căn cứ kế hoạch số 374/PGD &ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2010 phương hướng nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020 của Phòng GD – ĐT can Lộc,  Trường MN Xuân Lộc xây dụng kế hoạch năm học 2019-2020 như sau: 
I. Phương hướng chung
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mở; phòng chống bạo lực trong nhà trường. Thực hiện chương trình GDMN theo quy định của Bộ GD& ĐT, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình, thực hiện chương trình hỗ trợ, giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường, đến lớp. Đẩy mạnh nâng cao năng lực quản lý nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ đạt chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.  Thực hiện "Triển khai thực nghiệm/thí điểm chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh tại trường  và đối với nững phụ huynh có nhu cầu  và đủ điều kiện. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, tham mưu hoàn thiện cấp phép cho nhóm trẻ độc lập tại giáo xứ Hòa Mỹ.
Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, xây dựng trường chuẩn QG mức 2 , trang sắm thiết bị, xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp.
 1. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhóm lớp:
          - Toàn trường có 10  nhóm lớp( Giảm 2 nhóm lớp so với năm học trước)
          - Nhóm trẻ: 1 nhóm trẻ 25-36 tháng, số cháu: 25 ; tỷ lệ huy động  11 %
          - Mẫu giáo 9 lớp: 3 lớp 5 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 3 tuổi, số cháu: 268  
          - Tỷ lệ chuyên cần: 95% đối với trẻ 5 tuổi; 85%  trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi;
2. Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
- 100% trẻ ăn BT, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thấp còi 5 tuổi xuống dưới 4%.
- Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT
- 3/3 lớp 5 tuổi được làm quen với máy vi tính. Có đồ dùng đồ chơi đầy đủ.
3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% số trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN, mức ăn BT: 16.000đ/ngày/trẻ. (MG 1 bữa chính và một bữa phụ, NT 2 bữa chính và 1 bữa phụ), trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế độ ăn riêng.
- 100% trẻ được cân đo lên biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, trẻ SDD thể nhẹ cân được theo dõi hàng tháng.
- 100% GV tham gia trồng rau sạch cung cấp cho trẻ ăn bán trú.
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được chải răng hàng ngày.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi độ 1 giảm xuống dưới 4%
- 100% trẻ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- Trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% trẻ được đánh giá theo mục tiêu phát triển, qua các chủ đề.
- 100% lớp tham gia các hội thi trong năm do nhà trường tổ chức.
- 100% trẻ được tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề: GD ATGT, GDBV môi trường, GD phát triển VĐ....
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
- Tổ chức phong trào thao giảng vào những ngày lễ 20/11, 8/3 (mỗi giáo viên 2 tiêt) dự giờ 4 tiết/1GV/ năm.
- 100% trẻ được tham gia ngày hội TDTT.
sạch.
- Lưu mẫu thức ăn 24/24 giờ, công khai tài chính về chế độ ăn của trẻ đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
- 100% nhóm, lớp tham gia Hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi câp trường.
- Thực hiện tốt chuyên đề " Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm", phát triển vận động, các nhóm lớp khai thác sử dụng hiệu quả vườn cổ tích, khu chơi cát nước, gieo hạt, trồng cây.
- 100% các lớp mẫu giáo thực hiện giao lưu chất lượng chăm sóc giáo dục giữa các khối cuối chủ đề 1 tháng 1 lần.
- Tổ chức hội thi bé khỏe ngoan, lể phép
4. Bồi dưỡng đội ngũ:
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.
- Tổ chức ít nhất 16 chuyên đề cấp trường.
- 100% CBQL, 90% giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế, tổ chức hoạt động, mỗi 1 GV trong năm học có ít nhất 2 bài viết đăng trên trang wed của trường.
- Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Tăng cường cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi giao lưu cuối chủ đề, các hoạt động khám phá trải nghiệm.
- Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường tham gia hội thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phân đấu đạt tốp 7.
- 100% CBQL và GV được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp. Trong đó: HT: XS, 1 PHT: XS; 1HP : K;0 . 4 GV xếp loại XS, 14 GV xếp loại khá và 4 GV xếp loại TB.
- 100% CB, GV, NV không vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
 - Đặt đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại và tổ chức cho CBGV, NV đọc báo thường xuyên.
     - 100% CBQL, GV đảm bảo chế độ tiền lương và các chính sách khác theo quy định.
+ Mức phụ cấp cô nuôi dưỡng và giáo viên hợp đồng chi trả từ 2.800.000- 3000.000đ/người/tháng.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
    + Hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 
+ Xây dưng cảnh quan môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. Đáp ứng với môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. 
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi, đồ dùng phục vụ bán trú đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.
- Có đủ các phòng chức năng theo quy định.
- 100% nhóm lớp có bình nóng lạnh để đảm bảo sức khỏe của trẻ về mùa đông
- 100% nhóm lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- 100% công trình vệ sinh sử dụng tốt.
- Sử dụng có hiệu quả vườn rau, vườn hoa,
        -  Tham mưu với địa phương xây dựng các hạng mục theo TT19 để xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
6. Công tác kiểm tra.
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhà giáo: 7/22 GV, tỉ lệ 31%, kiểm tra chuyên đề: 22/22 GV. Đảm bảo 100% được kiểm tra trong năm học.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Kiểm tra đột xuất 100% GV, NV.
 7.  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
          - Tiếp tục hoàn thành công tác tự đánh giá.
          - Cuối năm học hoàn thành công tác tự đánh giá thu thập các minh chứng đầy đủ theo từng tiêu chí.
 8. Công tác thi đua.
* Tập thể:    Trường: “Tập thể Lao động tiên tiến”
                   Công đoàn: “Vững mạnh xuất sắc.”
* Cá nhân: 02 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: Lao động tiên tiến: 14.
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về GD&ĐT để các cấp các ngành và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về những chủ trương đổi mới của ngành như: Thực hiện công tác tuyển sinh theo nghị quyết số 28, Nghị quyết 155 của HĐND tĩnh. Quyết định 07/ QĐ- UBND tĩnh, điều lệ trường mầm non, bố trí đủ 2 giáo viên /nhóm,lớp sĩ số học sinh theo quy định và thực hiện theo thứ tự ưu tiên 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, nhà trẻ.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gư­ơng đạo đức, tự học và sáng tạo" và các phong trào thi đua khác trong nhà trường. Triển khai thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.
Tham mưu với các cấp các ngành liên quan cùng với địa phương hoàn thành hồ sơ  thủ tục để công nhận độc lập tại giáo xứ  Hòa Mỹ
 2 .Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu năm học. Bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN và theo đứng sự chỉ đạo của ngành theo Nghị quyết số 128, Nghị quyết số 155 của HĐND tỉnh, Quyết định 07/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Điều lệ trường mầm non, bố trí đảm bảo tỷ lệ 2 giáo viên/ nhóm (lớp), số trẻ/nhóm (lớp), sĩ số học sinh theo quy định, tuyển sinh thực hiện theo thứ tự ưu tiên trẻ 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi. Đối với trẻ dưới 36 tháng, căn cứ vào số biên chế còn lại để huy động
Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục,
Tập trung huy động nhiều nguồn lực để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường.
Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường mầm non.
3. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, phát triển chương trình GDMN linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ, năng lực của giáo viên. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, quan tâm đến nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, khuyến khích phụ huynh đăng ký cho trẻ MG tham gia cho trẻ làm quen với tiếng Anh.  
4, Thực hiện nghiêm túc thông tư 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN. Tăng cường trồng rau sạch để phục vụ bán trú cho trẻ.
  Thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra.  Phối hợp trạm y tế khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ. Phòng chống một số bệnh do virut gây ra .
 Tập trung huy động nhiều nguồn lực để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường. Thực hiện tốt Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Công văn 5027/UBND-VX về hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho CSGD; Quyết định 37/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản trường học
Mua sắm đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định; rà soát, tu sửa các TB ĐDĐC đã sử dụng; tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, đồ dùng cá nhân trẻ đảm bảo rõ nguồn gốc, chất lượng; các cơ sở GDMN tuyệt đối không được mua sắm hoặc tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, TB ĐDĐC không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng lậu, hàng giả kém chất lượng; tăng cường tự làm ĐDĐC trong các cơ sở GDMN: ĐDĐC tự làm được kết hợp giữa (phụ huynh, giáo viên và trẻ), chú trọng tạo nguồn học liệu, nguyên vật liệu để làm ĐDĐC cho trẻ có chất lượng, đảm bảo an toàn; Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường vật chất, TB ĐDĐC hiện có. Tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả TB dạy học được hướng dẫn tại Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/1/2018 của Sở GDĐT.
  Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng).
5, Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục tham gia đầy đủ các chuyên đề do phòng tổ chức, bồi dưỡng các chuyên đề thiết thực, 1 giáo viên  tham gia học trực tuyến 10 modulle nâng cao đảm baỏ có chất lượng. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, lựa chọn giáo viên tham gia thi GVG cấp huyện. 
 Phát động GV phong trào sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi ngay từ đầu năm học, gắn vào tiêu chí thi đua.
   Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN theo TT 25,26 /2018 BGD&ĐT .
  Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GVMN.
 6. Nâng cao chất lượng tổ chức bán trú, quản lý công tác bán trú về chế độ, khẩu phần, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng, đa dạng hình thức tổ chức bữa ăn , tạo hứng thú, góp phần giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn.
          7. Đổi mới hình thức và hoạt động kiểm tra giáo dục, hoạt động tự kiểm tra của ban kiểm tra nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ nhà trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn quy định trong trường MN.thực hiện tốt TT36/2017 về công khai trong các cơ sở giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT/BGD&ĐT  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT thực hiện tốt các nội dung công khai, cam kết chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, về điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ, cơ sở vật chất), công khai thu chi tài chính, hồ sơ đầy đủ, có bảng công khai cho phụ huynh, nhân dân, CBGV.
8 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục hội đồng tự đánh giá, các thành viên trong hội đồng đều là đại diện của các tổ chức đoàn thể trong trường, có khả năng đánh giá và đưa ra nhận xét khách quan về tình hình hoạt động của nhà trường. Tiếp thục thu thập minh chứng đầy đủ trong năm học, bổ sung vào hồ sơ KĐCL
9, Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ và Ban văn hóa xã để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trẻ 5 tuổi ở vùng giáo ra lớp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thông qua Hội nghị đầu năm nhà trường đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học sát đúng với sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, của địa phương. Ra Nghị quyết và biểu quyết từng chỉ tiêu cụ thể.
- Giao nhiệm vụ cho các Đ/c trong BGH, tổ chuyên môn, từng cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.
- Hàng tháng kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
- Cuối kỳ, cuối năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong năm học tiếp theo.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                        Nguyễn Thị Hương       
 
 
 
 
 
 
                                                                              
                                                                                    
 
 
                                               
                                           
 
                                             
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Lộc, ngày    tháng 8  năm 2018
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng, năm Nhiệm vụ trọng tâm
 
 
 
 
8/2018
-  Làm tốt các công tác tuyển sinh, XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường
- Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2018-2019 cấp  cấp trường.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ mầm non 
 
 
 
 
 
9/2018
- Tổ chức khai giảng năm học mới, 
- Duyệt kết quả và hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN; chức danh tổ trưởng, tổ phó các trường năm học 2018-2019. Tại phòng.
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 14/9/2018)
- Chỉ đạo tổ  đăng ký thi đua năm học 2018-2019.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN. Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ phổ cập, báo cáo số liệu đề nghi huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mùa chữ năm 2018 (trước 30/9/2018)
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Nộp các loại BC: báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2018.
- Đánh giá xếp loại tháng 9
 
 
 
 
10/2018
- Đón đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện (05/10/2018); Hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục- XMC năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở các tổ chuyên môn.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2018.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN năm học 2018-2019
- Kiểm tra chuyên đề  giáo viên.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (15/10/2018)
- Đánh giá xếp lọa tháng 10
 
 
11/2018
- Tổ chức các hoạt động trong các trường mầm non chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).
- Kiểm tra chuyên toàn diện giáo viên.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường với các nội dung: KPKH, thực hành trải nghiêm cho trẻ 5 tuổi, Kỷ năng tự bảo vệ bản thân.
- Thi làm dồ dùng đồ chơi
- Kiểm tra các hoạt động
- Đánh giá xếp loại tháng 11
 
 
12/2018
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên.
- Tổ chức cân đo, lên biểu đồ sức khỏe lần 2 cho trẻ (14/12/2018)
- Nạp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1; BC cân đo (20/12/2018)
- Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/12/2018)
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường.
- Kiểm tra một số hoạt động( Quy chế CM, chất lượng GD trẻ tỷ lệ chuyên cần.
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
- Xếp loại tháng 12
 
 
01/2019
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên
- Kiểm tra thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theoThông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường. phát tiển vận độngcho trẻ nhà trẻ, krre chuyện theo tranh, kỷ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4,5 tuổi.
- Xếp lạo tháng 1/2019.
 
02/2019
 
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện GV
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất
-  Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (28/02/2019).
- Xếp loại  tháng 2
- Kiểm tra các hoạt động.
 
 
3/2019
- Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
- Kiểm tra chuyên đề,KT toàn diện GV
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2019).
- Tham gia hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)
- Xếp loại tháng 3
 
4/2019
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2019. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2019).
- Xếp loại tháng 4
 
 
 
 
5/2019
- Tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Nhập bổ sung số liệu vào phần mềm cáo số liệu phổ cập GDMNT5T năm học 2018-2019
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nộp hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra.
- Chỉ đạo công tác tổng kết, thi đua cuối năm, làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2019.    
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019
- Xếp loại tháng 5.
 
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- CBGV,NV trường MN;                                                                     
- L­ưu: VT.                                                                    Nguyễn Thị Hương                  
                                                                                         
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2019 – 2020

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
BTCB-HT
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập và ra quyết định các tổ trong nhà trường.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển.
- Khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của nhà trường.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
- Làm công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ chính sách cho GV, NV.
- Tham gia hoạt động giáo dục 2 tiết/tuần.
- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Phân công, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.
2 Đặng Thị Châu Vân P.BT
P.HT1
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo. Các hoạt động VHVN trong nhà trường, các hoạt động bề nổi, các hội thi trong năm. Chỉ đạo trang trí nhóm lớp, góc tuyên truyền, …
- Bồi dưỡng GVG các cấp, hướng dẫn viết SKKN. Phụ trách KĐCL giáo dục.
- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn MG
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. bồi dưỡng giáo viên yếu kém,
- Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
- Phu trách tài liệu trẻ, GV
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc
 
 
 
 
 
 
P.HT2
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Phụ trách chuyên môn NT, Phụ trách bán trú, VSMT, xây dựng cảnh quan, lao động.
- Phụ trách phần mềm công tác Phổ cập GDMNTNT, phần mềm quản lý công chức.
- Điều hành công tác lao động tập thể của nhà trường.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
-Cùng với PHT1 Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
 
4
 
 
 
Nguyễn Thị Phương TT
CM
MG
 
- Phụ trách lớp 5 tuổi C, TTCMMG, BD GV MG; theo dõi chất lượng trẻ MG; Phối hợp triển khai các chuyên đề về MG. Tổ chức Sinh hoạt CM theo quy định. Dạy CĐ cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. HD chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường MN.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2019-2019
5 Trần Thị Thảo TP CM MG - Phụ trách lớp 5 tuổi B, tổ phó CMMG. Dạy CĐ cấp trường. Cùng với TTCM chỉ đạo các HĐ về chuyên môn.  Bồi dưỡng giáo viên mẫu giáo.
- cùng với BGH tổ chức tốt  hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường năm học 2019-2020
6 Tô Thị Hoa CTCĐ - Phụ trách lớp 5 tuổi B – CTCĐ - Chỉ đạo, phát động tốt các hoạt động Công đoàn; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chi em tham giao vào các hoạt động tập thể, “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực” Trong năm học phát động một công trình nhỏ tặng nhà trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2019-2020.
7 Lê Thị Long TTCM NT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng . Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT, chuyên môn  khối nhà trẻ
8 Trần Thị Thu Thủy GV - Trường ban TTND, làm nhiệm vụ công tác kiểm tra trường học theo đúng thẩm quyền của mình. Phụ Trách lớp 4 tuổi A, chỉ đạo công tác xây dựng vườn trường phía sau, vệ sinh khối 4 tuổi. Có nhiệm vụ nhắc nhở công tác VS phong quang trường lớp
9 Nguyễn Thị Tâm GV Phụ trách lớp 5 tuổi A. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Phương  mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ Chuyên môn.
10 Nguyễn Thị Chinh GV - Phụ trách lớp 4 tuổi C. Chịu trách nhiệm chuyên  môn khối 4 tuổi   .
11 Phan Thị Dung GV Phụ trách lớp 4 tuổi B chỉ đạo công tác lao động khối 4 tuổi.
Quản lý, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh.
12 Nguyễn Thị Thủy GV Phụ trách lớp 4 tuổi B. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.   
13 Trần Thị Tú Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi B. Phụ trách vườn rau, báo cáo lên BGH và nhắc nhỡ những lớp có vườn rau chưa đảm bảo.
 
14 Nguyễn Thị Thanh Hương GV Phụ trách lớp 5 tuổi A - Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động xây dựng môi trường trong và ngoài lớp. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở những lớp chưa kịp thời
15 Hà Thị Thủy GV TTCMNT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A. Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT khối nhà trẻ
16 Nguyễn Thanh Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi C
Phụ trách bồn hoa trước lớp luôn sạch sẽ. nhắc nhỡ các lớp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
17 Tôn Thị Hạnh GV - Phụ trách NT25 -36T  
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
18 Trần Thị Thu GV - Phụ trách lớp MG 4T B
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ ra lớp đảm bảo tỷ lệ  chuyên cần
19 Ngô Thị Ân GV Phụ trách lớp 3T A , Chịu trách  nhiệm chuyên môn  khối 3 tuổi
20 Trần Thị Vỹ GV Phụ trách lớp 5 tuổi A  Phụ trách công tác vệ sinh khối 5 tuổi.
21 Nguyễn Thị Xuân Thủy GV
 
 Nghỉ sinh
22 Từ Thị Mai GV Nghỉ sinh
23 Nguyễn Thị Thúy GV HĐ Nghỉ sinh
24 Nguyễn Thị Tâm GV HĐ Phụ lớp 3 tuổi C
25 Nguyễn Thị Hạnh GVHĐ Phụ lớp 3 tuổi A
26 Trần Thị Thu VGHĐ Phụ lớp 4 tuổi B
27 Lê Thị Thanh Long NV Kế toán trường, phu trách bán trú, chế độ chính sách, đảm bảo lương kịp thời cho tập thể CBQLGV, phụ trách CNTT
28 Nguyễn Thị Hà NV y tế
TPVP
TT tổ VP, Phụ trách công tác cân đo, vệ sinh toàn trường, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho GV- các cháu, chỉ đạo phòng tránh các dịch bệnh trong năm hoc, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ, sơ kết, tổng  kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
Phối hợp làm tốt công tác bán trú, tuyên truyền phòng bệnh trẻ em, ..
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung của hoạt động y tế.
29-34 Nguyễn Thị Bảy
Phan Thị Hiệp
Phan Thị Thu
Hoàng Thị Mai
Từ Thị Quế
  Đ/c Nguyễn Thị Bảy: TT tổ nuôi dưỡng. Từ thị Quế tổ phó ND
- Thực hịên đúng chức trách nhiệm vụ cô nuôi, tham gia xây dựng thực đơn, đảm bảo chất lương bán trú, chất lượng bữa ăn cho cô và trẻ.
- Tự giác lao động khu vực VS được phân công.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                                              
    Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
 TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LỘC

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH
 HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019
( Thời gian 1 buổi,  sáng ngày 29/8/2018)
Thời gian Nội dung Người điều hành
7h-7h15’ Đón tiếp đại biểu Nguyễn Thị Ngọc – PHT
7h15’- 7h 25’ Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần, giới thiệu chủ trì, thư ký Hội nghị. Thông qua chương trình hội nghị Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7hh25’-7h33’     Khai mạc giới  thiệu đại biểu Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7h33’- 8h Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Nguyễn Thị Hương
8h – 8h20’  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 -2018; phát động phong trào thi đua 2018 -2019. Tô Thị Hoa, CTCĐ
8h 20’ – 8 h35’ Báo cáo hoạt động của Ban thành tra nhân dân năm học 2017 -2018, kế hoạch nhiệm vụ 2018 -2019 Phan Thị Tâm. Trưởng ban thanh tra nhân dân
8h35’ – 9h Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận về các báo cáo trình bày tại Hội nghị và các Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tham quan học tập. Tô Thị Hoa, CTCĐ
9h- 9h20’ Thảo luận Chủ trì Hội nghị
9h20 – 9h35’ Ý kiến chỉ đạo của cấp huyện
 
Đ/C Nguyễn Thị Hương, HT
9h35 - 9h50’ Ý kiến phát biểu của Địa Phương NguyễnThị Hương, HT
  Thi Đua khen thưởng Nguyễn Thị Hương
9h50 – 10h5’ Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hiệu trưởng về các ý kiến chỉ đạo của Đại biểu và Thảo luận của CBGVNV NguyễnThị Hương, HT
10h05’ – 10h20’ Thông qua  Nghị quyết của Hội nghị Phan Thị Tâm, Thư ký
10 h 20’ – 10 h 30’  Biểu quyết các chỉ tiêu Nguyễn Thị Hương, HT
10h30’- 10h40’ Chia tay GV chuyển trường Tô Thị Hoa, CTCĐ
10 h40 – 10h50’ Bế mạc Hội nghị Nguyễn Thị Hương, HT
 
* Chủ trì: 1. Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng
                              2.Tô Thị Hoa. Chủ tịch Công đoàn
                             3. Đặng Thị Châu Vân, Phó hiệu trưởng
* Thư kí: Phan Thị Tâm; Nguyễn Thị Phương, GV MG 5 tuổi.
* Ma két, âm thanh: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Chuẩn bị CSVC, Giấy mời: Đặng Thị Châu Vân, Tô Thị Hoa
* Trang trí, Đời sống: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Tiếp khách: Nguyễn Thị Xuân Thủy, Trần Thị Thảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc      
  
       Số:       /KH-MN                                             Xuân lộc, ngày     tháng  9  năm 2018
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019
I. Phương hướng chung:
Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; Thông báo Kết luận số 683-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghi quyết 96/2018 /NQQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554-TB-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.
Tiếp tục sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống mạng lưới trường lớp theo lộ trình điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình; thực hiện chương trình hỗ trợ,giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường – cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, chú trọng phát triển loại hình mầm non ngoài công lập. Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Tăng cường các giải pháp đảm bảo điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường và giảm sỹ số học sinh trên nhóm, lớp (tại các trường mầm non quá tải), chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trang sắm thiết bị. Tiếp tục tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, chú trọng xây khu vực để tổ chức cho trẻ chơi với cát và nước nhằm phát triển tư duy”
II. Chỉ tiêu chủ yếu
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
 Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị 2919/BGD-ĐT ngày 10/8/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của Bộ của ngành GD&ĐT; Thông báo Kết luận số 683-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghi quyết 96/2018 /NQQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554-TB-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. phương hướng nhiệm vụ GDMN của Sở GD&ĐT, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của UBND huyện Can Lộc, Phòng GD&ĐT, bộ phận MN;
Tăng cường nề nếp, kỹ cương, dân chủ  trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mở; phòng chống bạo lực trong nhà trường. Tập trung triển khai thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa, tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường, đến lớp
-Tăng cường các giải pháp đảm bảo các điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường và giảm tỷ số học sinh trên nhóm, lớp.
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan trường học, nâng cao chất lượng PCGDMNT5T. Tôn tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn, thân thiện. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm khám phá, giáo dục kỷ năng sống cho trẻ.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
          Năm học 2018- 2019 nhà trường tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của phòng GD & ĐT Can Lộc, được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của quý bậc phụ huynh. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ giáo viên từng bước nâng cao chất lượng. Các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động chăm lo cho giáo dục MN. Các bậc phụ huynh có sự đổi mới về nhận thức, biết quan tâm đến con cái và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cơ sở vật chẩt, phòng học tiếp tục được đầu tư để đảm bảo yêu cầu. Đời sống của CBGV đã ổn định, giúp GV yên tâm công tác, là động lực thúc đẩy các hoạt động, các phong trào thi đua của nhà trường. Đặc biệt, tập thể CBGVNV có sự đoàn kết nhất trí cao, BGH làm tốt công tác tham mưu huy động nguồn lưc, XHH giáo dục.
2. Khó khăn:  
          - Là địa phương nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp tỷ lệ giáo dân chiếm 47%  nên đời sống của nhân dân nói chung và các bậc phụ huynh MN nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.
          - Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự quan tâm và chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục con cái. Đóng nộp các khoản còn chậm. Cũng như đưa trẻ đến trường.
- Việc ứng dụng các phần mềm dạy học của các GV còn hạn chế.
- Chưa có GV nòng cốt cho cụm, phòng. Kết quả các hội thi còn chưa cao.
II. Chỉ tiêu chủ yếu
  1. Phát triển quy mô nhóm, lớp:
- Duy trì 1 trường mầm non với 2 điểm trường. Tham mưu thành lập trường, nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn xã.
- Tổng số nhóm lớp: 12, trong đó: Nhóm trẻ 2, mẫu giáo 10 lớp (giảm 2 lớp)
- Nhóm trẻ: 2 nhóm, 35 cháu đạt tỷ lệ 17,6 %; không có nhóm trẻ ghép.
- Mẫu giáo: 10 lớp,  tỷ lệ huy động đạt 100%
- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần: 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 90% trở lên đối với trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, 80% trở lên đối với trẻ NT.
 + Số liệu cụ thể như sau:
0 - < 1
tuổi
 
1 - < 2 tuổi 2 - < 3
tuổi
3 - < 4
tuổi
4 - < 5
 
5 - < 6
tuổi
ĐT
 
ĐT ĐT ĐT ĐT ĐT
50 0 62 0 86 27 101 86 131 111 150 129
 
DỰ KIẾN NHÓM LỚP VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
 
TT Tên giáo viên Thuộc nhóm lớp Số
cháu
Số cháu đặc biệt Trẻ
trai
Trẻ
Gái
Ghi Chú
1
2
Trần Thị Thu Thủy
Phan Thị Dung
5 tuổi A 43   20 23  
3
4
Trần Thị Thảo
 Nguyễn Thị Thanh Hương
5 tuổi B 43   21 22  
5
6
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Chinh
5 tuổi C 43   19 24  
 
7
8
Trần Thị Mận
Nguyễn Thị Tâm B
4 tuổi A 27   21 6  
9
10
Tô Thị Hoa
Nguyễn Thị Tâm A
4 tuổi B 27   13 14  
11
12
Từ Thị Mai
Đậu Thị Phương
4 tuổi C 24   11 13  
13
14
Trần Thị Vỹ
Lê Thị Long
4 tuổi D 33   14 19  
15
16
Phan Thị Tâm
Nguyễn Thị Thủy
 
3 tuổi A 34   15 19  
17
18
Nguyễn Thị Xuân Thủy
Trần Thị Tú Bình
 
3 tuổi B 36   19 17  
19
20
Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngô Thị Ân
3 tuổi C 16   11 5  
21
22
23
Hà Thị Thủy
Nguyễn Thị Hoàn,
 
Nguyễn Thị Hạnh
NT 25-36T 23   14 9  
24
25
Tôn Thị Hạnh
 
Trần Thị Thu
NT 13-24T 4   2 2  
                  Tổng 12 353   180 173  
2. Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
- 100% trẻ ăn BT, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thấp còi 5 tuổi xuống dưới 4%.
- Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT
- 3/3 lớp 5 tuổi được làm quen với máy vi tính. Có đồ dùng đồ chơi đầy đủ.
3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% số trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN, mức ăn BT: 15.000đ/ngày/trẻ. (MG 1 bữa chính và một bữa phụ, NT 2 bữa chính và 1 bữa phụ), trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế độ ăn riêng.
- 100% trẻ được cân đo lên biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, trẻ SDD thể nhẹ cân được theo dõi hàng tháng.
- 100% GV tham gia trồng rau sạch cung cấp cho trẻ ăn bán trú.
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được chải răng hàng ngày.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi độ 1 giảm xuống dưới 4%
- 100% trẻ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- Trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% trẻ được đánh giá theo mục tiêu phát triển, qua các chủ đề.
- 100% lớp tham gia các hội thi trong năm do nhà trường tổ chức.
- 100% trẻ được tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề: GD ATGT, GDBV môi trường, GD phát triển VĐ....
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
- Tổ chức phong trào thao giảng vào những ngày lễ 20/11, 8/3 (mỗi giáo viên 2 tiêt) dự giờ 4 tiết/1GV/ năm.
- 100% trẻ được tham gia ngày hội TDTT.
4. Bồi dưỡng đội ngũ:
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.
- Tổ chức ít nhất 18 chuyên đề cấp trường.
- 100% CBQL, 90% giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế, tổ chức hoạt động, mỗi 1 GV trong năm học có ít nhất 2 bài viết đăng trên trang wed của trường.
- Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường
- Tăng cường cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi giao lưu cuối chủ đề, các hoạt động khám phá trải nghiệm.
- Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường tham gia hội thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phân đấu đạt tốp 7.
- 100% CBQL và GV được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp. Trong đó: HT: XS, 1 PHT: XS; 1HP : K . 5 GV xếp loại XS, 15 GV xếp loại khá và 6 GV xếp loại TB.
- 100% CB, GV, NV không vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
 - Đặt đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại và tổ chức cho CBGV, NV đọc báo thường xuyên.
     - 100% CBQL, GV đảm bảo chế độ tiền lương và các chính sách khác theo quy định.
+ Mức phụ cấp cô nuôi dưỡng và giáo viên hợp đồng chi trả từ 2.300.000- 2.500.000đ/người/tháng.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
+ Tham mưu xây dựng thêm 12 phòng học, các phòng chức năng đạt tiêu chuẩn theo TT 02 và 1 bếp ăn đảm bảo quy trình bếp một chiều với trang thiết bị đầy đủ hiện đại.
+ Xây dưng cảnh quan môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. Đáp ứng với môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. 
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi, đồ dùng phục vụ bán trú đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.
- Có đủ các phòng chức năng theo quy định.
- 100% nhóm lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- 100% công trình vệ sinh sử dụng tốt.
- Sử dụng có hiệu quả vườn rau, vườn hoa,
* Cảnh quan môi trường xếp loại tốt.
6. Công tác kiểm tra.
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhà giáo: 8/26GV, tỉ lệ 31%, kiểm tra chuyên đề: 25/25 GV. Đảm bảo 100% được kiểm tra trong năm học.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Kiểm tra đột xuất 100% GV, NV.
 7.  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
          - Tiếp tục hoàn thành công tác tự đánh giá.
          - Cuối năm học hoàn thành công tác tự đánh giá thu thập các minh chứng đầy đủ theo từng tiêu chí.
 8. Công tác thi đua.
* Tập thể:   Trường: “Tập thể Lao động tiên tiến”
                   Công đoàn: “Vững mạnh xuất sắc.”
* Cá nhân: 03 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: Lao động tiên tiến: 18.
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tăng cường nề nếp, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở GDMN, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong nuôi dưỡng CSGD trẻ.
2. Bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Tăng cường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình phù hợp với điều kiện của từng trường; chú trọng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá, xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ 5 tuổi được tham quan dã ngoại. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu cuối chủ đề.
Tiếp tục triển khai các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh để lồng ghép vào hoạt động chăm sóc GD trẻ. Lồng ghép kỷ năng giao tiếp có văn hóa yêu thương tôn trọng mọi người.
3. Làm tốt công tác tham mưu để thành lạp nhóm trẻ tư thục đên địa bàn xã.
Tiếp tục tăng cường điều kiện thực hiện có hiệu quả các chuyên đề “Giáo dục vệ sinh cá nhân”, “Giáo dục phát triển vận động”, “Giáo dục an toàn giao thông”; tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
4. Tăng chế độ đảm bảo khẩu phầndinh dưỡng cho trẻ, có chế độ ăn riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì. Tập trung nâng cao chất lương bán trú đảm bảo vệ sinh ATTP, đảm bảo chế độ ăn hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại thông tư 01/ VBHN-BGD ĐT ngày 21/01/2017. Thực hiện tốt công tác phòng chồng suy dinh dưỡng, chú trọng rèn kỷ năng sống giáo dục có văn hóa thông qua bữa ăn, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
Tổ chức kiểm tra sức khỏe đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của tổ chức y tế thế giới( cân nặng, chiều cao theo tuổi( trẻ 01-60 tháng ) hoặc BMI theo tuổi trẻ từ 61 tháng trở lên)
5. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác ở mỗi CBGV, NV. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tiếp tục  tạo cơ hội, động viên, khuyến khích toàn thể CBGV, NV ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
6. Nâng cao năng lực đội ngũ CBGV,NV Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi giáo viên và cán bộ quản lý có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của ngành. Tiếp tục đổi mói công tác quản lý. Thục hiện  nghiêm tục về các quy định quản lý tài chính, quy chế dân chủ, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường. Thực hiện tốt về đạo đức nhà giáo, các điều kiện đảm bảo trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
7. Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo khối, tổ, nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GV toàn trường. Tăng cường các giải pháp bồi dương đội ngũ giáo viên giỏi,giáo viên nòng cốt cho trường cho cụm. Tổ chức tốt hội thi GVG cấp trường, thi làm đồ dùng đồ chơi tham gia hội thi cấp huyện. Tăng cường kiểm tra đánh giá các nhóm lớp việc thực hiện các quy định về môi trường GD an toàn lành mạnh , thân thiện phòng chống bạo lực học đường.
Nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường MN, theo TT 16/2018/TT BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định kiểm định chất lượng GD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường MN.
8. Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ quản lý theo chuẩn. Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong các nhà trường.  Đổi mới hình thức và hoạt động kiểm tra giáo dục, hoạt động tự kiểm tra trong  nhà trường, nâng cao hiệu quả hoạt động  của ban kiểm tra nội bộ của trường học, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai trong nhà trường .  
9. Tập trung huy động nhiều nguồn lực tranh thủ dự án đầu tư để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2018-2019.  Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động vui chơi tại trường.
Thực hiện tốt công tác xây dựng vườn trường trồng cây bóng mát , trồng rau phục vụ ăn bán trú
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ; tiếp tục thực hiện tốt quản lý mua sắm và các khoản thu trong nhà trường.
         10. Nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi; thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường MN, chú trọng công tác tự đánh giá đúng thực chất, khách quan.
         Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các nhóm lớp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toan, lành mạnh thân thiện, phòng chống bạo lục đường, xâm hại trẻ em.
11. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.
12. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ CBGV, NV, nhất là Luật ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, bão lụt./.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                     
  Nguyễn Thị Hương   
 
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
                                            Phạm Quốc Đạt
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Lộc, ngày    tháng 8  năm 2018
 
 
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng, năm Nhiệm vụ trọng tâm
 
 
 
 
8/2018
-  Làm tốt các công tác tuyển sinh, XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường
- Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2018-2019 cấp  cấp trường.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ mầm non 
 
 
 
 
 
9/2018
- Tổ chức khai giảng năm học mới,  
- Duyệt kết quả và hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN; chức danh tổ trưởng, tổ phó các trường năm học 2018-2019. Tại phòng.
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 14/9/2018)
- Chỉ đạo tổ  đăng ký thi đua năm học 2018-2019.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN. Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ phổ cập, báo cáo số liệu đề nghi huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mùa chữ năm 2018 (trước 30/9/2018)
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Nộp các loại BC: báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2018.
- Đánh giá xếp loại tháng 9
 
 
 
 
10/2018
- Đón đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện (05/10/2018); Hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục- XMC năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở các tổ chuyên môn.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2018.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN năm học 2018-2019
- Kiểm tra chuyên đề  giáo viên.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (15/10/2018)
- Đánh giá xếp lọa tháng 10
 
 
11/2018
- Tổ chức các hoạt động trong các trường mầm non chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).
- Kiểm tra chuyên toàn diện giáo viên.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Thi làm dồ dùng đồ chơi
- Kiểm tra các hoạt động
- Đánh giá xếp loại tháng 11
 
 
12/2018
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên.
- Tổ chức cân đo, lên biểu đồ sức khỏe lần 2 cho trẻ (14/12/2018)
- Nạp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1; BC cân đo (20/12/2018)
- Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/12/2018)
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường.
- Kiểm tra một số hoạt động
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
- Xếp loại tháng 12
 
 
01/2019
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên
- Kiểm tra thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theoThông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Xếp lạo tháng 1/2019.
 
02/2019
 
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện GV
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất
-  Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (28/02/2019).
- Xếp loại  tháng 2
- Kiểm tra các hoạt động.
 
 
3/2019
- Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
- Kiểm tra chuyên đề,KT toàn diện GV
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2019).
- Tham gia hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)
- Xếp loại tháng 3
 
4/2019
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2019. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2019).
- Xếp loại tháng 4
 
 
 
 
5/2019
- Tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Nhập bổ sung số liệu vào phần mềm cáo số liệu phổ cập GDMNT5T năm học 2018-2019
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nộp hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra.
- Chỉ đạo công tác tổng kết, thi đua cuối năm, làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2019.    
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019
- Xếp loại tháng 5.
 
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- CBGV,NV trường MN;                                                                     
- L­ưu: VT.                                                                            Nguyễn Thị Hương                      
                                                                                            
 
 
 
 
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
BTCB-HT
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập và ra quyết định các tổ trong nhà trường.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển.
- Khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của nhà trường.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
- Làm công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ chính sách cho GV, NV.
- Tham gia hoạt động giáo dục 2 tiết/tuần.
- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Phân công, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.
2 Đặng Thị Châu Vân P.BT
P.HT1
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo. Các hoạt động VHVN trong nhà trường, các hoạt động bề nổi, các hội thi trong năm. Chỉ đạo trang trí nhóm lớp, góc tuyên truyền, …
- Bồi dưỡng GVG các cấp, hướng dẫn viết SKKN. Phụ trách KĐCL giáo dục.
- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn MG
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. bồi dưỡng giáo viên yếu kém,
- Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
- Phu trách tài liệu trẻ, GV
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc
 
 
 
 
 
 
P.HT2
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Phụ trách chuyên môn NT, Phụ trách bán trú, VSMT, xây dựng cảnh quan, lao động.
- Phụ trách phần mềm công tác Phổ cập GDMNTNT, phần mềm quản lý công chức.
- Điều hành công tác lao động tập thể của nhà trường.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
-Cùng với PHT1 Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
 
4 Nguyễn Thị Xuân Thủy TPCMMG, TBNC
 
- Phụ trách lớp 3 tuổi B, tổ phó CMMG, BCH CĐ, chỉ đạo mặc đồng phục trẻ, đồng phục GV vào các ngày quy định. Dạy CĐ cấp trường. Cùng với TTCM chỉ đạo các HĐ về chuyên môn. Cùng CTCĐ bàn bạc về các chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ cho tập thể CBGV, NV trong trường, phụ trách công tác nữ công
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
5 Phan Thị Tâm GV - Trường ban TTND, làm nhiệm vụ công tác kiểm tra trường học theo đúng thẩm quyền của mình. Phụ Trách lớp 3 tuổi A, chỉ đạo công tác xây dựng vườn trường phía sau, vệ sinh khối 3 tuổi. Có nhiệm vụ nhắc nhở công tác VS phong quang trường lớp. Thư ký hội đồng
6 Tô Thị Hoa CTCĐ - Phụ trách lớp 4 tuổi B – CTCĐ - Chỉ đạo, phát động tốt các hoạt động Công đoàn; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chi em tham giao vào các hoạt động tập thể, “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực” Chỉ đạo nhắc nhở GV tăng cường đưa bài hát dân ca TC dân gian vào dạy trẻ. Trong năm học phát động một công trình nhỏ tặng nhà trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019.
7 Nguyễn Thị Tâm A GV Phụ trách lớp 4 tuổi B. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Hoa mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ Công đoàn.
8
 
 
 
Nguyễn Thị Phương TT
CM
MG
 
- Phụ trách lớp 5 tuổi C, TTCMMG, BD GV MG; theo dõi chất lượng trẻ MG; Phối hợp triển khai các chuyên đề về MG. Tổ chức Sinh hoạt CM theo quy định. Dạy CĐ cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. HD chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường MN.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
9 Nguyễn Thị Chinh GV - Phụ trách lớp 5 tuổi C. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Phương mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường.
10 Phan Thị Dung GV Phụ trách lớp 5 tuổi A 
Quản lý, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh.
11 Trần Thị Thảo GVHĐ Phụ trách lớp 5 tuổi B
Phụ trách các chương trình VN trong nhà trường, phụ trách bật nhạc buổi sáng.
12 Trần Thị Mận GV Phụ trách lớp 4 tuổi B – Chịu trách nhiệm công tác vệ sinh khối 4 tuổi. Nhắc nhở các thành viên trong khối 4 tuổi công tác vệ sinh, bồn hoa cây cảnh trong nhà trường. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường,
13 Từ Thị Mai TPCMGV Phụ trách lớp 4 tuổi C chỉ đạo tập VN cho cô và trẻ vào các ngày lễ hội. Phối hợp tốt với CĐ, xây dựng cảnh quan môi trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
14 Nguyễn Thị Thủy GV Phụ trách lớp 3 tuổi A. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động thể thao trong nhà trường. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở một số Đ/c còn đi chưa đúng giờ.
15 Trần Thị Tú Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi B. Phụ trách vườn rau, báo cáo lên BGH và nhắc nhỡ những lớp có vườn rau chưa đảm bảo.
 
16 Nguyễn Thị Thanh Hương GV Phụ trách lớp 5 tuổi B - Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động xây dựng môi trường trong và ngoài lớp. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở những lớp chưa kịp thời
17 Hà Thị Thủy GV TTCMNT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A. Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT khối nhà trẻ
18 Đậu Thị Phương GV Phụ trách lớp 4 tuổi C, Phụ trách nhiệm cắt tỉa bồn hoa cây cảnh luôn đẹp và sạch sẽ.
19 Nguyễn Thanh Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi C
Phụ trách bồn hoa trước lớp luôn sạch sẽ. nhắc nhỡ các lớp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại cụm Mỹ yên
20 Nguyễn Thị Hoàn GV - Phụ trách NT 25-36TA  - Chịu trách nhiệm vệ sinh khối NT. Hỗ trợ đ/c Thủy khi làm công tác chuyên môn
 
21 Trần Thị Thu Thủy GV Phụ Trách lớp 5 tuổi A, - Chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc làm vườn rau phù hợp theo mùa
22 Tôn Thị Hạnh GV - Phụ trách NT25 -36TB
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
23 Trần Thị Thu GV - Phụ trách NT 13-24T
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
24 Nguyễn Thị Tâm B GVHĐ Phụ trách lớp 4 tuổi A, chịu trách nhiệm trang trí trong và ngoài lớp theo MTGD lấy trẻ làm trung tâm
25 Nguyễn Thị Thúy GVHĐ Phụ Nhóm trẻ 25-36T. Làm công tác văn thư, lưu trữ văn bản đi – đến..
26 Nguyễn Thị Hạnh GVHĐ Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A
27 Ngô Thị Ân GV Phụ trách lớp 3TC ( cụm Mỹ yên)
28 Trần Thị Vỹ GV Phụ trách lớp 4 tuổi D ( cụm Mỹ yên)
29 Lê Thị Long GV Phụ trách lớp 4 tuổi D ( cụm Mỹ yên)
30 Lê Thị Thanh Long NV Kế toán trường, phu trách bán trú, chế độ chính sách, đảm bảo lương kịp thời cho tập thể CBQLGV, phụ trách CNTT
31 Nguyễn Thị Hà NV y tế
TPVP
TT tổ VP, Phụ trách công tác cân đo, vệ sinh toàn trường, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho GV- các cháu, chỉ đạo phòng tránh các dịch bệnh trong năm hoc, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ, sơ kết, tổng  kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
Phối hợp làm tốt công tác bán trú, tuyên truyền phòng bệnh trẻ em, ..
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung của hoạt động y tế.
32-35     Đ/c Hoàng Thị Mai: TT tổ nuôi dưỡng.
- Thực hịên đúng chức trách nhiệm vụ cô nuôi, tham gia xây dựng thực đơn, đảm bảo chất lương bán trú, chất lượng bữa ăn cho cô và trẻ.
- Tự giác lao động khu vực VS được phân công.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                                              
    Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
 TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LỘC

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH
 HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019
( Thời gian 1 buổi,  sáng ngày 29/8/2018)
Thời gian Nội dung Người điều hành
7h-7h15’ Đón tiếp đại biểu Nguyễn Thị Ngọc – PHT
7h15’- 7h 25’ Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần, giới thiệu chủ trì, thư ký Hội nghị. Thông qua chương trình hội nghị Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7hh25’-7h33’     Khai mạc giới  thiệu đại biểu Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7h33’- 8h Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Nguyễn Thị Hương
8h – 8h20’  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 -2018; phát động phong trào thi đua 2018 -2019. Tô Thị Hoa, CTCĐ
8h 20’ – 8 h35’ Báo cáo hoạt động của Ban thành tra nhân dân năm học 2017 -2018, kế hoạch nhiệm vụ 2018 -2019 Phan Thị Tâm. Trưởng ban thanh tra nhân dân
8h35’ – 9h Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận về các báo cáo trình bày tại Hội nghị và các Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tham quan học tập. Tô Thị Hoa, CTCĐ
9h- 9h20’ Thảo luận Chủ trì Hội nghị
9h20 – 9h35’ Ý kiến chỉ đạo của cấp huyện
 
Đ/C Nguyễn Thị Hương, HT
9h35 - 9h50’ Ý kiến phát biểu của Địa Phương NguyễnThị Hương, HT
  Thi Đua khen thưởng Nguyễn Thị Hương
9h50 – 10h5’ Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hiệu trưởng về các ý kiến chỉ đạo của Đại biểu và Thảo luận của CBGVNV NguyễnThị Hương, HT
10h05’ – 10h20’ Thông qua  Nghị quyết của Hội nghị Phan Thị Tâm, Thư ký
10 h 20’ – 10 h 30’  Biểu quyết các chỉ tiêu Nguyễn Thị Hương, HT
10h30’- 10h40’ Chia tay GV chuyển trường Tô Thị Hoa, CTCĐ
10 h40 – 10h50’ Bế mạc Hội nghị Nguyễn Thị Hương, HT
 
* Chủ trì: 1. Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng
                              2.Tô Thị Hoa. Chủ tịch Công đoàn
                             3. Đặng Thị Châu Vân, Phó hiệu trưởng
* Thư kí: Phan Thị Tâm; Nguyễn Thị Phương, GV MG 5 tuổi.
* Ma két, âm thanh: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Chuẩn bị CSVC, Giấy mời: Đặng Thị Châu Vân, Tô Thị Hoa
* Trang trí, Đời sống: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Tiếp khách: Nguyễn Thị Xuân Thủy, Trần Thị Thảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc      
  
       Số:       /KH-MN                                             Xuân lộc, ngày 11 tháng  9  năm 2019
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020
Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Văn bản số 3873/ BGDĐT-GDMN của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non (GDMN); Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Văn bản số 1440/SGDĐT-GDMN ngày 28/8/2019 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020, Thông báo kết luận số 784-TB/HU ngày 14/8/2019của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ năm học 2019-2020; căn cứ kế hoạch số 374/PGD &ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2010 phương hướng nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020 của Phòng GD – ĐT can Lộc,  Trường MN Xuân Lộc xây dụng kế hoạch năm học 2019-2020 như sau: 
I. Phương hướng chung
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mở; phòng chống bạo lực trong nhà trường. Thực hiện chương trình GDMN theo quy định của Bộ GD& ĐT, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình, thực hiện chương trình hỗ trợ, giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường, đến lớp. Đẩy mạnh nâng cao năng lực quản lý nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ đạt chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ.  Thực hiện "Triển khai thực nghiệm/thí điểm chương trình cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh tại trường  và đối với nững phụ huynh có nhu cầu  và đủ điều kiện. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mầm non, tham mưu hoàn thiện cấp phép cho nhóm trẻ độc lập tại giáo xứ Hòa Mỹ.
Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, xây dựng trường chuẩn QG mức 2 , trang sắm thiết bị, xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp.
 1. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhóm lớp:
          - Toàn trường có 10  nhóm lớp( Giảm 2 nhóm lớp so với năm học trước)
          - Nhóm trẻ: 1 nhóm trẻ 25-36 tháng, số cháu: 25 ; tỷ lệ huy động  11 %
          - Mẫu giáo 9 lớp: 3 lớp 5 tuổi, 3 lớp 4 tuổi, 3 lớp 3 tuổi, số cháu: 268  
          - Tỷ lệ chuyên cần: 95% đối với trẻ 5 tuổi; 85%  trở lên đối với trẻ ở các độ tuổi;
2. Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
- 100% trẻ ăn BT, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thấp còi 5 tuổi xuống dưới 4%.
- Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT
- 3/3 lớp 5 tuổi được làm quen với máy vi tính. Có đồ dùng đồ chơi đầy đủ.
3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% số trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN, mức ăn BT: 16.000đ/ngày/trẻ. (MG 1 bữa chính và một bữa phụ, NT 2 bữa chính và 1 bữa phụ), trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế độ ăn riêng.
- 100% trẻ được cân đo lên biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, trẻ SDD thể nhẹ cân được theo dõi hàng tháng.
- 100% GV tham gia trồng rau sạch cung cấp cho trẻ ăn bán trú.
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được chải răng hàng ngày.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi độ 1 giảm xuống dưới 4%
- 100% trẻ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- Trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% trẻ được đánh giá theo mục tiêu phát triển, qua các chủ đề.
- 100% lớp tham gia các hội thi trong năm do nhà trường tổ chức.
- 100% trẻ được tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề: GD ATGT, GDBV môi trường, GD phát triển VĐ....
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
- Tổ chức phong trào thao giảng vào những ngày lễ 20/11, 8/3 (mỗi giáo viên 2 tiêt) dự giờ 4 tiết/1GV/ năm.
- 100% trẻ được tham gia ngày hội TDTT.
sạch.
- Lưu mẫu thức ăn 24/24 giờ, công khai tài chính về chế độ ăn của trẻ đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
- 100% nhóm, lớp tham gia Hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi câp trường.
- Thực hiện tốt chuyên đề " Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm", phát triển vận động, các nhóm lớp khai thác sử dụng hiệu quả vườn cổ tích, khu chơi cát nước, gieo hạt, trồng cây.
- 100% các lớp mẫu giáo thực hiện giao lưu chất lượng chăm sóc giáo dục giữa các khối cuối chủ đề 1 tháng 1 lần.
- Tổ chức hội thi bé khỏe ngoan, lể phép
4. Bồi dưỡng đội ngũ:
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.
- Tổ chức ít nhất 16 chuyên đề cấp trường.
- 100% CBQL, 90% giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế, tổ chức hoạt động, mỗi 1 GV trong năm học có ít nhất 2 bài viết đăng trên trang wed của trường.
- Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Tăng cường cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi giao lưu cuối chủ đề, các hoạt động khám phá trải nghiệm.
- Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường tham gia hội thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phân đấu đạt tốp 7.
- 100% CBQL và GV được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp. Trong đó: HT: XS, 1 PHT: XS; 1HP : K;0 . 4 GV xếp loại XS, 14 GV xếp loại khá và 4 GV xếp loại TB.
- 100% CB, GV, NV không vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
 - Đặt đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại và tổ chức cho CBGV, NV đọc báo thường xuyên.
     - 100% CBQL, GV đảm bảo chế độ tiền lương và các chính sách khác theo quy định.
+ Mức phụ cấp cô nuôi dưỡng và giáo viên hợp đồng chi trả từ 2.800.000- 3000.000đ/người/tháng.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
    + Hoàn thành xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 
+ Xây dưng cảnh quan môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. Đáp ứng với môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. 
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi, đồ dùng phục vụ bán trú đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.
- Có đủ các phòng chức năng theo quy định.
- 100% nhóm lớp có bình nóng lạnh để đảm bảo sức khỏe của trẻ về mùa đông
- 100% nhóm lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- 100% công trình vệ sinh sử dụng tốt.
- Sử dụng có hiệu quả vườn rau, vườn hoa,
        -  Tham mưu với địa phương xây dựng các hạng mục theo TT19 để xây dựng thành công trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
6. Công tác kiểm tra.
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhà giáo: 7/22 GV, tỉ lệ 31%, kiểm tra chuyên đề: 22/22 GV. Đảm bảo 100% được kiểm tra trong năm học.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Kiểm tra đột xuất 100% GV, NV.
 7.  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
          - Tiếp tục hoàn thành công tác tự đánh giá.
          - Cuối năm học hoàn thành công tác tự đánh giá thu thập các minh chứng đầy đủ theo từng tiêu chí.
 8. Công tác thi đua.
* Tập thể:    Trường: “Tập thể Lao động tiên tiến”
                   Công đoàn: “Vững mạnh xuất sắc.”
* Cá nhân: 02 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: Lao động tiên tiến: 14.
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về GD&ĐT để các cấp các ngành và nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về những chủ trương đổi mới của ngành như: Thực hiện công tác tuyển sinh theo nghị quyết số 28, Nghị quyết 155 của HĐND tĩnh. Quyết định 07/ QĐ- UBND tĩnh, điều lệ trường mầm non, bố trí đủ 2 giáo viên /nhóm,lớp sĩ số học sinh theo quy định và thực hiện theo thứ tự ưu tiên 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, nhà trẻ.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gư­ơng đạo đức, tự học và sáng tạo" và các phong trào thi đua khác trong nhà trường. Triển khai thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.
Tham mưu với các cấp các ngành liên quan cùng với địa phương hoàn thành hồ sơ  thủ tục để công nhận độc lập tại giáo xứ  Hòa Mỹ
 2 .Thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu năm học. Bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN và theo đứng sự chỉ đạo của ngành theo Nghị quyết số 128, Nghị quyết số 155 của HĐND tỉnh, Quyết định 07/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Điều lệ trường mầm non, bố trí đảm bảo tỷ lệ 2 giáo viên/ nhóm (lớp), số trẻ/nhóm (lớp), sĩ số học sinh theo quy định, tuyển sinh thực hiện theo thứ tự ưu tiên trẻ 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi. Đối với trẻ dưới 36 tháng, căn cứ vào số biên chế còn lại để huy động
Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2 và kiểm định chất lượng giáo dục,
Tập trung huy động nhiều nguồn lực để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường.
Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường mầm non.
3. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình GDMN theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, phát triển chương trình GDMN linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ, năng lực của giáo viên. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá, quan tâm đến nội dung giáo dục phát triển ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, khuyến khích phụ huynh đăng ký cho trẻ MG tham gia cho trẻ làm quen với tiếng Anh.  
4, Thực hiện nghiêm túc thông tư 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở GDMN. Tăng cường trồng rau sạch để phục vụ bán trú cho trẻ.
  Thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra.  Phối hợp trạm y tế khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ. Phòng chống một số bệnh do virut gây ra .
 Tập trung huy động nhiều nguồn lực để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường. Thực hiện tốt Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Công văn 5027/UBND-VX về hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho CSGD; Quyết định 37/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản trường học
Mua sắm đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định; rà soát, tu sửa các TB ĐDĐC đã sử dụng; tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, đồ dùng cá nhân trẻ đảm bảo rõ nguồn gốc, chất lượng; các cơ sở GDMN tuyệt đối không được mua sắm hoặc tư vấn cho phụ huynh mua sắm tài liệu, học liệu, TB ĐDĐC không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng lậu, hàng giả kém chất lượng; tăng cường tự làm ĐDĐC trong các cơ sở GDMN: ĐDĐC tự làm được kết hợp giữa (phụ huynh, giáo viên và trẻ), chú trọng tạo nguồn học liệu, nguyên vật liệu để làm ĐDĐC cho trẻ có chất lượng, đảm bảo an toàn; Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường vật chất, TB ĐDĐC hiện có. Tiếp tục tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả TB dạy học được hướng dẫn tại Công văn số 108/SGDĐT-KHTC ngày 26/1/2018 của Sở GDĐT.
  Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức y tế Thế giới (cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao (trẻ 01 đến 60 tháng) hoặc BMI theo tuổi (trẻ 61 đến 78 tháng).
5, Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục tham gia đầy đủ các chuyên đề do phòng tổ chức, bồi dưỡng các chuyên đề thiết thực, 1 giáo viên  tham gia học trực tuyến 10 modulle nâng cao đảm baỏ có chất lượng. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, lựa chọn giáo viên tham gia thi GVG cấp huyện. 
 Phát động GV phong trào sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi ngay từ đầu năm học, gắn vào tiêu chí thi đua.
   Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN theo TT 25,26 /2018 BGD&ĐT .
  Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GVMN.
 6. Nâng cao chất lượng tổ chức bán trú, quản lý công tác bán trú về chế độ, khẩu phần, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng, đa dạng hình thức tổ chức bữa ăn , tạo hứng thú, góp phần giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn.
          7. Đổi mới hình thức và hoạt động kiểm tra giáo dục, hoạt động tự kiểm tra của ban kiểm tra nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ nhà trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn quy định trong trường MN.thực hiện tốt TT36/2017 về công khai trong các cơ sở giáo dục.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai giáo dục theo Thông tư 36/2017/TT/BGD&ĐT  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ GD&ĐT thực hiện tốt các nội dung công khai, cam kết chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, về điều kiện đảm bảo chất lượng (đội ngũ, cơ sở vật chất), công khai thu chi tài chính, hồ sơ đầy đủ, có bảng công khai cho phụ huynh, nhân dân, CBGV.
8 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục hội đồng tự đánh giá, các thành viên trong hội đồng đều là đại diện của các tổ chức đoàn thể trong trường, có khả năng đánh giá và đưa ra nhận xét khách quan về tình hình hoạt động của nhà trường. Tiếp thục thu thập minh chứng đầy đủ trong năm học, bổ sung vào hồ sơ KĐCL
9, Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non.
Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ và Ban văn hóa xã để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trẻ 5 tuổi ở vùng giáo ra lớp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Thông qua Hội nghị đầu năm nhà trường đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học sát đúng với sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, của địa phương. Ra Nghị quyết và biểu quyết từng chỉ tiêu cụ thể.
- Giao nhiệm vụ cho các Đ/c trong BGH, tổ chuyên môn, từng cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra.
- Hàng tháng kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.
- Cuối kỳ, cuối năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, tạo tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch phát triển trong năm học tiếp theo.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                        Nguyễn Thị Hương       
 
 
 
 
 
 
                                                                              
                                                                                    
 
 
                                               
                                           
 
                                             
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Lộc, ngày    tháng 8  năm 2018
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng, năm Nhiệm vụ trọng tâm
 
 
 
 
8/2018
-  Làm tốt các công tác tuyển sinh, XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường
- Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2018-2019 cấp  cấp trường.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ mầm non 
 
 
 
 
 
9/2018
- Tổ chức khai giảng năm học mới, 
- Duyệt kết quả và hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN; chức danh tổ trưởng, tổ phó các trường năm học 2018-2019. Tại phòng.
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 14/9/2018)
- Chỉ đạo tổ  đăng ký thi đua năm học 2018-2019.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN. Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ phổ cập, báo cáo số liệu đề nghi huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mùa chữ năm 2018 (trước 30/9/2018)
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Nộp các loại BC: báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2018.
- Đánh giá xếp loại tháng 9
 
 
 
 
10/2018
- Đón đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện (05/10/2018); Hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục- XMC năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở các tổ chuyên môn.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2018.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN năm học 2018-2019
- Kiểm tra chuyên đề  giáo viên.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (15/10/2018)
- Đánh giá xếp lọa tháng 10
 
 
11/2018
- Tổ chức các hoạt động trong các trường mầm non chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).
- Kiểm tra chuyên toàn diện giáo viên.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường với các nội dung: KPKH, thực hành trải nghiêm cho trẻ 5 tuổi, Kỷ năng tự bảo vệ bản thân.
- Thi làm dồ dùng đồ chơi
- Kiểm tra các hoạt động
- Đánh giá xếp loại tháng 11
 
 
12/2018
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên.
- Tổ chức cân đo, lên biểu đồ sức khỏe lần 2 cho trẻ (14/12/2018)
- Nạp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1; BC cân đo (20/12/2018)
- Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/12/2018)
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường.
- Kiểm tra một số hoạt động( Quy chế CM, chất lượng GD trẻ tỷ lệ chuyên cần.
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
- Xếp loại tháng 12
 
 
01/2019
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên
- Kiểm tra thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theoThông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường. phát tiển vận độngcho trẻ nhà trẻ, krre chuyện theo tranh, kỷ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4,5 tuổi.
- Xếp lạo tháng 1/2019.
 
02/2019
 
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện GV
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất
-  Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (28/02/2019).
- Xếp loại  tháng 2
- Kiểm tra các hoạt động.
 
 
3/2019
- Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
- Kiểm tra chuyên đề,KT toàn diện GV
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2019).
- Tham gia hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)
- Xếp loại tháng 3
 
4/2019
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2019. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2019).
- Xếp loại tháng 4
 
 
 
 
5/2019
- Tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Nhập bổ sung số liệu vào phần mềm cáo số liệu phổ cập GDMNT5T năm học 2018-2019
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nộp hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra.
- Chỉ đạo công tác tổng kết, thi đua cuối năm, làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2019.    
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019
- Xếp loại tháng 5.
 
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- CBGV,NV trường MN;                                                                     
- L­ưu: VT.                                                                    Nguyễn Thị Hương                  
                                                                                         
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2019 – 2020

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
BTCB-HT
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập và ra quyết định các tổ trong nhà trường.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển.
- Khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của nhà trường.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
- Làm công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ chính sách cho GV, NV.
- Tham gia hoạt động giáo dục 2 tiết/tuần.
- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Phân công, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.
2 Đặng Thị Châu Vân P.BT
P.HT1
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo. Các hoạt động VHVN trong nhà trường, các hoạt động bề nổi, các hội thi trong năm. Chỉ đạo trang trí nhóm lớp, góc tuyên truyền, …
- Bồi dưỡng GVG các cấp, hướng dẫn viết SKKN. Phụ trách KĐCL giáo dục.
- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn MG
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. bồi dưỡng giáo viên yếu kém,
- Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
- Phu trách tài liệu trẻ, GV
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc
 
 
 
 
 
 
P.HT2
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Phụ trách chuyên môn NT, Phụ trách bán trú, VSMT, xây dựng cảnh quan, lao động.
- Phụ trách phần mềm công tác Phổ cập GDMNTNT, phần mềm quản lý công chức.
- Điều hành công tác lao động tập thể của nhà trường.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
-Cùng với PHT1 Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
 
4
 
 
 
Nguyễn Thị Phương TT
CM
MG
 
- Phụ trách lớp 5 tuổi C, TTCMMG, BD GV MG; theo dõi chất lượng trẻ MG; Phối hợp triển khai các chuyên đề về MG. Tổ chức Sinh hoạt CM theo quy định. Dạy CĐ cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. HD chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường MN.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2019-2019
5 Trần Thị Thảo TP CM MG - Phụ trách lớp 5 tuổi B, tổ phó CMMG. Dạy CĐ cấp trường. Cùng với TTCM chỉ đạo các HĐ về chuyên môn.  Bồi dưỡng giáo viên mẫu giáo.
- cùng với BGH tổ chức tốt  hội thi đồ dùng đồ chơi cấp trường năm học 2019-2020
6 Tô Thị Hoa CTCĐ - Phụ trách lớp 5 tuổi B – CTCĐ - Chỉ đạo, phát động tốt các hoạt động Công đoàn; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chi em tham giao vào các hoạt động tập thể, “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực” Trong năm học phát động một công trình nhỏ tặng nhà trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2019-2020.
7 Lê Thị Long TTCM NT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng . Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT, chuyên môn  khối nhà trẻ
8 Trần Thị Thu Thủy GV - Trường ban TTND, làm nhiệm vụ công tác kiểm tra trường học theo đúng thẩm quyền của mình. Phụ Trách lớp 4 tuổi A, chỉ đạo công tác xây dựng vườn trường phía sau, vệ sinh khối 4 tuổi. Có nhiệm vụ nhắc nhở công tác VS phong quang trường lớp
9 Nguyễn Thị Tâm GV Phụ trách lớp 5 tuổi A. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Phương  mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ Chuyên môn.
10 Nguyễn Thị Chinh GV - Phụ trách lớp 4 tuổi C. Chịu trách nhiệm chuyên  môn khối 4 tuổi   .
11 Phan Thị Dung GV Phụ trách lớp 4 tuổi B chỉ đạo công tác lao động khối 4 tuổi.
Quản lý, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh.
12 Nguyễn Thị Thủy GV Phụ trách lớp 4 tuổi B. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.   
13 Trần Thị Tú Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi B. Phụ trách vườn rau, báo cáo lên BGH và nhắc nhỡ những lớp có vườn rau chưa đảm bảo.
 
14 Nguyễn Thị Thanh Hương GV Phụ trách lớp 5 tuổi A - Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động xây dựng môi trường trong và ngoài lớp. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở những lớp chưa kịp thời
15 Hà Thị Thủy GV TTCMNT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A. Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT khối nhà trẻ
16 Nguyễn Thanh Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi C
Phụ trách bồn hoa trước lớp luôn sạch sẽ. nhắc nhỡ các lớp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
17 Tôn Thị Hạnh GV - Phụ trách NT25 -36T  
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
18 Trần Thị Thu GV - Phụ trách lớp MG 4T B
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ ra lớp đảm bảo tỷ lệ  chuyên cần
19 Ngô Thị Ân GV Phụ trách lớp 3T A , Chịu trách  nhiệm chuyên môn  khối 3 tuổi
20 Trần Thị Vỹ GV Phụ trách lớp 5 tuổi A  Phụ trách công tác vệ sinh khối 5 tuổi.
21 Nguyễn Thị Xuân Thủy GV
 
 Nghỉ sinh
22 Từ Thị Mai GV Nghỉ sinh
23 Nguyễn Thị Thúy GV HĐ Nghỉ sinh
24 Nguyễn Thị Tâm GV HĐ Phụ lớp 3 tuổi C
25 Nguyễn Thị Hạnh GVHĐ Phụ lớp 3 tuổi A
26 Trần Thị Thu VGHĐ Phụ lớp 4 tuổi B
27 Lê Thị Thanh Long NV Kế toán trường, phu trách bán trú, chế độ chính sách, đảm bảo lương kịp thời cho tập thể CBQLGV, phụ trách CNTT
28 Nguyễn Thị Hà NV y tế
TPVP
TT tổ VP, Phụ trách công tác cân đo, vệ sinh toàn trường, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho GV- các cháu, chỉ đạo phòng tránh các dịch bệnh trong năm hoc, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ, sơ kết, tổng  kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
Phối hợp làm tốt công tác bán trú, tuyên truyền phòng bệnh trẻ em, ..
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung của hoạt động y tế.
29-34 Nguyễn Thị Bảy
Phan Thị Hiệp
Phan Thị Thu
Hoàng Thị Mai
Từ Thị Quế
  Đ/c Nguyễn Thị Bảy: TT tổ nuôi dưỡng. Từ thị Quế tổ phó ND
- Thực hịên đúng chức trách nhiệm vụ cô nuôi, tham gia xây dựng thực đơn, đảm bảo chất lương bán trú, chất lượng bữa ăn cho cô và trẻ.
- Tự giác lao động khu vực VS được phân công.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                                              
    Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
 TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LỘC

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH
 HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019
( Thời gian 1 buổi,  sáng ngày 29/8/2018)
Thời gian Nội dung Người điều hành
7h-7h15’ Đón tiếp đại biểu Nguyễn Thị Ngọc – PHT
7h15’- 7h 25’ Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần, giới thiệu chủ trì, thư ký Hội nghị. Thông qua chương trình hội nghị Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7hh25’-7h33’     Khai mạc giới  thiệu đại biểu Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7h33’- 8h Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Nguyễn Thị Hương
8h – 8h20’  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 -2018; phát động phong trào thi đua 2018 -2019. Tô Thị Hoa, CTCĐ
8h 20’ – 8 h35’ Báo cáo hoạt động của Ban thành tra nhân dân năm học 2017 -2018, kế hoạch nhiệm vụ 2018 -2019 Phan Thị Tâm. Trưởng ban thanh tra nhân dân
8h35’ – 9h Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận về các báo cáo trình bày tại Hội nghị và các Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tham quan học tập. Tô Thị Hoa, CTCĐ
9h- 9h20’ Thảo luận Chủ trì Hội nghị
9h20 – 9h35’ Ý kiến chỉ đạo của cấp huyện
 
Đ/C Nguyễn Thị Hương, HT
9h35 - 9h50’ Ý kiến phát biểu của Địa Phương NguyễnThị Hương, HT
  Thi Đua khen thưởng Nguyễn Thị Hương
9h50 – 10h5’ Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hiệu trưởng về các ý kiến chỉ đạo của Đại biểu và Thảo luận của CBGVNV NguyễnThị Hương, HT
10h05’ – 10h20’ Thông qua  Nghị quyết của Hội nghị Phan Thị Tâm, Thư ký
10 h 20’ – 10 h 30’  Biểu quyết các chỉ tiêu Nguyễn Thị Hương, HT
10h30’- 10h40’ Chia tay GV chuyển trường Tô Thị Hoa, CTCĐ
10 h40 – 10h50’ Bế mạc Hội nghị Nguyễn Thị Hương, HT
 
* Chủ trì: 1. Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng
                              2.Tô Thị Hoa. Chủ tịch Công đoàn
                             3. Đặng Thị Châu Vân, Phó hiệu trưởng
* Thư kí: Phan Thị Tâm; Nguyễn Thị Phương, GV MG 5 tuổi.
* Ma két, âm thanh: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Chuẩn bị CSVC, Giấy mời: Đặng Thị Châu Vân, Tô Thị Hoa
* Trang trí, Đời sống: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Tiếp khách: Nguyễn Thị Xuân Thủy, Trần Thị Thảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN CAN LỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc      
  
       Số:       /KH-MN                                             Xuân lộc, ngày     tháng  9  năm 2018
 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019
I. Phương hướng chung:
Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT; Thông báo Kết luận số 683-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghi quyết 96/2018 /NQQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554-TB-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.
Tiếp tục sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống mạng lưới trường lớp theo lộ trình điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, tăng cường các điều kiện thực hiện chương trình; thực hiện chương trình hỗ trợ,giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng các mô hình phối hợp gia đình – nhà trường – cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, chú trọng phát triển loại hình mầm non ngoài công lập. Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
Tăng cường các giải pháp đảm bảo điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường và giảm sỹ số học sinh trên nhóm, lớp (tại các trường mầm non quá tải), chú trọng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trang sắm thiết bị. Tiếp tục tôn tạo cảnh quan, xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, chú trọng xây khu vực để tổ chức cho trẻ chơi với cát và nước nhằm phát triển tư duy”
II. Chỉ tiêu chủ yếu
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:
 Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị 2919/BGD-ĐT ngày 10/8/2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của Bộ của ngành GD&ĐT; Thông báo Kết luận số 683-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy; Nghi quyết 96/2018 /NQQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV; Thông báo Kết luận số 554-TB-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. phương hướng nhiệm vụ GDMN của Sở GD&ĐT, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của UBND huyện Can Lộc, Phòng GD&ĐT, bộ phận MN;
Tăng cường nề nếp, kỹ cương, dân chủ  trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, mở; phòng chống bạo lực trong nhà trường. Tập trung triển khai thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa, tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường, đến lớp
-Tăng cường các giải pháp đảm bảo các điều kiện đáp ứng nhu cầu trẻ đến trường và giảm tỷ số học sinh trên nhóm, lớp.
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan trường học, nâng cao chất lượng PCGDMNT5T. Tôn tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp an toàn, thân thiện. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm khám phá, giáo dục kỷ năng sống cho trẻ.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
          Năm học 2018- 2019 nhà trường tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của phòng GD & ĐT Can Lộc, được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của quý bậc phụ huynh. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ giáo viên từng bước nâng cao chất lượng. Các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác tuyên truyền, vận động chăm lo cho giáo dục MN. Các bậc phụ huynh có sự đổi mới về nhận thức, biết quan tâm đến con cái và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Cơ sở vật chẩt, phòng học tiếp tục được đầu tư để đảm bảo yêu cầu. Đời sống của CBGV đã ổn định, giúp GV yên tâm công tác, là động lực thúc đẩy các hoạt động, các phong trào thi đua của nhà trường. Đặc biệt, tập thể CBGVNV có sự đoàn kết nhất trí cao, BGH làm tốt công tác tham mưu huy động nguồn lưc, XHH giáo dục.
2. Khó khăn:  
          - Là địa phương nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp tỷ lệ giáo dân chiếm 47%  nên đời sống của nhân dân nói chung và các bậc phụ huynh MN nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.
          - Một bộ phận phụ huynh chưa thật sự quan tâm và chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục con cái. Đóng nộp các khoản còn chậm. Cũng như đưa trẻ đến trường.
- Việc ứng dụng các phần mềm dạy học của các GV còn hạn chế.
- Chưa có GV nòng cốt cho cụm, phòng. Kết quả các hội thi còn chưa cao.
II. Chỉ tiêu chủ yếu
  1. Phát triển quy mô nhóm, lớp:
- Duy trì 1 trường mầm non với 2 điểm trường. Tham mưu thành lập trường, nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn xã.
- Tổng số nhóm lớp: 12, trong đó: Nhóm trẻ 2, mẫu giáo 10 lớp (giảm 2 lớp)
- Nhóm trẻ: 2 nhóm, 35 cháu đạt tỷ lệ 17,6 %; không có nhóm trẻ ghép.
- Mẫu giáo: 10 lớp,  tỷ lệ huy động đạt 100%
- Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần: 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 90% trở lên đối với trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, 80% trở lên đối với trẻ NT.
 + Số liệu cụ thể như sau:
0 - < 1
tuổi
 
1 - < 2 tuổi 2 - < 3
tuổi
3 - < 4
tuổi
4 - < 5
 
5 - < 6
tuổi
ĐT
 
ĐT ĐT ĐT ĐT ĐT
50 0 62 0 86 27 101 86 131 111 150 129
 
DỰ KIẾN NHÓM LỚP VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN
 
TT Tên giáo viên Thuộc nhóm lớp Số
cháu
Số cháu đặc biệt Trẻ
trai
Trẻ
Gái
Ghi Chú
1
2
Trần Thị Thu Thủy
Phan Thị Dung
5 tuổi A 43   20 23  
3
4
Trần Thị Thảo
 Nguyễn Thị Thanh Hương
5 tuổi B 43   21 22  
5
6
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Chinh
5 tuổi C 43   19 24  
 
7
8
Trần Thị Mận
Nguyễn Thị Tâm B
4 tuổi A 27   21 6  
9
10
Tô Thị Hoa
Nguyễn Thị Tâm A
4 tuổi B 27   13 14  
11
12
Từ Thị Mai
Đậu Thị Phương
4 tuổi C 24   11 13  
13
14
Trần Thị Vỹ
Lê Thị Long
4 tuổi D 33   14 19  
15
16
Phan Thị Tâm
Nguyễn Thị Thủy
 
3 tuổi A 34   15 19  
17
18
Nguyễn Thị Xuân Thủy
Trần Thị Tú Bình
 
3 tuổi B 36   19 17  
19
20
Nguyễn Thị Thanh Bình
Ngô Thị Ân
3 tuổi C 16   11 5  
21
22
23
Hà Thị Thủy
Nguyễn Thị Hoàn,
 
Nguyễn Thị Hạnh
NT 25-36T 23   14 9  
24
25
Tôn Thị Hạnh
 
Trần Thị Thu
NT 13-24T 4   2 2  
                  Tổng 12 353   180 173  
2. Phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi:
100% trẻ 5 tuổi đến trường MN và được chuẩn bị tốt tâm thế vào lớp 1.
- 100% trẻ ăn BT, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thấp còi 5 tuổi xuống dưới 4%.
- Giữ vững đơn vị đạt chuẩn PCGDMNTNT
- 3/3 lớp 5 tuổi được làm quen với máy vi tính. Có đồ dùng đồ chơi đầy đủ.
3. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- 100% số trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường MN, mức ăn BT: 15.000đ/ngày/trẻ. (MG 1 bữa chính và một bữa phụ, NT 2 bữa chính và 1 bữa phụ), trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì có chế độ ăn riêng.
- 100% trẻ được cân đo lên biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm và khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm, trẻ SDD thể nhẹ cân được theo dõi hàng tháng.
- 100% GV tham gia trồng rau sạch cung cấp cho trẻ ăn bán trú.
- 100% trẻ thói quen vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.
- 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được chải răng hàng ngày.
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi độ 1 giảm xuống dưới 4%
- 100% trẻ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- Trường được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
- 100% trẻ được đánh giá theo mục tiêu phát triển, qua các chủ đề.
- 100% lớp tham gia các hội thi trong năm do nhà trường tổ chức.
- 100% trẻ được tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề: GD ATGT, GDBV môi trường, GD phát triển VĐ....
- 90% trở lên trẻ phát triển đạt các yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.
- Tổ chức phong trào thao giảng vào những ngày lễ 20/11, 8/3 (mỗi giáo viên 2 tiêt) dự giờ 4 tiết/1GV/ năm.
- 100% trẻ được tham gia ngày hội TDTT.
4. Bồi dưỡng đội ngũ:
- 100% CBQL, GV hoàn thành tốt chương trình BDTX theo kế hoạch năm học.
- Tổ chức ít nhất 18 chuyên đề cấp trường.
- 100% CBQL, 90% giáo viên có khả năng khai thác, ứng dụng tốt CNTT vào thiết kế, tổ chức hoạt động, mỗi 1 GV trong năm học có ít nhất 2 bài viết đăng trên trang wed của trường.
- Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường
- Tăng cường cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi giao lưu cuối chủ đề, các hoạt động khám phá trải nghiệm.
- Tổ chức tốt hội thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường tham gia hội thi cấp huyện đạt kết quả cao. Phân đấu đạt tốp 7.
- 100% CBQL và GV được đánh giá thực chất theo Chuẩn nghề nghiệp. Trong đó: HT: XS, 1 PHT: XS; 1HP : K . 5 GV xếp loại XS, 15 GV xếp loại khá và 6 GV xếp loại TB.
- 100% CB, GV, NV không vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
 - Đặt đủ 3 loại báo: Nhân dân, Hà Tĩnh, Giáo dục thời đại và tổ chức cho CBGV, NV đọc báo thường xuyên.
     - 100% CBQL, GV đảm bảo chế độ tiền lương và các chính sách khác theo quy định.
+ Mức phụ cấp cô nuôi dưỡng và giáo viên hợp đồng chi trả từ 2.300.000- 2.500.000đ/người/tháng.
5.  Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
+ Tham mưu xây dựng thêm 12 phòng học, các phòng chức năng đạt tiêu chuẩn theo TT 02 và 1 bếp ăn đảm bảo quy trình bếp một chiều với trang thiết bị đầy đủ hiện đại.
+ Xây dưng cảnh quan môi trường cho trẻ hoạt động đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. Đáp ứng với môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm. 
- Mua sắm đồ dùng đồ chơi, đồ dùng phục vụ bán trú đầy đủ, đảm bảo yêu cầu.
- Có đủ các phòng chức năng theo quy định.
- 100% nhóm lớp có đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- 100% công trình vệ sinh sử dụng tốt.
- Sử dụng có hiệu quả vườn rau, vườn hoa,
* Cảnh quan môi trường xếp loại tốt.
6. Công tác kiểm tra.
- Phấn đấu số giáo viên được kiểm tra việc thực hiện nhà giáo: 8/26GV, tỉ lệ 31%, kiểm tra chuyên đề: 25/25 GV. Đảm bảo 100% được kiểm tra trong năm học.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ bán trú: 3 lần/năm.
- Kiểm tra hồ sơ tài chính: 2 lần/năm.
- Kiểm tra, kiểm kê tài sản, đồ dùng đồ chơi: 2 lần/năm.
- Kiểm tra đột xuất 100% GV, NV.
 7.  Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
          - Tiếp tục hoàn thành công tác tự đánh giá.
          - Cuối năm học hoàn thành công tác tự đánh giá thu thập các minh chứng đầy đủ theo từng tiêu chí.
 8. Công tác thi đua.
* Tập thể:   Trường: “Tập thể Lao động tiên tiến”
                   Công đoàn: “Vững mạnh xuất sắc.”
* Cá nhân: 03 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: Lao động tiên tiến: 18.
III. Nhiệm vụ, giải pháp:
1.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tăng cường nề nếp, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở GDMN, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong nuôi dưỡng CSGD trẻ.
2. Bố trí số trẻ/nhóm, lớp đúng quy định theo Điều lệ trường MN. Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. Tăng cường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình phù hợp với điều kiện của từng trường; chú trọng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá, xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ 5 tuổi được tham quan dã ngoại. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu cuối chủ đề.
Tiếp tục triển khai các trò chơi dân gian, làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh để lồng ghép vào hoạt động chăm sóc GD trẻ. Lồng ghép kỷ năng giao tiếp có văn hóa yêu thương tôn trọng mọi người.
3. Làm tốt công tác tham mưu để thành lạp nhóm trẻ tư thục đên địa bàn xã.
Tiếp tục tăng cường điều kiện thực hiện có hiệu quả các chuyên đề “Giáo dục vệ sinh cá nhân”, “Giáo dục phát triển vận động”, “Giáo dục an toàn giao thông”; tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
4. Tăng chế độ đảm bảo khẩu phầndinh dưỡng cho trẻ, có chế độ ăn riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì. Tập trung nâng cao chất lương bán trú đảm bảo vệ sinh ATTP, đảm bảo chế độ ăn hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại thông tư 01/ VBHN-BGD ĐT ngày 21/01/2017. Thực hiện tốt công tác phòng chồng suy dinh dưỡng, chú trọng rèn kỷ năng sống giáo dục có văn hóa thông qua bữa ăn, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
Tổ chức kiểm tra sức khỏe đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của tổ chức y tế thế giới( cân nặng, chiều cao theo tuổi( trẻ 01-60 tháng ) hoặc BMI theo tuổi trẻ từ 61 tháng trở lên)
5. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác ở mỗi CBGV, NV. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tiếp tục  tạo cơ hội, động viên, khuyến khích toàn thể CBGV, NV ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
6. Nâng cao năng lực đội ngũ CBGV,NV Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi giáo viên và cán bộ quản lý có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của ngành. Tiếp tục đổi mói công tác quản lý. Thục hiện  nghiêm tục về các quy định quản lý tài chính, quy chế dân chủ, mua sắm thiết bị và các khoản thu trong nhà trường. Thực hiện tốt về đạo đức nhà giáo, các điều kiện đảm bảo trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
7. Chỉ đạo thực hiện BDTX giáo viên theo Chương trình BDTX giáo viên mầm non. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường hình thức theo khối, tổ, nhóm, tập trung, qua mạng; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” cho CBQL, GV toàn trường. Tăng cường các giải pháp bồi dương đội ngũ giáo viên giỏi,giáo viên nòng cốt cho trường cho cụm. Tổ chức tốt hội thi GVG cấp trường, thi làm đồ dùng đồ chơi tham gia hội thi cấp huyện. Tăng cường kiểm tra đánh giá các nhóm lớp việc thực hiện các quy định về môi trường GD an toàn lành mạnh , thân thiện phòng chống bạo lực học đường.
Nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường MN, theo TT 16/2018/TT BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định kiểm định chất lượng GD và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường MN.
8. Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ quản lý theo chuẩn. Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong các nhà trường.  Đổi mới hình thức và hoạt động kiểm tra giáo dục, hoạt động tự kiểm tra trong  nhà trường, nâng cao hiệu quả hoạt động  của ban kiểm tra nội bộ của trường học, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai trong nhà trường .  
9. Tập trung huy động nhiều nguồn lực tranh thủ dự án đầu tư để củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2018-2019.  Thường xuyên kiểm tra điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động vui chơi tại trường.
Thực hiện tốt công tác xây dựng vườn trường trồng cây bóng mát , trồng rau phục vụ ăn bán trú
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ; tiếp tục thực hiện tốt quản lý mua sắm và các khoản thu trong nhà trường.
         10. Nâng cao chất lượng PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi; thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường MN, chú trọng công tác tự đánh giá đúng thực chất, khách quan.
         Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các nhóm lớp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toan, lành mạnh thân thiện, phòng chống bạo lục đường, xâm hại trẻ em.
11. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.
12. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ CBGV, NV, nhất là Luật ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, bão lụt./.
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                     
  Nguyễn Thị Hương   
 
 
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                         KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
                                            Phạm Quốc Đạt
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Lộc, ngày    tháng 8  năm 2018
 
 
 
DỰ KIẾN CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Tháng, năm Nhiệm vụ trọng tâm
 
 
 
 
8/2018
-  Làm tốt các công tác tuyển sinh, XD kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và các điều kiện khác cho năm học mới.
- Tổ chức ngày tựu trường
- Tổ chức tốt hội nghị triển khai nhiệm vụ bậc học MN năm học 2018-2019 cấp  cấp trường.
- Tổng hợp kết quả tuyển sinh trẻ mầm non 
 
 
 
 
 
9/2018
- Tổ chức khai giảng năm học mới,  
- Duyệt kết quả và hồ sơ tuyển sinh, kế hoạch năm học, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN; chức danh tổ trưởng, tổ phó các trường năm học 2018-2019. Tại phòng.
- Triển khai thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn.
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1 cho trẻ (ngày 14/9/2018)
- Chỉ đạo tổ  đăng ký thi đua năm học 2018-2019.
- Triển khai công tác điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN, hoàn thành số liệu đầu vào PCGDMN. Tổ chức tự kiểm tra, hoàn thành các loại hồ sơ phổ cập, báo cáo số liệu đề nghi huyện kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mùa chữ năm 2018 (trước 30/9/2018)
- Kiểm tra chuyên đề giáo viên.
- Nộp các loại BC: báo cáo cân đo lần 1, báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ lần 1, báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 nộp về Phòng ngày 20/9/2018.
- Đánh giá xếp loại tháng 9
 
 
 
 
10/2018
- Đón đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện (05/10/2018); Hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục- XMC năm 2018.
- Chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở các tổ chuyên môn.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký XD trường MN đạt chuẩn quốc gia năm học 2018-2019, nộp tờ trình, đề án về Phòng ngày 05/10/2018.
- Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị các điều kiện cho công tác kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Đăng ký đề tài SKKN năm học 2018-2019
- Kiểm tra chuyên đề  giáo viên.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (15/10/2018)
- Đánh giá xếp lọa tháng 10
 
 
11/2018
- Tổ chức các hoạt động trong các trường mầm non chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018).
- Kiểm tra chuyên toàn diện giáo viên.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Thi làm dồ dùng đồ chơi
- Kiểm tra các hoạt động
- Đánh giá xếp loại tháng 11
 
 
12/2018
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên.
- Tổ chức cân đo, lên biểu đồ sức khỏe lần 2 cho trẻ (14/12/2018)
- Nạp báo cáo, tổng hợp số liệu sơ kết kỳ 1; BC cân đo (20/12/2018)
- Tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho sơ kết học kỳ I.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/12/2018)
- Tổ chức chấm SKKN cấp trường.
- Kiểm tra một số hoạt động
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019
- Xếp loại tháng 12
 
 
01/2019
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện giáo viên
- Kiểm tra thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non theoThông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ GDĐT.
- Tham mưu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Xếp lạo tháng 1/2019.
 
02/2019
 
- Kiểm tra chuyên đề, KT toàn diện GV
- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất
-  Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (28/02/2019).
- Xếp loại  tháng 2
- Kiểm tra các hoạt động.
 
 
3/2019
- Tổ chức “Ngày hội thể thao” cấp trường.
- Kiểm tra chuyên đề,KT toàn diện GV
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ (15/3/2019).
- Tham gia hội thi sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi
- Tổ chức chuyên đề cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3)
- Xếp loại tháng 3
 
4/2019
- Tham mưu xã tổ chức kiểm tra trường chuẩn quốc gia, làm tờ trình đề nghị huyện kiểm tra trường chuẩn QG nộp về Phòng GDĐT ngày 25/4/2019. Huyện kiểm tra trường chuẩn QG.
- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường (17/4/2019).
- Xếp loại tháng 4
 
 
 
 
5/2019
- Tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Nhập bổ sung số liệu vào phần mềm cáo số liệu phổ cập GDMNT5T năm học 2018-2019
- Kiểm tra trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, nộp hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra.
- Chỉ đạo công tác tổng kết, thi đua cuối năm, làm báo cáo, tổng hợp số liệu cuối năm, chấm điểm thi đua, báo cáo cân đo lần cuối, nộp về Phòng ngày 16/5/2019.    
- Đón đoàn của tỉnh kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra đánh giá thi đua cuối năm học.
- Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2018-2019
- Xếp loại tháng 5.
 
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- CBGV,NV trường MN;                                                                     
- L­ưu: VT.                                                                            Nguyễn Thị Hương                      
                                                                                            
 
 
 
 
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL, GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2018 – 2019

 
 
 

TT Họ và tên Chức vụ Công việc đảm nhiệm
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
BTCB-HT
- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch trong năm học.
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
- Thành lập và ra quyết định các tổ trong nhà trường.
- Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển.
- Khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo qui định.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản của nhà trường.
- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường.
- Quyết định khen thưởng, đánh giá các nội dung: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ GD-ĐT qui định.
- Làm công tác tham mưu xây dựng CSVC, chế độ chính sách cho GV, NV.
- Tham gia hoạt động giáo dục 2 tiết/tuần.
- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ.
- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
- Phân công, kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động trong nhà trường.
2 Đặng Thị Châu Vân P.BT
P.HT1
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Chỉ đạo chuyên môn Mẫu giáo. Các hoạt động VHVN trong nhà trường, các hoạt động bề nổi, các hội thi trong năm. Chỉ đạo trang trí nhóm lớp, góc tuyên truyền, …
- Bồi dưỡng GVG các cấp, hướng dẫn viết SKKN. Phụ trách KĐCL giáo dục.
- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn MG
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần. bồi dưỡng giáo viên yếu kém,
- Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
- Phu trách tài liệu trẻ, GV
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc
 
 
 
 
 
 
P.HT2
- Là người giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
- Điều hành các hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
- Phụ trách chuyên môn NT, Phụ trách bán trú, VSMT, xây dựng cảnh quan, lao động.
- Phụ trách phần mềm công tác Phổ cập GDMNTNT, phần mềm quản lý công chức.
- Điều hành công tác lao động tập thể của nhà trường.
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ.
- Tham gia hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.
-Cùng với PHT1 Hoàn thành các loại hồ sơ tuyển sinh, danh sách trẻ nhóm lớp.
 
4 Nguyễn Thị Xuân Thủy TPCMMG, TBNC
 
- Phụ trách lớp 3 tuổi B, tổ phó CMMG, BCH CĐ, chỉ đạo mặc đồng phục trẻ, đồng phục GV vào các ngày quy định. Dạy CĐ cấp trường. Cùng với TTCM chỉ đạo các HĐ về chuyên môn. Cùng CTCĐ bàn bạc về các chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ cho tập thể CBGV, NV trong trường, phụ trách công tác nữ công
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
5 Phan Thị Tâm GV - Trường ban TTND, làm nhiệm vụ công tác kiểm tra trường học theo đúng thẩm quyền của mình. Phụ Trách lớp 3 tuổi A, chỉ đạo công tác xây dựng vườn trường phía sau, vệ sinh khối 3 tuổi. Có nhiệm vụ nhắc nhở công tác VS phong quang trường lớp. Thư ký hội đồng
6 Tô Thị Hoa CTCĐ - Phụ trách lớp 4 tuổi B – CTCĐ - Chỉ đạo, phát động tốt các hoạt động Công đoàn; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động chi em tham giao vào các hoạt động tập thể, “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực” Chỉ đạo nhắc nhở GV tăng cường đưa bài hát dân ca TC dân gian vào dạy trẻ. Trong năm học phát động một công trình nhỏ tặng nhà trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019.
7 Nguyễn Thị Tâm A GV Phụ trách lớp 4 tuổi B. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Hoa mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ Công đoàn.
8
 
 
 
Nguyễn Thị Phương TT
CM
MG
 
- Phụ trách lớp 5 tuổi C, TTCMMG, BD GV MG; theo dõi chất lượng trẻ MG; Phối hợp triển khai các chuyên đề về MG. Tổ chức Sinh hoạt CM theo quy định. Dạy CĐ cấp trường, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi. HD chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường MN.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
9 Nguyễn Thị Chinh GV - Phụ trách lớp 5 tuổi C. Có trách nhiệm hỗ trợ, phụ giúp các công việc thay Đ/c Phương mỗi khi Đ/c làm nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường.
10 Phan Thị Dung GV Phụ trách lớp 5 tuổi A 
Quản lý, cắt tỉa bồn hoa cây cảnh.
11 Trần Thị Thảo GVHĐ Phụ trách lớp 5 tuổi B
Phụ trách các chương trình VN trong nhà trường, phụ trách bật nhạc buổi sáng.
12 Trần Thị Mận GV Phụ trách lớp 4 tuổi B – Chịu trách nhiệm công tác vệ sinh khối 4 tuổi. Nhắc nhở các thành viên trong khối 4 tuổi công tác vệ sinh, bồn hoa cây cảnh trong nhà trường. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường,
13 Từ Thị Mai TPCMGV Phụ trách lớp 4 tuổi C chỉ đạo tập VN cho cô và trẻ vào các ngày lễ hội. Phối hợp tốt với CĐ, xây dựng cảnh quan môi trường.
- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi cấp huyện năm học 2018-2019
14 Nguyễn Thị Thủy GV Phụ trách lớp 3 tuổi A. Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động thể thao trong nhà trường. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở một số Đ/c còn đi chưa đúng giờ.
15 Trần Thị Tú Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi B. Phụ trách vườn rau, báo cáo lên BGH và nhắc nhỡ những lớp có vườn rau chưa đảm bảo.
 
16 Nguyễn Thị Thanh Hương GV Phụ trách lớp 5 tuổi B - Tạo khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường, Tham gia và chỉ đạo các hoạt động xây dựng môi trường trong và ngoài lớp. Báo cáo lên BGH và nhắc nhở những lớp chưa kịp thời
17 Hà Thị Thủy GV TTCMNT Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A. Tham gia các hoạt động VHVN cho cô và trẻ. Chịu trách nhiệm XDMT khối nhà trẻ
18 Đậu Thị Phương GV Phụ trách lớp 4 tuổi C, Phụ trách nhiệm cắt tỉa bồn hoa cây cảnh luôn đẹp và sạch sẽ.
19 Nguyễn Thanh Bình GV Phụ trách lớp 3 tuổi C
Phụ trách bồn hoa trước lớp luôn sạch sẽ. nhắc nhỡ các lớp tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại cụm Mỹ yên
20 Nguyễn Thị Hoàn GV - Phụ trách NT 25-36TA  - Chịu trách nhiệm vệ sinh khối NT. Hỗ trợ đ/c Thủy khi làm công tác chuyên môn
 
21 Trần Thị Thu Thủy GV Phụ Trách lớp 5 tuổi A, - Chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc làm vườn rau phù hợp theo mùa
22 Tôn Thị Hạnh GV - Phụ trách NT25 -36TB
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
23 Trần Thị Thu GV - Phụ trách NT 13-24T
- Tuyên truyền, vận động, duy trì trẻ NT ra lớp.
24 Nguyễn Thị Tâm B GVHĐ Phụ trách lớp 4 tuổi A, chịu trách nhiệm trang trí trong và ngoài lớp theo MTGD lấy trẻ làm trung tâm
25 Nguyễn Thị Thúy GVHĐ Phụ Nhóm trẻ 25-36T. Làm công tác văn thư, lưu trữ văn bản đi – đến..
26 Nguyễn Thị Hạnh GVHĐ Phụ trách nhóm trẻ 25-36 tháng A
27 Ngô Thị Ân GV Phụ trách lớp 3TC ( cụm Mỹ yên)
28 Trần Thị Vỹ GV Phụ trách lớp 4 tuổi D ( cụm Mỹ yên)
29 Lê Thị Long GV Phụ trách lớp 4 tuổi D ( cụm Mỹ yên)
30 Lê Thị Thanh Long NV Kế toán trường, phu trách bán trú, chế độ chính sách, đảm bảo lương kịp thời cho tập thể CBQLGV, phụ trách CNTT
31 Nguyễn Thị Hà NV y tế
TPVP
TT tổ VP, Phụ trách công tác cân đo, vệ sinh toàn trường, Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ cho GV- các cháu, chỉ đạo phòng tránh các dịch bệnh trong năm hoc, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ, sơ kết, tổng  kết và báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định hiện hành.
Phối hợp làm tốt công tác bán trú, tuyên truyền phòng bệnh trẻ em, ..
Nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các nội dung của hoạt động y tế.
32-35     Đ/c Hoàng Thị Mai: TT tổ nuôi dưỡng.
- Thực hịên đúng chức trách nhiệm vụ cô nuôi, tham gia xây dựng thực đơn, đảm bảo chất lương bán trú, chất lượng bữa ăn cho cô và trẻ.
- Tự giác lao động khu vực VS được phân công.
 
 
Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- Cấp ủy, BGH;
- Trưởng các đoàn thể,các tổ CM;                                            
- Lưu VT.                                                                                              
    Nguyễn Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      UBND HUYỆN CAN LỘC
 TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LỘC

 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH
 HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019
( Thời gian 1 buổi,  sáng ngày 29/8/2018)
Thời gian Nội dung Người điều hành
7h-7h15’ Đón tiếp đại biểu Nguyễn Thị Ngọc – PHT
7h15’- 7h 25’ Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần, giới thiệu chủ trì, thư ký Hội nghị. Thông qua chương trình hội nghị Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7hh25’-7h33’     Khai mạc giới  thiệu đại biểu Đặng  Thị Châu Vân - PHT
7h33’- 8h Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Nguyễn Thị Hương
8h – 8h20’  Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 -2018; phát động phong trào thi đua 2018 -2019. Tô Thị Hoa, CTCĐ
8h 20’ – 8 h35’ Báo cáo hoạt động của Ban thành tra nhân dân năm học 2017 -2018, kế hoạch nhiệm vụ 2018 -2019 Phan Thị Tâm. Trưởng ban thanh tra nhân dân
8h35’ – 9h Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận về các báo cáo trình bày tại Hội nghị và các Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ tham quan học tập. Tô Thị Hoa, CTCĐ
9h- 9h20’ Thảo luận Chủ trì Hội nghị
9h20 – 9h35’ Ý kiến chỉ đạo của cấp huyện
 
Đ/C Nguyễn Thị Hương, HT
9h35 - 9h50’ Ý kiến phát biểu của Địa Phương NguyễnThị Hương, HT
  Thi Đua khen thưởng Nguyễn Thị Hương
9h50 – 10h5’ Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hiệu trưởng về các ý kiến chỉ đạo của Đại biểu và Thảo luận của CBGVNV NguyễnThị Hương, HT
10h05’ – 10h20’ Thông qua  Nghị quyết của Hội nghị Phan Thị Tâm, Thư ký
10 h 20’ – 10 h 30’  Biểu quyết các chỉ tiêu Nguyễn Thị Hương, HT
10h30’- 10h40’ Chia tay GV chuyển trường Tô Thị Hoa, CTCĐ
10 h40 – 10h50’ Bế mạc Hội nghị Nguyễn Thị Hương, HT
 
* Chủ trì: 1. Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng
                              2.Tô Thị Hoa. Chủ tịch Công đoàn
                             3. Đặng Thị Châu Vân, Phó hiệu trưởng
* Thư kí: Phan Thị Tâm; Nguyễn Thị Phương, GV MG 5 tuổi.
* Ma két, âm thanh: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Chuẩn bị CSVC, Giấy mời: Đặng Thị Châu Vân, Tô Thị Hoa
* Trang trí, Đời sống: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương
* Tiếp khách: Nguyễn Thị Xuân Thủy, Trần Thị Thảo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn