Chào mừng năm học mới
móc treo

HỘI NGHỊ CHI BỘ NĂM HỌC 2016-2017

Thứ sáu - 26/08/2016 06:46
HỘI NGHỊ CHI BỘ ĐẦU NĂM

HỘI NGHỊ CHI BỘ ĐẦU NĂM

Theo kế hoạch của Phòng GD-ĐT- Đảng ủy xã Xuân Lộc chiều ngày 26 tháng 8 năm 2016 trường MN Xuân lộc tổ chức hội nghị Chi bộ đầu năm, về dự hội nghị có các đồng chí Trần Đình Minh Bí thư Đảng ủy xã, cùng toàn thể Cán bộ đảng viên trong nhà trường. Đồng chí Phạm Thị Hằng BTCB đã báo cáo những hoạt động của chi bộ hoàn thành trong năm học 2015-2016 và Phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ trong năm học 2016- 2017 với nhiều công việc trọng trách mà Chi bộ phải thực hiện trong thời gian tới.
 ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN LỘC                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 CHI BỘ TRƯỜNG MN                             
 

    Số: 03/BC - CB                                  Xuân Lộc, ngày 20  tháng 8  năm 2016
 
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM HỌC 2015- 2016
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG
TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017
 
PHẦN THỨ NHẤT
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG
TRONG NĂM HỌC 2015- 2016
 
Năm học 2015 – 2016 tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội XII của đảng về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Nghị quyết 05/2011/NQ - TU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của BCH  đảng bộ tỉnh Hà Tỉnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo.  Nghị quyết 05/NQ – HU ngày 17/8/2011 của ban thường vụ huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tiếp theo. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 10 – CT/TW của bộ chính trị về nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Thực hiện các NQ của đảng bộ xã Xuân Lộc, chi bộ trường mầm non Xuân Lộc khắc phục mọi khó khăn hạn chế, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung phát triển toàn diện vững chắc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, thực hiện chương trình giáo dục MN, thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển của trẻ năm tuổi. Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, thực hiện tốt đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn, tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nâng cao chất lượng đội ngủ. Đảm bảo chế độ chính sách cho CBGV,NV theo quy định. Huy động nguồn lực để xây dựng trường chuyển đổi sang công lập. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy cùng với sự nổ lực phấn đấu của các đ/c đảng viên, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường và công đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015– 2016 như sau:
I. Về công tác tổ chức:
- Năm học 2015 – 2016 chi bộ có: 17 đ/c đảng viên; tỷ lệ: 51,7 % ( tăng 10 %)
- Tổng số CBGV,NV: Năm học 2015 – 2016 có 17 đảng viên, trong đó có 16 đ/c biên chế nhà nước, 1 đ/c hợp đồng dài hạn.
- Tổng số nhóm/lớp và học sinh: Năm học  2015 – 2016 toàn trường có: 15 nhóm lớp trong đó có 11 lớp mẫu giáo và 4 nhóm trẻ. Về học sinh có 426 cháu ( kể cả cháu ngoại xã đến học);  trong đó 76 cháu nhà trẻ; tỷ lệ 32,3 % ( tăng 26 cháu so với năm học trước), mẫu giáo 350 cháu; tăng 15 cháu tỷ lệ 100%
II. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ:
* Kết quả đạt được:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
a. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt kế hoạch phát triển vượt chỉ tiêu huy động của phòng GD – ĐT về MG: 98% ( Đang có 1 số cháu 3 tuổi chưa ra lớp); NT: 29,5%, cuối năm đạt 32,3%
b. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc GD trẻ ở các độ tuổi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non  ở 11 lớp mẫu giáo và 4 nhóm trẻ.
- Thực hiện tốt công tác GDPCMNTNT, huy động trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 100%, tham mưu mua sắm đủ 124 danh mục tối thiểu qua kiểm tra của Sở GD và của UBND huyện trong  năm học  2015- 2016 đã được công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT.
- Lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục vệ sinh ATTP, GDATGT, GDBVMT; giáo dục tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường, biển hải đảo vào trong nhà trường. Triển khai tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, năm qua toàn trường có 26/31 CBGV,NV biết sử dụng CNTT vào trong công tác quản lý, chăm sóc và GD trẻ đạt tỷ lệ  82,6%.
- Làm tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, phối hợp với trạm y tế làm tốt công tác tiêm chủng, uống vắc xin, thuốc tẩy giun, khám sức khỏe định kỳ và phòng chống các dịch bệnh do vi rút gây ra như chân - tay - miệng, bệnh sởi, thủy đậu….cho trẻ. Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khơi thông cống rảnh để đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú 100%, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn trường về thể nhẹ cân: 5,0%; thể thấp còi 5,5%.( giảm 0,9 % so với đầu năm học)
- Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng đảm bảo trường xanh – sạch – đep .
- Nhà trường thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác VSATTP thực hiện tốt thông tư 22/2013/TT - BGD&ĐT và BYT về hướng dẫn đánh giá công tác y tế trường học, nhà trường được cấp giấy phép bếp ăn đạt tiêu chuẩn VSATTP.
- Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo công văn 887/SGD&ĐT.
- Chất lượng GD được nâng lên rõ rệt qua đánh giá khảo cuối năm học: loại đạt yêu cầu: 96, chưa đạt yêu cầu 4 % .
c. Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường trong công tác tham mưu, xây dựng CSVC
- Huy động các nguồn lực của đại phương, của phụ huynh mua sắm trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu trong việc thực chương trình GDMN mới và công tác PCGDMNTNT..
- Huy động ngày công lao động của phụ huynh 100 ngày công san đất và quy hoạch lại vườn rau.
e. Lãnh đạo và chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và bỗi dưỡng đội ngũ.
- Thực hiện tốt chỉ thị 40/CT của ban bí thư trung ương đảng về việc nâng cao chất lượng đội ngủ nhà giáo. Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” theo chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị gắn với thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, chi bộ đã tập trung tốt nhiệm vụ xây dựng và bồi dưỡng giáo viên.
- 100% CBGV,NV tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
- 100% CBGV,NV tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề của trường, của cụm, tham gia học tập các lớp tại chức từ xa để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ đến nay có 4 đ/c đại học; 6 đ/c cao đẳng nâng tỷ lệ trên chuẩn đạt 65,2% ( tăng 20% so với năm học trước).
- Tăng cường công tác thăm lớp dự giờ để phát hiện những giáo viên yếu để bồi dưỡng về chuyên môn, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi để dự thi cấp huyện. Trong năm học qua có 2 đ/c đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, ( tăng 1 đ/c).Có 14 đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm đã có kết quả rỏ nét. Trong nhiệm kỳ qua có 18 đề tài dự xét cấp trường có 18 đề tài xếp bậc 4, bậc 3 cấp trường, chọn 6 được dự xét cấp huyện kết quả có 5 đề tài đạt B3,B4cấp huyện.
- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra hoạt động dạy và học, xây dựng kỷ cương nề nếp nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
- Công tác xã hội HGD, khuyến học được chi bộ quan tâm chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, GD đạo đức pháp luật cho CBGV,NV.
2. Kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
a. Công tác chính trị tư tưởng:
- Tập trung bồi dưỡng đảng viên trẻ, bồi dưỡng về lý luận chính trị, về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham gia học tập chuyên đề nghị quyết đảng các cấp, làm bài thu hoạch đầy đủ có 100% số  bài đạt loại tốt, khá.
- Chi bộ đã tổ chức cho CBGV, đảng viên học tập nâng cao nhận thức về chính trị bằng cách thông qua các tài liệu: “ Thông tin tư tưởng, báo hà tĩnh, báo nhân dân”. Mỗi một đảng viên trong chi bộ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.
b. Công tác xây dựng đảng:
- Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt 1 tháng 1 lần vào đầu tháng, ra nghị quyết tập trung lãnh đạo nhà trường và công đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm học, tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 tháng 1 lần với các nội dung quan trọng, phù hợp với đặc điểm chi bộ trường mầm non.  6 tháng và cuối năm chi bộ tổ chức đánh giá phân loại đảng viên. Trong  năm học vừa qua chi bộ xếp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 88,8 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên khen thưởng.
- Công tác phát triển đảng được chi bộ hết sức chú trọng và thực hiện nghiêm túc  coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trong năm học vừa qua chi bộ đã chuyển kết nạp chính thức cho 2 đ/c và có 2 đ/c đang trong thời gian theo dỏi.
c. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể:
- Chi bộ đã lãnh đạo và có định hướng cụ thể cho công đoàn hoạt động tốt đảm bảo chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt phù hợp, phát huy tính năng động sáng tạo, phát huy vai trò dân chủ của mỗi CBGV,NV. Phong trào khuyến học khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh.
- Phong trào vì người nghèo ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các gia đình chính sách được các đoàn viên tham gia đầy đủ với tổng số tiền trong năm học 2.000.000 đồng. Nhân ngày 27/7 tặng quà cho bác Hảo- Xóm Bình yên thương binh tiêu biểu , suất quà trị giá 300. 000 đồng.
III. Một số hạn chế khuyết điểm
a. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Sự chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ chưa có hiệu quả, một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai còn gặp nhiều khó khăn, việc tham mưu xây dựng cơ sở vất chất cho nhà trường có đủ phòng học còn chậm, một bộ phận giáo viên trình độ chuyên môn còn thấp chưa đi vào chiều sâu, chưa sáng tạo đổi mới trong phương pháp giảng dạy và làm đồ dùng đồ chơi.
-  Công tác kiểm tra nội bộ thiếu sâu sát, cụ thể: hiệu lực hiệu quả chưa cao.
- Đội ngũ CBGV chưa đồng đều, một số giáo viên còn hạn chế về năng lực, tinh thần trách nhiệm ý thức chưa cao.
- Hoạt động công đoàn còn đơn điệu, hiệu quả chưa cao, chưa đi vào chiều sâu.
b. Về công tác xây dựng đảng
- Vai trò chỉ đạo của chi bộ trong việc tham mưu chưa có hiệu quả.
- Chất lượng sinh hoạt thường kỳ của chi bộ sự tham gia đóng góp ý kiến của các đảng viên trẻ còn hạn chế.
- Tinh thân phê và tự phê ở một số cán bộ đảng viên còn thấp, còn ngại va chạm, né tránh, chưa dám đấu tranh để thể hiện rõ tính đảng của mình trong sinh hoạt, hội hòa.
        - Một số cán bộ,  giáo viên vùng Thiên chúa Giáo chưa đúng vào hàng ngủ của Đảng
          Những hạn chế, khuyết điểm trên đây trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay, đánh giá đảng viên chưa được sâu sát cụ thể, còn mang tính nể nang.
 
                                              PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
I. Phương hương chung:
Năm học 2016 - 2017, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05/2011/NQ - TU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của BCH  đảng bộ tỉnh Hà Tỉnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo, cũng cố vững chắc kết quả PCGDMNTNT. Thực hiện tốt các NQ của đảng bộ xã Song Lộc, chi bộ trường mầm non Song Lộc khắc phục mọi khó khăn hạn chế, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung phát triển toàn diện vững chắc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển của trẻ năm tuổi, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng độ tuổi, đưa chất lượng chăm sóc GD trẻ đi lên.
II .Các mục tiêu cụ thể:
1. Thực hiện kế hoạch phát triển:
- Toàn trường có 15 nhóm lớp trong đó có 11 lớp mẫu giáo và 4 nhóm trẻ. Tổng số học sinh toàn trường có 433 cháu trong đó MG: 358 cháu; NT: 84 cháu
- Tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ đạt 36 %; MG: 100%
2. Chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục
- 100% nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN.
- Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn trường về thể nhẹ cân: 4 %; thấp còi 4,5%
- 100% trẻ đến trường được chăm sóc nuôi dưỡng và được ăn tại trường.
- 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.
- Thực hiện tốt thông tư  22/2013/TT - BGD&ĐT và BYT về hướng dẫn đánh giá công tác y tế trường học. Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN, 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- Tiếp tục giữ vững PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng GD 100% trẻ 5 tuổi đủ các điều kiện vào học lớp 1.
- Thực hiện tốt các chuyên đề thiết thực, các buổi học chính trị, NQ và chỉ thị của các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng GD trẻ ở các độ tuổi, thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng GD, bộ chuẩn phát triển cho trẻ em năm tuổi.
3. Bồi dưỡng đội ngũ CBGV,NV
- Trình độ CBGV,NV đạt chuẩn là: 100%; trên chuẩn 90%
- Nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện, cấp tỉnh
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3
- Giáo viên giỏi huyện:         6
- Lao động tiên tiến:             14
- Lao động giỏi:                     3
4. Về xây dựng cơ sở vất chất:
- Mua sắm các trang thiết bị, các đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo đầy đủ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, cho công tác PCGDMNNT.
5. Công tác xây dựng đảng
- Bồi dưỡng kết nạp:  2 đoàn viên ưu tú vào đảng.
- Phấn đấu chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nhà trường và công đoàn thực hiện tốt kế hoạch phát triển.
- Làm tốt công tác điều tra rà soát số trẻ trong độ tuổi để có biện pháp huy động trẻ đến trường đạt tỷ lệ huy động.
- Thực hiện đúng các văn bản quy định của cấp trên.
- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác vận động trẻ đến trường.
- Tham mưu xây dựng CSVC đảm bảo đủ các điều kiện để CSGD trẻ.
2. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng chương trình.
* Chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng
- Nâng cao chất lượng các bữa ăn cho trẻ, tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú 100% có chất lượng để nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống.
- Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh ATTP trong nhà trường.
- Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đủ tiêu chuẩn để vào phục vụ trẻ bán trú theo công văn 887/SGD&ĐT.
- Phối kết hợp với trạm y tế, các ban ngành để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, công tác phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra dể lây lan nguy hiểm tới tính mạng của trẻ như chân - tay  -miệng, cúm, sốt xuất huyết ….trong trường MN.
- Thường xuyên kiểm tra môi trường cho trẻ hoạt động để đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ khi đến trường.
- Thực hiện tốt thông tư 22/2013/TTLT -BGD,BYT về đánh giá công tác y tế trường học.
* Thực hiện chương trình GDMN
- Chỉ đạo 11 lớp MG và 4 nhóm trẻ thực hiện chương trình GDMN.
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non ở các độ tuổi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất về chất lượng đội ngũ để thực hiện chương trình GDMN đạt kết quả cao.
- Tiếp tục củng cố vững chắc công tác PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường, lồng ghép thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Tiếp tục mua sắm bổ sung các danh mục thiết bị tổi thiểu theo quy định.
- Triển khai tốt chuyên đề " nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", chương trình BDTX cho giáo viên.
- Đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi vào trong các hoạt động một cách đầy đủ, nâng cao chất lượng các hoạt động ở trường, tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên yếu, phát hiện bỗi dưỡng giáo viên giỏi để tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp huyện.
- Mỗi CBGV trong nhà trường phải có một đổi mới và sáng tạo trong dạy học và quản lý; Thực hiện tốt và đưa ứng dụng CNTT vào trong chương trình CSGD trẻ một cách có hiệu quả, sáng tạo.
3, Tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ CBQL,GV,NV theo tinh thần chỉ thị 40/CT của ban bí thư trung ương đảng.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ về mọi mặt nhất là tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Động viên CBGV, NV tham gia học các lớp đại học, trung cấp chính trị, để nâng cao trình độ về chuyên môn, chính trị đáp ứng với yêu cầu chăm sóc GD trẻ trong điều kiện hiện nay.
- Thực hiện đảnh giá chất lượng đội ngủ giáo viên, HT,PHT theo chuẩn.
4. Tích cực tham mưu với địa phương: Tu sữa đủ các phòng học theo quy chuẩn, các phòng chức năng  (theo TT 02/2014 quy định trường chuẩn Quốc Gia) , xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Mua sắm đầy đủ các trang thiết bị dạy học cho cô và trẻ.
5. Đổi mới công tác quản lý, điều hành: Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường mầm non. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo. Đánh giá phân loại chính xác giáo viên, CBQL, theo quy định chuẩn HT,PHT và chuẩn giáo viên.
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách. Thu chi đúng mục đích, đúng nguyên tắc và thu theo sự thỏa thuận của các bậc phụ huynh, theo công văn 1702/HDLN - SGD-STC, sau khi có thông báo của Phòng GD, của HĐND Xã.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách cho CBGV,NV trong toàn trường.
6. Tổ chức cho CBGV,NV tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, NQ của đảng, chính sách của pháp luật nhà nước.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi CBGV,NV trong nhà trường không ngừng nâng cao nhận thức về chính trị xác định đúng đắn nhiệm vụ của từng đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
7. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí cao, thực hiện tốt quy chế dân chủ.
- Đẩy mạnh cuộc vận động: "Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và các phong trào thi đua trong nhà trường, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
- Chỉ đạo công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Công đoàn cử đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng đảng để giới thiệu cho chi bộ theo dỏi kết nạp.
Năm học 2016– 2017 đang đặt trọng trách to lớn cho chi bộ vì thế phải đòi hỏi sự nổ lực của mỗi cán bộ đảng viên, sự lãnh đạo tuyệt đối của chi bộ đối với mọi hoạt động của nhà trường và công đoàn. Tại đại hội này mong sự đóng góp các ý kiến thiết thực của các đ/c đảng viên và có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao để phấn đấu chi bộ trong sạch vững mạnh. /.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy;
- Chi bộ;
- Lưu VP.
BÍ THƯ
 
 
 
                           Phạm Thị Hằng
 
 
                                                                                                      
                                                                  
                                                                      ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN LỘC                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 CHI BỘ TRƯỜNG MN                             
 

    Số: 03/BC - CB                                  Xuân Lộc, ngày 20  tháng 8  năm 2016
 
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM HỌC 2015- 2016
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG
TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017
 
PHẦN THỨ NHẤT
 
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG
TRONG NĂM HỌC 2015- 2016
 
Năm học 2015 – 2016 tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội XII của đảng về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Nghị quyết 05/2011/NQ - TU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của BCH  đảng bộ tỉnh Hà Tỉnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo.  Nghị quyết 05/NQ – HU ngày 17/8/2011 của ban thường vụ huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tiếp theo. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 10 – CT/TW của bộ chính trị về nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Thực hiện các NQ của đảng bộ xã Xuân Lộc, chi bộ trường mầm non Xuân Lộc khắc phục mọi khó khăn hạn chế, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung phát triển toàn diện vững chắc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, thực hiện chương trình giáo dục MN, thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển của trẻ năm tuổi. Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, thực hiện tốt đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn, tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nâng cao chất lượng đội ngủ. Đảm bảo chế độ chính sách cho CBGV,NV theo quy định. Huy động nguồn lực để xây dựng trường chuyển đổi sang công lập. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy cùng với sự nổ lực phấn đấu của các đ/c đảng viên, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường và công đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015– 2016 như sau:
I. Về công tác tổ chức:
- Năm học 2015 – 2016 chi bộ có: 17 đ/c đảng viên; tỷ lệ: 51,7 % ( tăng 10 %)
- Tổng số CBGV,NV: Năm học 2015 – 2016 có 17 đảng viên, trong đó có 16 đ/c biên chế nhà nước, 1 đ/c hợp đồng dài hạn.
- Tổng số nhóm/lớp và học sinh: Năm học  2015 – 2016 toàn trường có: 15 nhóm lớp trong đó có 11 lớp mẫu giáo và 4 nhóm trẻ. Về học sinh có 426 cháu ( kể cả cháu ngoại xã đến học);  trong đó 76 cháu nhà trẻ; tỷ lệ 32,3 % ( tăng 26 cháu so với năm học trước), mẫu giáo 350 cháu; tăng 15 cháu tỷ lệ 100%
II. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ:
* Kết quả đạt được:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
a. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt kế hoạch phát triển vượt chỉ tiêu huy động của phòng GD – ĐT về MG: 98% ( Đang có 1 số cháu 3 tuổi chưa ra lớp); NT: 29,5%, cuối năm đạt 32,3%
b. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc GD trẻ ở các độ tuổi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non  ở 11 lớp mẫu giáo và 4 nhóm trẻ.
- Thực hiện tốt công tác GDPCMNTNT, huy động trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 100%, tham mưu mua sắm đủ 124 danh mục tối thiểu qua kiểm tra của Sở GD và của UBND huyện trong  năm học  2015- 2016 đã được công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT.
- Lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục vệ sinh ATTP, GDATGT, GDBVMT; giáo dục tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường, biển hải đảo vào trong nhà trường. Triển khai tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, năm qua toàn trường có 26/31 CBGV,NV biết sử dụng CNTT vào trong công tác quản lý, chăm sóc và GD trẻ đạt tỷ lệ  82,6%.
- Làm tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, phối hợp với trạm y tế làm tốt công tác tiêm chủng, uống vắc xin, thuốc tẩy giun, khám sức khỏe định kỳ và phòng chống các dịch bệnh do vi rút gây ra như chân - tay - miệng, bệnh sởi, thủy đậu….cho trẻ. Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khơi thông cống rảnh để đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú 100%, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn trường về thể nhẹ cân: 5,0%; thể thấp còi 5,5%.( giảm 0,9 % so với đầu năm học)
- Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng đảm bảo trường xanh – sạch – đep .
- Nhà trường thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác VSATTP thực hiện tốt thông tư 22/2013/TT - BGD&ĐT và BYT về hướng dẫn đánh giá công tác y tế trường học, nhà trường được cấp giấy phép bếp ăn đạt tiêu chuẩn VSATTP.
- Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo công văn 887/SGD&ĐT.
- Chất lượng GD được nâng lên rõ rệt qua đánh giá khảo cuối năm học: loại đạt yêu cầu: 96, chưa đạt yêu cầu 4 % .
c. Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường trong công tác tham mưu, xây dựng CSVC
- Huy động các nguồn lực của đại phương, của phụ huynh mua sắm trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu trong việc thực chương trình GDMN mới và công tác PCGDMNTNT..
- Huy động ngày công lao động của phụ huynh 100 ngày công san đất và quy hoạch lại vườn rau.
e. Lãnh đạo và chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và bỗi dưỡng đội ngũ.
- Thực hiện tốt chỉ thị 40/CT của ban bí thư trung ương đảng về việc nâng cao chất lượng đội ngủ nhà giáo. Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” theo chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị gắn với thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, chi bộ đã tập trung tốt nhiệm vụ xây dựng và bồi dưỡng giáo viên.
- 100% CBGV,NV tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
- 100% CBGV,NV tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề của trường, của cụm, tham gia học tập các lớp tại chức từ xa để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ đến nay có 4 đ/c đại học; 6 đ/c cao đẳng nâng tỷ lệ trên chuẩn đạt 65,2% ( tăng 20% so với năm học trước).
- Tăng cường công tác thăm lớp dự giờ để phát hiện những giáo viên yếu để bồi dưỡng về chuyên môn, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi để dự thi cấp huyện. Trong năm học qua có 2 đ/c đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, ( tăng 1 đ/c).Có 14 đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm đã có kết quả rỏ nét. Trong nhiệm kỳ qua có 18 đề tài dự xét cấp trường có 18 đề tài xếp bậc 4, bậc 3 cấp trường, chọn 6 được dự xét cấp huyện kết quả có 5 đề tài đạt B3,B4cấp huyện.
- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra hoạt động dạy và học, xây dựng kỷ cương nề nếp nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
- Công tác xã hội HGD, khuyến học được chi bộ quan tâm chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, GD đạo đức pháp luật cho CBGV,NV.
2. Kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
a. Công tác chính trị tư tưởng:
- Tập trung bồi dưỡng đảng viên trẻ, bồi dưỡng về lý luận chính trị, về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham gia học tập chuyên đề nghị quyết đảng các cấp, làm bài thu hoạch đầy đủ có 100% số  bài đạt loại tốt, khá.
- Chi bộ đã tổ chức cho CBGV, đảng viên học tập nâng cao nhận thức về chính trị bằng cách thông qua các tài liệu: “ Thông tin tư tưởng, báo hà tĩnh, báo nhân dân”. Mỗi một đảng viên trong chi bộ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.
b. Công tác xây dựng đảng:
- Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt 1 tháng 1 lần vào đầu tháng, ra nghị quyết tập trung lãnh đạo nhà trường và công đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm học, tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 tháng 1 lần với các nội dung quan trọng, phù hợp với đặc điểm chi bộ trường mầm non.  6 tháng và cuối năm chi bộ tổ chức đánh giá phân loại đảng viên. Trong  năm học vừa qua chi bộ xếp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 88,8 % đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên khen thưởng.
- Công tác phát triển đảng được chi bộ hết sức chú trọng và thực hiện nghiêm túc  coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trong năm học vừa qua chi bộ đã chuyển kết nạp chính thức cho 2 đ/c và có 2 đ/c đang trong thời gian theo dỏi.
c. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể:
- Chi bộ đã lãnh đạo và có định hướng cụ thể cho công đoàn hoạt động tốt đảm bảo chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt phù hợp, phát huy tính năng động sáng tạo, phát huy vai trò dân chủ của mỗi CBGV,NV. Phong trào khuyến học khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh.
- Phong trào vì người nghèo ủng hộ đồng bào bị thiên tai, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các gia đình chính sách được các đoàn viên tham gia đầy đủ với tổng số tiền trong năm học 2.000.000 đồng. Nhân ngày 27/7 tặng quà cho bác Hảo- Xóm Bình yên thương binh tiêu biểu , suất quà trị giá 300. 000 đồng.
III. Một số hạn chế khuyết điểm
a. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Sự chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ chưa có hiệu quả, một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai còn gặp nhiều khó khăn, việc tham mưu xây dựng cơ sở vất chất cho nhà trường có đủ phòng học còn chậm, một bộ phận giáo viên trình độ chuyên môn còn thấp chưa đi vào chiều sâu, chưa sáng tạo đổi mới trong phương pháp giảng dạy và làm đồ dùng đồ chơi.
-  Công tác kiểm tra nội bộ thiếu sâu sát, cụ thể: hiệu lực hiệu quả chưa cao.
- Đội ngũ CBGV chưa đồng đều, một số giáo viên còn hạn chế về năng lực, tinh thần trách nhiệm ý thức chưa cao.
- Hoạt động công đoàn còn đơn điệu, hiệu quả chưa cao, chưa đi vào chiều sâu.
b. Về công tác xây dựng đảng
- Vai trò chỉ đạo của chi bộ trong việc tham mưu chưa có hiệu quả.
- Chất lượng sinh hoạt thường kỳ của chi bộ sự tham gia đóng góp ý kiến của các đảng viên trẻ còn hạn chế.
- Tinh thân phê và tự phê ở một số cán bộ đảng viên còn thấp, còn ngại va chạm, né tránh, chưa dám đấu tranh để thể hiện rõ tính đảng của mình trong sinh hoạt, hội hòa.
        - Một số cán bộ,  giáo viên vùng Thiên chúa Giáo chưa đúng vào hàng ngủ của Đảng
          Những hạn chế, khuyết điểm trên đây trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay, đánh giá đảng viên chưa được sâu sát cụ thể, còn mang tính nể nang.
 
                                              PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017
I. Phương hương chung:
Năm học 2016 - 2017, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05/2011/NQ - TU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của BCH  đảng bộ tỉnh Hà Tỉnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo, cũng cố vững chắc kết quả PCGDMNTNT. Thực hiện tốt các NQ của đảng bộ xã Song Lộc, chi bộ trường mầm non Song Lộc khắc phục mọi khó khăn hạn chế, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung phát triển toàn diện vững chắc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển của trẻ năm tuổi, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng độ tuổi, đưa chất lượng chăm sóc GD trẻ đi lên.
II .Các mục tiêu cụ thể:
1. Thực hiện kế hoạch phát triển:
- Toàn trường có 15 nhóm lớp trong đó có 11 lớp mẫu giáo và 4 nhóm trẻ. Tổng số học sinh toàn trường có 433 cháu trong đó MG: 358 cháu; NT: 84 cháu
- Tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ đạt 36 %; MG: 100%
2. Chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục
- 100% nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN.
- Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn trường về thể nhẹ cân: 4 %; thấp còi 4,5%
- 100% trẻ đến trường được chăm sóc nuôi dưỡng và được ăn tại trường.
- 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.
- Thực hiện tốt thông tư  22/2013/TT - BGD&ĐT và BYT về hướng dẫn đánh giá công tác y tế trường học. Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN, 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- Tiếp tục giữ vững PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng GD 100% trẻ 5 tuổi đủ các điều kiện vào học lớp 1.
- Thực hiện tốt các chuyên đề thiết thực, các buổi học chính trị, NQ và chỉ thị của các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng GD trẻ ở các độ tuổi, thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng GD, bộ chuẩn phát triển cho trẻ em năm tuổi.
3. Bồi dưỡng đội ngũ CBGV,NV
- Trình độ CBGV,NV đạt chuẩn là: 100%; trên chuẩn 90%
- Nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện, cấp tỉnh
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3
- Giáo viên giỏi huyện:         6
- Lao động tiên tiến:             14
- Lao động giỏi:                     3
4. Về xây dựng cơ sở vất chất:
- Mua sắm các trang thiết bị, các đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo đầy đủ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, cho công tác PCGDMNNT.
5. Công tác xây dựng đảng
- Bồi dưỡng kết nạp:  2 đoàn viên ưu tú vào đảng.
- Phấn đấu chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nhà trường và công đoàn thực hiện tốt kế hoạch phát triển.
- Làm tốt công tác điều tra rà soát số trẻ trong độ tuổi để có biện pháp huy động trẻ đến trường đạt tỷ lệ huy động.
- Thực hiện đúng các văn bản quy định của cấp trên.
- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác vận động trẻ đến trường.
- Tham mưu xây dựng CSVC đảm bảo đủ các điều kiện để CSGD trẻ.
2. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng chương trình.
* Chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng
- Nâng cao chất lượng các bữa ăn cho trẻ, tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú 100% có chất lượng để nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống.
- Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh ATTP trong nhà trường.
- Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đủ tiêu chuẩn để vào phục vụ trẻ bán trú theo công văn 887/SGD&ĐT.
- Phối kết hợp với trạm y tế, các ban ngành để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, công tác phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra dể lây lan nguy hiểm tới tính mạng của trẻ như chân - tay  -miệng, cúm, sốt xuất huyết ….trong trường MN.
- Thường xuyên kiểm tra môi trường cho trẻ hoạt động để đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ khi đến trường.
- Thực hiện tốt thông tư 22/2013/TTLT -BGD,BYT về đánh giá công tác y tế trường học.
* Thực hiện chương trình GDMN
- Chỉ đạo 11 lớp MG và 4 nhóm trẻ thực hiện chương trình GDMN.
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non ở các độ tuổi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất về chất lượng đội ngũ để thực hiện chương trình GDMN đạt kết quả cao.
- Tiếp tục củng cố vững chắc công tác PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường, lồng ghép thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Tiếp tục mua sắm bổ sung các danh mục thiết bị tổi thiểu theo quy định.
- Triển khai tốt chuyên đề " nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non", chương trình BDTX cho giáo viên.
- Đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi vào trong các hoạt động một cách đầy đủ, nâng cao chất lượng các hoạt động ở trường, tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên yếu, phát hiện bỗi dưỡng giáo viên giỏi để tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp huyện.
- Mỗi CBGV trong nhà trường phải có một đổi mới và sáng tạo trong dạy học và quản lý; Thực hiện tốt và đưa ứng dụng CNTT vào trong chương trình CSGD trẻ một cách có hiệu quả, sáng tạo.
3, Tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ CBQL,GV,NV theo tinh thần chỉ thị 40/CT của ban bí thư trung ương đảng.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ về mọi mặt nhất là tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Động viên CBGV, NV tham gia học các lớp đại học, trung cấp chính trị, để nâng cao trình độ về chuyên môn, chính trị đáp ứng với yêu cầu chăm sóc GD trẻ trong điều kiện hiện nay.
- Thực hiện đảnh giá chất lượng đội ngủ giáo viên, HT,PHT theo chuẩn.
4. Tích cực tham mưu với địa phương: Tu sữa đủ các phòng học theo quy chuẩn, các phòng chức năng  (theo TT 02/2014 quy định trường chuẩn Quốc Gia) , xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Mua sắm đầy đủ các trang thiết bị dạy học cho cô và trẻ.
5. Đổi mới công tác quản lý, điều hành: Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường mầm non. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo. Đánh giá phân loại chính xác giáo viên, CBQL, theo quy định chuẩn HT,PHT và chuẩn giáo viên.
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách. Thu chi đúng mục đích, đúng nguyên tắc và thu theo sự thỏa thuận của các bậc phụ huynh, theo công văn 1702/HDLN - SGD-STC, sau khi có thông báo của Phòng GD, của HĐND Xã.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách cho CBGV,NV trong toàn trường.
6. Tổ chức cho CBGV,NV tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, NQ của đảng, chính sách của pháp luật nhà nước.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi CBGV,NV trong nhà trường không ngừng nâng cao nhận thức về chính trị xác định đúng đắn nhiệm vụ của từng đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
7. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí cao, thực hiện tốt quy chế dân chủ.
- Đẩy mạnh cuộc vận động: "Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, cuộc vận động “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và các phong trào thi đua trong nhà trường, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
- Chỉ đạo công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Công đoàn cử đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng đảng để giới thiệu cho chi bộ theo dỏi kết nạp.
Năm học 2016– 2017 đang đặt trọng trách to lớn cho chi bộ vì thế phải đòi hỏi sự nổ lực của mỗi cán bộ đảng viên, sự lãnh đạo tuyệt đối của chi bộ đối với mọi hoạt động của nhà trường và công đoàn. Tại đại hội này mong sự đóng góp các ý kiến thiết thực của các đ/c đảng viên và có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao để phấn đấu chi bộ trong sạch vững mạnh. /.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy;
- Chi bộ;
- Lưu VP.
BÍ THƯ
 
 
 
                           Phạm Thị Hằng
 
 
                                                                                                      
                                                                  
                                                                     

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chi bộ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn