Chào mừng năm học mới
móc treo

Công văn hưởng ứng tuần lễ nước sạch và VSMN

Thứ ba - 14/05/2019 14:39
UBND HUYỆN CAN LỘC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       
          Số:      /CV -MN                                    Xuân Lộc , ngày 13   tháng 5  năm 2019
  V/v  tổ chức hưởng ứng tuần lễ
   Quốc gia nước sạch và VSMT
                   năm 2019
 
Kính gửi: CBQL, GV, NV trường MN Xuân Lộc.
 
            Thực hiện công văn số 165/PGDĐT  ngày 10 tháng 5 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, nhà trường yêu cầu toàn thể CBGV, NV thực hiện tốt một số nội dung như sau:
1. Thời gian phát động và hưởng ứng từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2019 và lồng ghép với hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6/2019.
          2. Chủ đề: ”Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.
          3. Các hoạt động hưởng ứng:
          - Nhà trường tổ chức treo khẩu hiệu ”Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”
          - Kiểm tra tất cả các nguồn nước, bể chứa nước nếu thấy có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh báo ngay đến BGH để có biện pháp xứ lý.
          - Tổ nuôi dưỡng chú ý cung cáp nước uổng cho trẻ đảm bảo vệ sinh, lọc và đun sôi nước uống cho trẻ theo yêu cầu.
          - Toàn thể CBGVNV ra quân tổng vệ sinh các khu vực quanh trường, trong lớp, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải.
          -  GV tuyên truyền và tăng cường thực hành rửa tay bằng xà phòng cho trẻ.
          - Ở các nhóm lớp GV tăng cường vệ sinh các bồn rửa mặt, bồn rửa tay, khu vực vệ sinh dành cho trẻ, vệ sinh cốc uống nước hàng ngày, ....
Trên đây là một số nhiệm vụ quan trọng trong việc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường,  đề nghị các Đ/c CBGV, NV thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Web: mn xuanloc.edu.vn;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn