Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

Công văn đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và quốc tế lao động 01/5 năm 2019

Thứ ba - 23/04/2019 14:42
UBND HUYỆN CAN LỘC                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                                            Độc lập- Tự do- hạnh phúc
 
 
         Số       /CV-MN                                                               Xuân Lộc, ngày 19 tháng 4 năm 2019
V/v đảm bảo tật tự ATGT trong dịp lễ
30/4 và quốc tế lao động 01/5 năm 2019
 
Kính gửi :CBQL,GV,NV trường MN Xuân Lộc
Thực hiện công văn 129/PGD ĐT ngày 18/4/2019 của phòng GD ĐT về việc đảm bảo tật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và quốc tế lao động 01/5 năm 2019, nhà trường yêu cầu toàn thể CBGV,NV thực hiện tốt một số nội dung sau:
1 Tiếp tục thực hiện nghiêm tucscacs văn bản chỉ đọa của phòng GD&ĐT về công tác đảm bảo TTATGT, kế hoạch đảm bảo ATGT năm 2019 của nhà trường, KH số 04 ngày 18/2/2019. KH số 127 /KH-PGDĐT ngayf17/4/2019 về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT và chống ùn tắc gio thông  giao đoạn 2019-2021.
2. Đề nghị các Đ/C CBGV,NV chấp hành nghiêm túc luật lệ ATGT. Làm tốt công tác truyền đến các bậc phụ huynh về việc đảm bảo ATGT, ANTT khi tham gia giao thông. Thực hiện nghiêm túc không uống bia rượu khi điều khiển các loại PTGT, các quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc ATGT. Đ/C nào vi phạm sẽ trừ vào điểm xếp loại thi đua cuối năm và phê bình trước hội đồng sư phạm, đồng thời báo cáo với nghành…
3. Trong thời gian nghỉ lễ cần phối hợp tốt với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để báo cáo các trường hợp vi phạm ATGT nnhawmf kịp thời chấn chỉnh xử lý.
Trênđây là một số nhiệm vụ  quan trọng trong việc đảm bảo  TTATGT trong dịp lễ 30/4 và Quốc tế lao đông 01/5 năm 2019, đề nghị các đồng chí CBGV,NV thực hiện nghiêm túc các nội  dung trên./.

Nơi nhận:                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi
- Chuyên môn xuanloc;                                                                                             Đã ký
- Web: mn xuanloc.edu.vn;
- Lưu VT.                                                                     
                                                                                                                            Nguyễn Thị Hương
 

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn