Chào mừng năm học mới
móc treo

CV chỉ đạo phòng chống ma túy

Thứ ba - 14/05/2019 14:40
UBND HUYỆN CAN LỘC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN XUÂN LỘC                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       
          Số:      /CV -MN                                    Xuân  Lộc , ngày 14  tháng 5  năm 2019
  V/v thực hiện tuyên truyền phòng,
    chống ma túy trong học đường
   
Kính gửi: CBQL, GV, NV trường MN Xuân Lộc.
         Thời gian qua, tình hình hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua địa bàn Hà Tĩnh đã và đang diễn ra rất phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới Việt - Lào. Đặc biệt, các đối tượng ngày càng đa dạng và manh động hơn, tổ chức các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn, thường xuyên tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động, thay đổi phương thức thủ đoạn để đối phó với các cơ quan chức năng. Từ cuối năm 2018 đến nay, các lực lượng chức năng của Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 62 vụ, 106 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; thu 185 bánh heroin; 378,713kg ma túy tổng hợp; 108.759 viên hồng phiến; gần 12kg cần sa; 120,9kg quả thuốc phiện tươi; 02 xe ô tô, 02 quả lựu đạn, 01 khẩu súng ngắn, 10 viên đạn và nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan (trong đó, ở địa bàn 03 huyện biên giới, xảy ra 24 vụ, 50 đối tượng, thu giữ 120 bánh heroin; hơn 300kg ma túy đá; 85kg quả thuốc phiện tươi; 71.136 viên ma túy tổng hợp…).
            Thực hiện công văn số 164/PGDĐT  ngày 10 tháng 5 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học, nhà trường yêu cầu toàn thể CBGV, NV thực hiện tốt một số nội dung như sau:
1. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tệ nạn ma túy, tác hại của ma túy, đảm bảo cán bộ, giáo viên trong trường thực hiện tốt các nội dung "Không thử, không hút hít, không tiêm chích ma tuý", "Không sử dụng ma tuý, không liên quan tới ma tuý".
2. Tích cực tham gia các phong trào đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, tham gia hưởng ứng các hoạt động tại địa phương nhân ngày thế giới phòng, chống ma túy (26/6).
3. Phối hợp các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm túc cán bộ, công chức, viên chức tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy. Báo cáo với cơ quan chức năng ngay khi phát hiện các trường hợp mua bán, sử dụng hoặc tàng trữ ma túy.
Trên đây là một số nhiệm vụ quan trọng trong việc việc thực hiện tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học, đề nghị các Đ/c CBGV, NV thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Web: mn xuanloc.edu.vn;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hương

Tác giả bài viết: nguyễn Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn