BÁO CÁO KẾT QUẢ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM HỌC 2018-2019 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ 2019-2020

Thứ ba - 03/09/2019 16:56
 ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN LỘC                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                                                                                      CHI BỘ TRƯỜNG MN                             
 

    Số:  08 / BC - CB                                  Xuân Lộc, ngày 15 tháng 8 năm 2019
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM HỌC 2018- 2019
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG
TRONG NĂM HỌC 2019 - 2020
                                                                          
                                                         PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG
TRONG NĂM HỌC 2018- 2019
 
Năm học 2018 – 2019 tiếp tục quán triệt nghị quyết đại hội XII của đảng về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; Nghị quyết 05/2011/NQ - TU ngày 20 tháng 12 năm 2011 của BCH đảng bộ tỉnh Hà Tỉnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết 05/NQ – HU ngày 17/8/2011 của ban thường vụ huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2015 và những năm tiếp theo. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 10 – CT/TW của bộ chính trị về nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Thực hiện các NQ của đảng bộ xã Xuân Lộc, chi bộ trường mầm non Xuân Lộc khắc phục mọi khó khăn hạn chế, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Tập trung phát triển toàn diện, chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, thực hiện chương trình giáo dục MN, thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển của trẻ năm tuổi. Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, thực hiện tốt đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn, tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, nâng cao chất lượng đội ngủ. Đảm bảo chế độ chính sách cho CBGV,NV theo quy định. Huy động nguồn lực để xây dựng trường MN đạt chuẩn Quốc gia. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy cùng với sự nổ lực phấn đấu của các đ/c đảng viên, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường và công đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018– 2019 như sau:
I. Về công tác tổ chức:
- Năm học 2018 – 2019 chi bộ có: 15 đ/c đảng viên; tỷ lệ: 50 %
- Tổng số CBGV,NV: Năm học 2018 – 2019 có 15 đảng viên, trong đó có 12 đ/c biên chế , 2 đ/c hợp đồng 2059, 1 đ/c hợp đồng 240,5 HĐ mùa vụ
- Tổng số nhóm/lớp và học sinh: Năm học 2018 – 2019 toàn trường có: 12 nhóm lớp trong đó có 10 lớp mẫu giáo và 2 nhóm trẻ. Về học sinh có 342 cháu;  trong đó 30 cháu nhà trẻ; tỷ lệ 15 %, mẫu giáo 312 cháu;  tỷ lệ 88 %
II. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ:
* Kết quả đạt được:
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
a. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt kế hoạch phát triển.
- Thực hiện phân công cơ cấu các tổ chức trong nhà trường một cách hợp lý, giao trách nhiệm cho từng Đảng viên phụ trách các mũi, các mặt cụ thể. Đồng thời chi bộ xác định công tác tư tưởng chính trị là yếu tố hàng đầu, tổ chức và xây dựng Đảng là yếu tố then chốt, là nhiệm vụ quan trọng trong suốt sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta. Thường xuyên duy trì cho Đảng viên học tập, nhận thức hiểu biết về Đảng cũng như chủ trương Nghị quyết của Đảng cấp trên một cách kịp thời.
- Năm học qua Chi bộ tiến hành sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, nội dung sinh hoạt được các đồng chí trong cấp ủy thống nhất xây dựng, sau đó hội ý BGH nhà trường để cụ thể hóa kế hoạch hoạt động của Chi bộ  nhà trường trong tháng, sau phiên họp Chi bộ tiến hành họp hội đồng giáo viên để quán triệt đầy đủ các nội dung hoạt động mà cấp ủy đã ra Nghị quyết. Có thể khẳng định rằng nội dung hoạt động của Chi bộ là tinh thần, là sự đúc kết trí tuệ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
Hàng tuần, hàng tháng có sự theo dõi, giám sát kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ để kịp thời khắc phục, điều chỉnh những sai sót, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo. Chính vì vậy các chỉ tiêu,  kế hoạch đề ra đều được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong Chi bộ cũng như ngoài quần chúng, làm tốt công tác dân vận của Đảng.
Trong năm qua công tác phát triển Đảng được chú trọng, đã kết nạp 1 Đảng viên mới,  cử 1 đồng chí đi học lớp cảm tình Đảng. Các Đ/C Đảng viên đều xác định rõ vai trò trách nhiệm cả mình, tiên phong gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động, chất lượng Đảng viên từng bước được khẳng định.
b. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc GD trẻ ở các độ tuổi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non ở tất cả các độ tuổi.
- Thực hiện tốt công tác GDPCMNTNT, huy động trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 100%, tham mưu mua sắm đủ danh mục tối thiểu qua kiểm tra của Sở GD và của UBND huyện trong  năm học 2018- 2019 đã được công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT.năm 2018
- Lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục vệ sinh ATTP, GDATGT, GDBVMT; giáo dục tiết kiệm năng lượng có hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường, biển hải đảo vào trong nhà trường. Triển khai tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, năm qua toàn trường có 26/29 CBGV,NV biết sử dụng CNTT vào trong công tác quản lý, chăm sóc và GD trẻ đạt tỷ lệ  100%.
- Làm tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, phối hợp với trạm y tế làm tốt công tác tiêm chủng, uống vắc xin, thuốc tẩy giun, khám sức khỏe định kỳ và phòng chống các dịch bệnh do vi rút gây ra như chân - tay - miệng, bệnh sởi, thủy đậu cho trẻ. Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, khơi thông cống rảnh để đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh trường học
- Vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú 100%, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn trường về thể nhẹ cân: 3 %; thể thấp còi 6,1%.
- Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng đảm bảo trường xanh – sạch – đep .
- Nhà trường thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác VSATTP thực hiện tốt thông tư 22/2013/TT - BGD&ĐT và BYT về hướng dẫn đánh giá công tác y tế trường học, nhà trường được cấp giấy phép bếp ăn đạt tiêu chuẩn VSATTP.
- Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng theo công văn 887/SGD&ĐT.
- Chất lượng GD trẻ được nâng lên rõ rệt qua đánh giá khảo sát cuối năm học: Trẻ loại đạt yêu cầu: 96%, chưa đạt yêu cầu 4 % .
c. Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường trong công tác tham mưu, xây dựng CSVC
- Huy động các nguồn lực từ nguồn xã hội hóa  để xây dựng CSVC xây dựng 12 phòng học và hệ thống phòng chức năng đảm bỏa điều kiện dạy và học trong năm  học đén nay công trình cơ bản hoàn thành , của phụ huynh mua sắm trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu trong việc thực chương trình GDMN mới và công tác PCGDMNTNT..
- Huy động 230 ngày công lao động của phụ huynh tham gia làm vườn hoa, vườn rau.
e. Lãnh đạo và chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ.
- Thực hiện tốt chỉ thị 40/CT của ban bí thư trung ương đảng về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” theo chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị gắn với thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, chi bộ đã tập trung tốt nhiệm vụ xây dựng và bồi dưỡng giáo viên.
- 100% CBGV,NV tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
- 100% CBGV,NV tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề của trường, của cụm, khuyến khích giáo viên tham gia các Ngoại ngữ, tin học đến nay đã có 20/26 CBQLGV coa chứng chỉ tin học theo chuẩn của BỘ GD& ĐT. Có 8 ĐC có chưng chỉ ngoại ngữ,
- Tăng cường công tác thăm lớp dự giờ để phát hiện những giáo viên yếu để bồi dưỡng về chuyên môn, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi để dự thi cấp huyện. Trong năm học qua có 1 đ/c đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, Có 10 đ/c đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm đã có kết quả rỏ nét. Trong nhiệm kỳ qua có 14 đề tài dự xét cấp trường có 12 đề tài đạt bậc 2, bạc 4 cấp trường có 5 đề tài dự xét cấp huyện kết quả có 5 đề tài đạt bạc 3 bậc 4cấp huyện.
- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra hoạt động dạy và học, xây dựng kỷ cương nề nếp nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
- Công tác xã hội hóa GD, khuyến học được chi bộ quan tâm chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, GD đạo đức pháp luật cho CBGV,NV.
2. Kết quả thực hiện công tác xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
a. Công tác chính trị tư tưởng:
- Tập trung bồi dưỡng đảng viên trẻ, bồi dưỡng về lý luận chính trị, về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tham gia học tập chuyên đề nghị quyết đảng các cấp, làm bài thu hoạch đầy đủ 100%,
- Chi bộ đã tổ chức cho CBGV, đảng viên học tập nâng cao nhận thức về chính trị bằng cách thông qua các tài liệu: “Thông tin tư tưởng, báo hà tĩnh, báo nhân dân”. Mỗi một đảng viên trong chi bộ tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.
- Tổ chức sơ kết thực hiện sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị, có 1 đồng chí được đề nghị đảng ủy xã , huyện vinh danh
b. Công tác xây dựng đảng:
- Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt 1 tháng 1 lần vào đầu tháng, ra nghị quyết tập trung lãnh đạo nhà trường và công đoàn hoàn thành nhiệm vụ năm học, tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 tháng 1 lần với các nội dung quan trọng, phù hợp với đặc điểm chi bộ trường mầm non. Công tác đánh giá 6 tháng đầu năm và cuối năm chi bộ tổ chức đánh giá phân loại đảng viên. Trong  năm học vừa qua chi bộ xếp chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đc HTXS nhiệm vụ  12 đảng viên  hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 3 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên khen thưởng.
- Công tác phát triển đảng được chi bộ hết sức chú trọng và thực hiện nghiêm túc coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trong năm học vừa qua chi bộ đã chuyển kết nạp chính thức cho 1 đ/c và có 1 đ/c đang trong thời gian theo dõi. Một đồng chí đoàn viên đi học lớp nhận thức về Đảng.
c. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể:
- Chi bộ đã lãnh đạo và có định hướng cụ thể cho công đoàn hoạt động tốt đảm bảo chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt phù hợp, phát huy tính năng động sáng tạo, phát huy vai trò dân chủ của mỗi CBGV, NV.  Phong trào khuyến học khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh.
- Phong trào vì người nghèo ủng hộ, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp tết nguyên đán với số 6.200.000
III. Một số hạn chế khuyết điểm
a. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Sự chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ chưa có hiệu quả, một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai còn gặp nhiều khó khăn, một bộ phận giáo viên trình độ chuyên môn còn thấp chưa đi vào chiều sâu, chưa sáng tạo đổi mới trong phương pháp giảng dạy và làm đồ dùng đồ chơi.
- Đảng viên chiếm tỷ lệ quá thấp trong tổng số CBGV,
-  Công tác kiểm tra nội bộ thiếu sâu sát, cụ thể: Hiệu lực hiệu quả chưa cao.
- Đội ngũ CBGV chưa đồng đều, một số giáo viên còn hạn chế về năng lực, tinh thần trách nhiệm ý thức chưa cao.
- Hoạt động công đoàn còn đơn điệu, hiệu quả chưa cao, chưa đi vào chiều sâu.
b. Về công tác xây dựng đảng
- Vai trò chỉ đạo của chi bộ trong việc tham mưu chưa có hiệu quả.
- Chất lượng sinh hoạt thường kỳ của chi bộ sự tham gia đóng góp ý kiến của các đảng viên trẻ còn hạn chế.
- Tinh thân phê và tự phê ở một số cán bộ đảng viên còn thấp, còn ngại va chạm, né tránh, chưa dám đấu tranh để thể hiện rõ tính đảng của mình trong sinh hoạt, hội họp.
        - Một số cán bộ, giáo viên vùng Thiên chúa Giáo chưa đứng vào hàng ngũ của Đảng.
          Những hạn chế, khuyết điểm trên đây trước hết là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay, đánh giá đảng viên chưa được sâu sát cụ thể, còn mang tính nể nang.
 
   DựThảo
 
                                            PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020
I. Phương hương chung:
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp  2019; Nghị quyết số 96/2018/NQ – HĐND ngày 17/8/2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
- Cập nhật kịp thời và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở, liên ngành, các văn bản có nội dung liên quan đến GDMN đặc biệt là NQ số 155, QĐ số 07, VB số 4235, Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của UBND tỉnh  Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của UBND tỉnh.
 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của BTV Đảng ủy xã Xuân Lộc, dựa trên Nghị quyết của Chi bộ đề ra đầu nhiệm kỳ, chi bộ trường mầm non Xuân Lộc quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt các hoạt động của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, cụ thể:
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ.
Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và các Nghị quyết; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXIV; phương hướng nhiệm vụ GDMN của Sở GD&ĐT.
Tăng cường nề nếp, kỹ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; phòng chống bạo lực học đường. Tập trung triển khai thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa, tiếp tục đổi mới hoạt động CSGD theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” trong các cơ sở GDMN, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở GDMN.
Huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan trường học, thực hiện đúng lộ trình về xây dựng trường MN đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch của từng địa phương; nâng cao chất lượng PCGDMNT5T. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm khám phá, giáo dục kỷ năng sống cho trẻ. Thực hiện chương trình GDMN, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.
II. Các mục tiêu cụ thể:
1. Thực hiện kế hoạch phát triển:
- Toàn trường có 9 nhóm lớp trong đó có 9 lớp mẫu giáo và 1 nhóm trẻ. Tổng số học sinh toàn trường có 272 cháu trong đó MG: 247 cháu; NT: 25    cháu ( Giảm 3 nhóm lớp so với năm học trước)
2. Chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục
- 100% nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN.
- Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn trường dưới 4% về cả hai thể.
- 100% trẻ đến trường được chăm sóc nuôi dưỡng và được ăn tại trường để đảm bảo trẻ học 2 buuoir trên ngày, đồng thời tăng tỷ lệ chuyên cần cho trẻ.
- 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.
- Thực hiện tốt thông tư 22/2013/TT - BGD&ĐT và BYT về hướng dẫn đánh giá công tác y tế trường học. Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN, 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần.
- Tiếp tục giữ vững PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng GD 100% trẻ 5 tuổi đủ các điều kiện vào học lớp 1.
- Thực hiện tốt các chuyên đề thiết thực, các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè, Nhị quyết và Chỉ thị của các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng GD trẻ ở các độ tuổi, thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng GD, bộ chuẩn phát triển cho trẻ em năm tuổi.
3. Bồi dưỡng đội ngũ CBGV,NV
- Trình độ CBGV,NV đạt chuẩn là: 100%; trên chuẩn 87 %
- Nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện.
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2
- Giáo viên giỏi huyện:        3
- Lao động tiên tiến:             12
4. Về xây dựng cơ sở vất chất:
- Tham mưu xây dựng hoàn thành các hạng mục còn lại để cuối năm  đón đoàn kiểm tra công tác KĐCL và trường chuẩn quốc gia với đầy đủ các khối phòng học và phòng chức năng.
- Mua sắm các trang thiết bị, các đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo đầy đủ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, cho công tác PCGDMNNT.
5. Công tác xây dựng đảng
- Bồi dưỡng kết nạp:  2 đoàn viên ưu tú vào đảng. Chuyển đảng chính thức 1 đồng chí.
- Phấn đấu chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.
- 3 Đảng viên hoàn thành XSNV
- 13.  đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
- 2 Đảng viên HTNV.
III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nhà trường và công đoàn thực hiện tốt kế hoạch phát triển.
- Làm tốt công tác điều tra rà soát số trẻ trong độ tuổi để có biện pháp huy động trẻ đến trường đạt tỷ lệ huy động.
- Thực hiện đúng các văn bản quy định của cấp trên.
- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác vận động trẻ đến trường.
2. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng chương trình.
* Chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng
- Nâng cao chất lượng các bữa ăn cho trẻ, tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú 100% có chất lượng để nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 4% cả hai thể.
- Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh ATTP trong nhà trường.
- Mức ăn của trẻ tối thiểu 15.000 đồng/trẻ/ngày
- Phối kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm, Thực hiện tốt công tác phòng chống một số bệnh truyền nhiễm để đảm bảo an toàn của trẻ trong trường MN.
- Thường xuyên kiểm tra môi trường cho trẻ hoạt động để đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ khi đến trường.
- Thực hiện tốt thông tư 22/2013/TTLT -BGD,BYT về đánh giá công tác y tế trường học.
* Thực hiện chương trình GDMN
- Chỉ đạo 10 lớp MG và 2 nhóm trẻ thực hiện chương trình GDMN.
- Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non ở các độ tuổi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất về chất lượng đội ngũ để thực hiện chương trình GDMN đạt kết quả cao.
- Tiếp tục củng cố vững chắc công tác PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường, lồng ghép thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Tiếp tục mua sắm bổ sung các danh mục thiết bị tổi thiểu theo quy định.
- Đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi vào trong các hoạt động một cách đầy đủ, nâng cao chất lượng các hoạt động ở trường, tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên yếu, Tổ chức thi đồ dùng đâò chơi cấp trường để lựa chọn các sản phẩm đẹp có chất lượng tham gia cấp huyện,
- 100% trẻ được tham gia vào ngày hội ngày lễ, tổ chức tốt cho trẻ 4,5 tuổi giao lưu cuối chủ đề
- Mỗi CBGV trong nhà trường phải có một đổi mới và sáng tạo trong dạy học và quản lý; Thực hiện tốt và đưa ứng dụng CNTT vào trong chương trình CSGD trẻ một cách có hiệu quả, sáng tạo.
3, Tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ CBQL,GV,NV theo tinh thần chỉ thị 40/CT của ban bí thư Trung ương đảng.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ về mọi mặt nhất là tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Động viên CBGV, NV tham gia học các lớp đại học, trung cấp chính trị, để nâng cao trình độ về chuyên môn, chính trị đáp ứng với yêu cầu chăm sóc GD trẻ trong điều kiện hiện nay.
- Thực hiện đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên, HT,PHT theo chuẩn.
4. Tích cực tham mưu với địa phương: Xây dựng hoàn thành các phòng học, các phòng chức năng (theo TT19 của Bộ GD&ĐT về công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng GD quy định trường chuẩn Quốc Gia), xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Mua sắm đầy đủ các trang thiết bị dạy học cho cô và trẻ.
5. Đổi mới công tác quản lý, điều hành: Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường mầm non. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo. Đánh giá phân loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên, CBQL, theo đúng quy định.
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách. Thu chi đúng mục đích, đúng nguyên tắc.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách cho CBGV,NV trong toàn trường.
6. Tổ chức cho CBGV,NV tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, NQ của đảng, chính sách của pháp luật nhà nước.
Quán triệt thực hiên Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và các Nghị quyết; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXV.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi CBGV,NV trong nhà trường không ngừng nâng cao nhận thức về chính trị xác định đúng đắn nhiệm vụ của từng đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
7. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí cao, thực hiện tốt quy chế dân chủ.
- Đẩy mạnh cuộc vận động: "Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và các phong trào thi đua trong nhà trường, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
- Chỉ đạo công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Năm học 2019 – 2020 đang đặt trọng trách to lớn cho Chi bộ vì thế phải đòi hỏi sự nổ lực của mỗi cán bộ đảng viên, sự lãnh đạo tuyệt đối của chi bộ đối với mọi hoạt động của nhà trường và công đoàn. Tại Hội nghị  này mong sự đóng góp các ý kiến thiết thực của các đ/c đảng viên và có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao để phấn đấu chi bộ trong sạch vững mạnh. /.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy;
- Chi bộ;
- Lưu VP.
BÍ THƯ
 
 
 
                           Nguyễn Thị Hương
 
 
                                                                                                      
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn