Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo
hình ảnh 20/11 10 photos | 359 view

anh

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Chào mừng ngày 20/11/2016

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Hình ảnh nhà trường 68 photos | 1510 view

jpg

jpg

jpg

Trường MN Xuân Lộc

Ảnh hội thi đồ dùng, đồ chơi cấp huyện

Ảnh hội thi đồ dùng, đồ chơi cấp huyện

Ảnh hội thi đồ dùng, đồ chơi cấp huyện

Ảnh hội thi đồ dùng, đồ chơi cấp huyện

Ảnh hội thi đồ dùng, đồ chơi cấp huyện

Vườn rau của bé

Vườn rau của bé

Cùng bé khám phá vườn rau

Cùng bé khám phá vườn rau

Cùng bé khám phá vườn rau

Cùng bé khám phá vườn rau

Ảnh thi lý thuyết GV giỏi trường

Ảnh thi lý thuyết GV giỏi trường

Tết cùng người nghèo

Tết cùng người nghèo

Tết cùng người nghèo

Tặng quà nhân ngày 27/7/2016

Dâng hương, thắp nến tri ân ngày 27/7/2016

jpg

jpg

jpg

HỘI NGHỊ CHI BỘ

HỘI NGHỊ CHI BỘ

HỘI NGHỊ CHI BỘ

HỘI NGHỊ CHI BỘ

HỘI NGHỊ CHI BỘ

ẢNH HỘI NGHỊ ĐẦU NĂM

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;

Ngày hội thể thao của bé 2017

Ngày hội thể thao của bé 2017

jpg

Ngày hội thể thao của bé 2017

jpg

Ngày hội thể thao của bé 2017

Ngày hội thể thao của bé 2017

Ngày hội thể thao của bé 2017

Ngày hội thể thao của bé 2017

Kỷ niệm 8/3/ 2017

Kỷ niệm 8/3/ 2017

Kỷ niệm 8/3/ 2017

Kỷ niệm 8/3/ 2017

Kỷ niệm 8/3/ 2017

Kỷ niệm 8/3/ 2017

Kỷ niệm 8/3/ 2017

Kỷ niệm 8/3/ 2017

Kỷ niệm 8/3/ 2017

27/7/2017

27/7/2017

27/7/2017

27/7/2017

27/7/2017

27/7/2017

Đại hội chi bộ

Đại hội chi bộ 2017-2019

Đại hội chi bộ 2017-2019
Hình ảnh của Bé 26 photos | 395 view

Tiết dạy thực hành

ngày hội thể thao

bé yêu thể thao

bé yêu thể thao

bé yêu thể thao

bé yêu thể thao

bé yêu thể thao

bé yêu thể thao

bé yêu thể thao

bé yêu thể thao

bé yêu thể thao

bé yêu thể thao

Chuyên đề cấp trường tháng 12/2017

Chuyên đề cấp trường tháng 12/2017

jpg

Chuyên đề cấp trường tháng 12/2017

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Chuyên đề cấp trường tháng 12/2017

jpg
Hình ảnh giáo viên 5 photos | 182 view

Tập thể CBGV trường MN Xuân Lộc

ẢNH HỘI NGHỊ ĐẦU NĂM

ẢNH HỘI NGHỊ ĐẦU NĂM

ẢNH HỘI NGHỊ ĐẦU NĂM

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016;
Ảnh Giáo viên 0 photos | 37 view
no image

jpg
no image
Hội nghị CBGV 2017-2018 9 photos | 57 view

jpg

Hội nghị CBGV 2017-2018

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

khai giảng

khai giảng

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 12 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 11 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 10 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 10 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 12 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 12 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 12 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 11 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 11 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 11 view
no image
LỄ HỘI MÙA XUÂN 2018 0 photos | 10 view
no image
no image
no image
no image
Ngày hội thể thao 2018 0 photos | 11 view
no image
Ngày hội thể thao 2018 0 photos | 12 view
no image
ngày hôi thể thao 2018 0 photos | 12 view
no image
Ngày hội thể thao 2018 0 photos | 12 view
no image
Ngày hội thể thao 2018 0 photos | 12 view
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image