A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOACH THÁNG 4 -2022

    

                  UBND HUYỆN CAN LỘC
                 TRƯỜNG MN XUÂN LỘC

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 

                                 Số:  08  /KH-MN

                                 Xuân Lộc , ngày 6  tháng 04 năm 2022

 

                                             KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4/2022

Triển khai kế hoạch Số 672-KH/HVCTQG. Về kế  hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Dảngđấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ 2, năm 2022: công văn số 31-CV/ĐU

1. Thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, linh hoạt, chủ động để hoàn thành chương trình GDMN theo quy định. Tập trung thực hiện chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi, giúp trẻ đạt kiến thức, kỹ năng cần thiết vào lớp 1. đầy lùi chương trình hoàn thành 13/5. chuyên môn xây dựng lại 6 tuần cuối cùng đẻ duyệt tại phòng.

2. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng, trách nhiệm nghề nghiệp, vận động trẻ đi học chuyên cần để đảm bảo thực hiện chương trình. Tiếp tục tổ chức ngày hội thể thao cấp trường. Địa phương vùng xanh không hạn chế số lượng người tham gia. Bắt đầu từ tháng 4 trường sẻ chuyển số liệu báo ăn hàng ngày lên Drive. GV cấp nhật số liệu trẻ đi học vào đồng thời có tỷ lệ % chuyên cần để có minh chứng Cuối năm lấy căn cứ đó để xếp loại.

3. Bộ phận nuôi dưỡng và BGH lên thực đơn tháng 4/2022. gửi các đồng chí Gvtham khảo để bổ sung góp ý thêm trong công tác nuôi dưỡng. Chuyên môn tham gia chuyên đề. Duyệt chương trình thực hiện 6 tuần còn lại

4. Tham mưu XDCSVC, hoàn thành mương thoát nước, bổ sung cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp, triển khai làm các đồ dùng đồ chơi mang tính phát triển tư duy cho trẻ mỗi lớp 2 bộ.

5. Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra chuyên đê của phòng GD-ĐT: Tham gia  chuyên đề phát triển chương trình, chương trình “Tôi yêu Việt Nam”; tại cụm chuyên môn .

6. Triền khai trang trí môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề tôi yêu  Việt Nam

6. Tăng cường công tác CCHC, kiểm tra nội bộ, các hoạt động của nhà trường. Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên, khảo sát đánh giá chất lượng trẻ. GV có trách nhiệm vận động trẻ đi học đến thời điểm này cơ bản dịch đã ổn định và biển thể nhẹ. Tháng 4 trở đi sẻ theo tỷ lệ của lớp báo cao qua drive. Trươc 8 h 30 phút để đánh giá và thực hiện chương trình không cào bằng như từ trước đến nay. Mỗi khối trong tuần phải có một tin bài của lớp, khối về hoạt động của cô và trẻ.

7. Tếp tục triển khai trồng cây thủy sinh  treo hiên trước, hiên sau, các cử sổ đẻ đảm bảo sạnh, mát dễ chăm sóc.

  1. Hoàn thành Thẩm định đề tài SKKN cấp trường,  gửi dự xét cấp huyện,. Hoàn thành bài kiểm tra BDTX cuối năm
  2. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30/4 vag 01/5.
  3.  Làm tốt công tác tuyên truyền GDPL. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBGV,N V và học sinh toàn trường.

 Lịch cụ thê

Thời  gian (ngày/tháng)

Nội dung công việc

31/3

Họp hiêu trưởng tiếp thu kế hoạch

01/4

Duyệt kế hoạch thực hiện chương trình tháng 4 tháng 5

4/4

Thẩm định đồ dùng đồ chơi. Họp chi bộ- Họp hôi đồng  giáo viên

11/4

Nghỉ bù ( giổ tổ Hùng vương)

 12/4

Thẩm định lại SKKN nộp về phòng ( HĐKH)

13/4

Thẩm định để kiểm tra BDTX cuối năm (TT,TP Chuyên Môn ra đề )

12-14

Tham gia chuyên đề “ Tôi yêu Việt Nam” Tại cụm chuyên môn. Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên

15/4

Kiểm tra BDTX cuối năm

18-20/4

Chuẩn bị tốt mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra chuyên đề ( chấm bài BDTX)

21-22/4

Hoàn thánh báo cáo tháng 4 nộp phòng

28/4

Nộp kết quả BDTX về phòng.

25-29/4

Tiếp rục thực hiện chương trình chuyên môn theo kế hoạch. Đánh gía cuối tháng.

 

 

Với những nhiệm vụ trong tâm trên yêu cầu các đồng chí nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc.

 Nơi nhận:
  Phòng GD&ĐT ;

- CBGV,NV

- Websitemamnonxuanloc.du.vn
- Lưu: VT. 

 

 

                         HIỆU TRƯỞNG

                         Nguyễn Thị Hương

 


Nguồn:mnxuanloc.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website