Hướng dẫn bé học tạo hình vẽ các con vật từ hình bàn tay do cô Nguyễn Thị Phương thực hiện

Hướng dẫn các con ở nhà học vẽ cacs con vật từ đôi bản tay

Cô Nguyễn Thị Phương giáo viên trường MN Xuân lộc sẽ hươngs dẫn các con vẽ các con vật từ đôi bàn tay của mình, mời các bạn cùng xem và thực hiện nhé

 

Liên kết website